Perusopetuksen päättävät


Yhteishaussa olevat koulutukset (pdf)

Hakeminen

Salon seudun ammattiopistoon haetaan pääasiassa valtakunnallisessa yhteishaussa, mutta suorahaku oppilaitokseen on myös mahdollinen. Tutustu koulutustarjontaamme

Yhteishaku

Hae koulutukseen valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa Opintopolku.fi. Lue lisää alla olevista linkeistä

Pääsy- ja soveltuvuuspäivämäärät löydät alakohtaisesti Opintopolusta.

Maahanmuuttajien kielikoe

Salon seudun ammattiopistoon yhteishaussa hakeneet nuoret, joiden äidinkieli on muu kuin suomi, kutsutaan valtakunnalliseen kielikokeeseen.

Hakijan ei tarvitse osallistua kielikokeeseen, jos hakijalla on

  • perusopetuksen päättötodistus vastaanottavan oppilaitoksen opetuskielellä
  • suorittanut vähintään arvosanalla 7 perusopetuksen toisen kotimaisen A-kielen oppimäärän, joka on vastaanottavan oppilaitoksen opetuskieli
  • suomi toisena kielenä oppimäärää, ja siitä on vähintään arvosana 7

tai jos hän on suorittanut

  • Yleisen kielitutkinnon vähintään taso 3
  • suomenkielisen ylioppilastutkinnon tai lukion

Hakijan tulee toimittaa todistus ko. opinnoista oppilaitokseen ennen kielikoepäivää. Kielikoe järjestetään (maksuton). Kielikoe sisältää kirjallisen ja suullisen osuuden.

Muille hakijoille kielikoepäiviä järjestetään tarpeen mukaan

Suorahaku oppilaitokseen

Voit hakea ammattiopistoon myös suorahaulla yhteishaun ulkopuolella. Voit aloittaa opiskelun myös kesken lukuvuoden, mikäli opiskelupaikkoja on vapaana. Yhteishaun ulkopuolella voit kysyä vapaita opiskelupaikkoja suoraan ammattiopiston opinto-ohjaajilta.

Harkinnanvarainen haku

Voimme ottaa opiskelijoita koulutuksiin myös harkinnan perusteella. Tällöin valinta tehdään valintapistemääristä riippumatta. Yhteen hakukohteeseen voidaan ottaa tällä tavoin enintään 30 prosenttia opiskelijoista. Harkintaan perustuvan valinnan syitä ovat:

  • oppimisvaikeudet
  • sosiaaliset syyt
  • koulutodistusten puuttuminen tai todistusten vertailuvaikeudet
Koulutustarpeesi ja edellytyksesi suoriutua opinnoista arvioidaan ja otetaan huomioon, kun valintapistemäärästä poiketaan. Kaikki Salon seudun ammattiopistoon tarkoitetut harkintaan perustuvan valinnan hakemukset lähetetään liitteineen yhteishakuaikana osoitteeseen: Salon seudun ammattiopisto/opintotoimisto, Taitajankatu 6, 24240 Salo

Ammatti- ja lukiopakettiopinnot

Kiinnostaako lukio-opintojen suorittaminen ammatillisen koulutuksen yhteydessä tai ammatillisten opintojen suorittaminen lukio-opintojen yhteydessä?

Lue lisää

Opintososiaaliset etuudet

Opintotuki

Opintotukea voi hakea 17 vuotta täyttänyt päätoiminen opiskelija. Tarkempia tietoja opintotuesta saa opintotoimistosta, Kelan esitteistä sekä kotisivuilta www.kela.fi

Koulumatkatuki

Kela korvaa päivittäisten koulumatkojen kustannuksia koulumatkatukena, kun

  • yhdensuuntainen koulumatka opiskelijan asunnolta oppilaitokseen on vähintään 10 km
  • koulumatkan kustannukset ovat yli 54€/kk

Opiskelija maksaa aina itse matkastaan vähintään 43€/kk. Tuen saamiseen eivät vaikuta opiskelijan ikä tai taloudellinen asema. Koulumatkatuki myönnetään lukuvuodeksi kerrallaan. Tästä syystä koulumatkatukihakemus ja ostotodistus on täytettävä joka vuosi uudelleen. Mikäli suoritat sinulla jo olevan perustutkinnon toisen osaamisalan opintoja, et ole oikeutettu koulumatkatukeen. Tarkempia tietoja koulumatkatuesta saa opintotoimistosta ja Kelan kotisivuilta.

Opiskelijakortit

Opiskelijoilla ei ole oppilaitoksen omia opiskelijakortteja.

Päätoiminen opiskelija, joka on Kelan opintotuen piirissä ja opiskelu kestää yhtäjaksoisesti vähintään 8 kk voi hakea SAKKI ry:n opiskelijakorttia, joka on kattava ja ympäri Euroopan alennuksiin oikeuttava etukortti

Lisätietoa ja hakemuslomakkeita saa opintotoimistosta sekä SAKKIn, VR:n tai matkahuollon kotisivuilta.