Koulutukset

kuva

Salon seudun aikuisopisto tarjoaa ammatillisen osaamisen polkuja aikuisille ja osaamisen kehittämisvälineitä työyhteisöille. Aikuisopiston tärkeimpänä tehtävänä on tuottaa näyttötutkintojen suorittamiseen valmistavaa eri alojen ammatillista koulutusta aikuisille. Toteutamme myös työ- ja elinkeinohallinnon rahoittamaa työvoimakoulutusta sekä työhönvalmennuksia ja uravalmennuksia, jotka on suunnattu pääasiassa työttömille ja niille, joita työttömyys uhkaa. Meillä voit osallistua myös lupa- ja ammattipätevyyskoulutuksiin ja kasvattaa osaamistasi ammatillisissa henkilöstö- ja täydennyskoulutuksissa. Lisäksi tarjoamme yrityksille ja muille organisaatioille työelämän kehittämispalveluja. Koulutusalamme ja koulutukset esitellään tarkemmin alakohtaisilla sivuilla.

Vuosittain meillä kasvattaa osaamistaan yli 5000 opiskelijaa pitkäkestoisissa ja lyhytkestoisissa koulutuksissa. Tavoitteemme on tuottaa ja tarjota takuulla parhaita tekijöitä.

Tutkintojen määritelmät

  • Ammatillisessa perustutkinnossa (pt) osoitetaan laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet alan eri tehtäviin sekä erikoistuneempi osaaminen ja työelämän edellyttämä ammattitaito vähintään yhdellä osa-alueella.
  • Ammattitutkinnossa (at) osoitetaan työelämän tarpeiden mukaisesti kohdennettua ammattiosaamista, joka on perustutkintoa syvempää tai kohdistuu rajatumpiin työtehtäviin.
  • Erikoisammattitutkinnossa (eat) osoitetaan työelämän tarpeiden mukaisesti kohdennettua ammattiosaamista, joka on syvällistä ammatin hallintaa tai monialalaista osaamista.

Löydä koulutuksemme Studentum.fi:stä

Tervetuloa kasvattamaan osaamista kanssamme!