Kiinteistöpalvelujen ammattitutkinto


Haku ei ole käynnissä Hae oppisopimuskoulutukseen

Kuvaus

Sinulle, joka olet työskennellyt vähintään kolme vuotta kiinteistöpalvelualalla, jolla on hyvä perusosaaminen alan eri työtehtävistä ja haluat kasvattaa osaamistasi suorittamalla kiinteistöpalvelujen ammattitutkinnon. Voit olla työtön tai työssäkäyvä. Oppisopimus edellyttää alan työpaikkaa. Opiskelijat valitaan haastattelun perusteella.

Sisältö

Pakollinen tutkinnon osa:
- kiinteistöpalvelujen tuottaminen ja palvelutilanteen hallinta

Pakollinen tutkinnon osa valitun osaamisalan mukaan:
- kiinteistön toimintakunnon ylläpito (kiinteistönhoidon osaamisala)
- LVI-järjestelmien toiminnan ylläpito (LVI-huollon osaamisala)

Valinnaiset tutkinnon osat, joista valitaan kaksi:
- IV-koneiden huolto ja ylläpito
- LV-järjestelmien huolto ja ylläpito
- kiinteistöautomaation säätö ja ohjaus
- pintarakenteiden korjaustyöt
- ulkoalueiden hoito ja ylläpito
- kiinteistönhoidolliset vihertyöt
- ympäristön hoitokoneiden käyttö ja huolto
- puhtaanapidon koneiden käyttö ja huolto
- märkätilojen puhtauden hallinta

Koulutuksen aikana voit suorittaa seuraavat lupakorttikoulutukset:
- Työturvallisuus (pakollinen)
- Vesityö
- Tieturva 1

Koulutus on mahdollista suorittaa oppilaitoksessa tai oppisopimuksella alan työpaikassa.

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit

Hakukelpoisuus:
- vähintään 18 vuoden ikä
- kiinteistöpalvelujen perustutkinnon tai työkokemuksen kautta hankittu riittävä osaaminen alalta
- ammatissa toimimisen edellyttämä terveydentila (ei pölyallergiaa, tuki- ja liikuntaelinsairauksia)

Valintakriteerit:
- koulutustarve (ammatillinen tutkinto puuttuu, puutteellinen koulutus olemassa olevaan työhön)
- työkokemus kiinteistöhoitoalalta (vähintään kolme vuotta), joka tukee koulutusta esim. asiakaspalveluosaaminen, kädentaidot, tekninen tietotaito
- edellytykset opiskeluun/tutkinnonsuorittamiseen

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on suorittaa Kiinteistöpalvelujen ammattitutkinto. Saat tutkintoon vaadittavat taidot ja ammattiosaamisen kiinteistöpalvelualan tehtäviin. Koulutuksen jälkeen sinulla on valmiudet työskennellä alalla toisen palveluksessa tai itsenäisenä yrittäjänä. Voit valita osaamisalaksi kiinteistönhoidon tai LVI-huollon.

Toteutus

Koulutuksen kesto määräytyy henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan (keskimäärin 1,5v)

Tutkinnon suorittaminen

Lähiopetus ja koulutuksen sisältämä työssä oppiminen toteutetaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. Koulutus on tekemispainotteinen ja työssä oppiminen suoritetaan kiinteistöpalvelualan yrityksissä sekä oppilaitoksen omilla työmailla. Tutkinnon vaatimusten mukainen osaaminen osoitetaan tutkintotilaisuuksissa työpaikalla. Omaehtoinen opiskelu on päätoimista. Tutkinnon voi suorittaa myös ilman valmistavaa koulutusta suorittamalla vain tutkintotilaisuudet. Oppisopimusopiskelu on päätoimista ja oppiminen tapahtuu pääosin työpaikalla. Työssä oppimista täydennetään tietopuolisella koulutuksella Salon seudun ammattiopistossa.

Tutkintotiedot

Tutkinto: Kiinteistöpalvelujen ammattitutkinto
Tutkintonimike: Kiinteistönhoitaja
Osaamisala: Kiinteistönhoidon osaamisala

Hakuaika

10.02.2017 - 15.12.2017

Sijainti

Salo

Yksikkö

Taitajankatu 6

Lisätietoja antaa

opettaja Petri Heikkola | 044 7704 283 | etunimi.sukunimi@sskky.fi

Oppisopimuskoulutus
Leila Landén |044 7704 217 | leila.landen@sskky.fi

Salon seudun ammattiopisto pidättää oikeuden muutoksiin ja koulutuksen peruuttamiseen.

Ammattitutkintostipendi ammatillisen tutkinnon suorittaneelle

Koulutusrahasto myöntää ammattitutkintostipendin kertakorvauksena ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon suorittaneille.
Ammattitutkintostipendin suuruus 1.1.2018 alkaen on 400 euroa.

Ammattitutkintostipendin saamisen edellytyksenä on, että olet ollut työssä yhteensä vähintään viisi vuotta tutkinnon suorittamispäivään mennessä ja asut vakinaisesti Suomessa ja kuulut Suomen sosiaaliturvan piiriin sekä tutkinnon suorittamispäivänä että stipendin hakemishetkellä. Stipendiä ei myönnetä, jos olet suorittanut tutkinnon osan tai osia ja päivität tai laajennat aiemmin suorittamaasi tutkintoa.
Lue lisää https://www.koulutusrahasto.fi/fi/ammattitutkintostipendin-hakijoille/