Oppisopimuskoulutus


Opiskelijalle Työnantajalle

Oppisopimuskoulutus

Oppisopimuskoulutus on pääosin työpaikalla tapahtuvaa ammatillista koulutusta. Työssä oppimista täydennetään tietopuolisilla opinnoilla alan oppilaitoksessa.

Opiskelija voi hankkia itselleen ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon. Valittavana on n. 50 perustutkintoa ja yli 300 ammatti- ja erikoisammattitutkintoa. Joissain tapauksissa on mahdollista hankkia täydennyskoulutusta ilman tutkintotavoitetta.

Oppisopimus on määräaikainen ja perustuu työsopimukseen opiskelijan ja työnantajan välillä. Oppisopimus voidaan solmia uuteen tai jo voimassaolevaan työsuhteeseen. Oppisopimuksen alkuun voidaan sopia enintään 4 kuukauden koeaika. Työnantaja maksaa opiskelijalle työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Oppisopimukseen sovelletaan normaalia työlainsäädäntöä mm. työsopimus-, työaika- ja vuosilomalakia.

Yrittäjät voivat oppisopimuksella hankkia yrittäjyyteen tai omaan ammattialaansa liittyvän tutkinnon tai tutkinnon osan.

Pääosa oppimisesta tapahtuu työpaikalla. Työssä oppimista täydennetään tutkintoon valmistavilla tietopuolisilla opinnoilla. Tietopuolinen koulutus on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta. Salon seudun ammattiopisto hankkii opiskelijoilleen koulutusta n. 40 eri oppilaitoksesta.

Oppisopimuksen edellytykset

Oppisopimuksen solmimisen edellytyksenä on, että opiskelijalla on opiskeluun sopiva työpaikka ja että myös työnantaja on valmis tekemään oppisopimuksen. Oppisopimusopiskelija hankkii työpaikan itse.

Oppisopimuksen kesto

Oppisopimuksen pituuteen vaikuttaa opiskelijan aikaisempi koulutus ja työkokemus sekä opiskeltava koulutusala ja tutkinto. Perustutkintojen opiskelu kestää pääsääntöisesti 2 - 2,5 vuotta, ammattitutkintojen opiskelu 1,5 - 2 vuotta ja erikoisammattitutkintojen 1,5 - 2 vuotta.

Oppisopimus on joustava tapa opiskella ja pätevöityä työn ohella

Oppisopimus on sekä nuorille että aikuisille sopiva koulutusmuoto, joka edellyttää kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Tietopuoliseen koulutukseen sisältyy aina etätehtäviä. Tietopuolisten opintojen ja etätehtävien määrä vaihtelee eri tutkinnoissa. Tutkintoon valmistavat oppisopimukset perustuvat valtakunnallisiin tutkinnon perusteisiin. Oppisopimus perustuu opiskelijan, työnantajan, oppilaitoksen ja oppisopimuskeskuksen väliseen yhteistyöhön.

Eri tutkintoihin voi tutustua osoitteessa www.oph.fi/nayttotutkinnot.

Hakeminen oppisopimukseen

Oppisopimuskoulutukseen hakeudutaan ottamalla yhteyttä koulutussuunnittelijaan.

Jätä yhteydenottopyyntö

Yhteystiedot

Anu Eeronaho | koulutussuunnittelija
anu.eeronaho@sskky.fi | 044 7704 214

humanistinen ja kasvatusala | kulttuuriala | yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala | luonnontieteiden ala | sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala | matkailu-, ravitsemis- ja talousala

Leila Landén | koulutussuunnittelija
leila.landen@sskky.fi | 044 7704 217

tekniikan ja liikenteen ala | luonnonvara- ja ympäristöala

Arja Manninen | koulutussihteeri
arja.manninen@sskky.fi | 044 7704 274

Helinä Juhela | koulutusjohtaja
helina.juhela@sskky.fi | 044 7704 221

Kirjaudu Sopimus Pro verkkopalveluun

SopimusPro