Koneistajan ammattitutkinto


Haku ei ole käynnissä Hae oppisopimuskoulutukseen

Millaista opiskelu alalla on?

Kuvaus

Sinulle, jolla on koneistusalan peruskoulutus ja/tai noin kolmen vuoden työkokemus koneistusalalta ja haluat suorittaa alan ammattitutkinnon.

Sisältö

Pakolliset tutkinnon osat:
- koneistajan yleistaidot ja tiedot
- manuaalinen koneistus
- NC-sorvaus
- NC-jyrsintä
- ohjaustyypit ja ohjelmistot: Fanuc, Heidenhain, WinCam, AutoCAD

Koulutuksen aikana on mahdollista suorittaa seuraavat lupakorttikoulutukset:
- Tulityö
- Trukkikortti
- Työturvallisuus
- Ensiapu 1

Koulutus on mahdollista suorittaa oppilaitoksessa tai oppisopimuksella alan työpaikassa.

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit

Hakukelpoisuus:
- vähintään 18 vuoden ikä
- ammatissa toimimisen edellyttämä terveydentila (ei pöly- ja nikkeliallergiaa, ei tuki- ja liikuntaelinsairauksia)
- tarvittaessa voidaan pyytää lääkärintodistus terveydentilasta

Valintakriteerit:
- koulutustarve
- työkokemus metallialalla
- edellytykset opiskeluun/tutkintosuorittamiseen

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on suorittaa koneistajan ammattitutkinto. Saat tutkintoon vaadittavat taidot ja ammattiosaamisen koneistajan tehtäviin.

Toteutus

Omaehtoinen koulutus on päätoimista opiskelua tai sivutoimista monimuoto-opiskelua työn ohessa. Tutkinto on mahdollista suorittaa myös ilman valmistavaa koulutusta näyttötutkintona.

Opiskelun henkilökohtaistaminen

Koulutuksen kesto määräytyy henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan. Lähiopetus ja koulutuksen sisältämä työssä oppiminen toteutetaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti.

Tutkinnon suorittaminen

Koulutus on tekemispainotteinen ja työssä oppiminen suoritetaan alan yrityksessä. Tutkinnon vaatimusten mukainen osaaminen osoitetaan tutkintotilaisuuksissa työpaikalla.

Tutkintotiedot

Tutkinto: Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto

Sijainti

Salo

Yksikkö

Hyvoninkatu 1

Lisätietoja antaa

opettaja Taito Tieranta | 044 7704 671 | taito.tieranta@sskky.fi
opinto-ohjaaja Susanna Vasama | 044 7704 271 | susanna.vasama@sskky.fi

Oppisopimuskoulutus
Leila Landén |044 7704 217 | leila.landen@sskky.fi

Salon seudun ammattiopisto pidättää oikeuden muutoksiin ja koulutuksen peruuttamiseen.

Ammattitutkintostipendi ammatillisen tutkinnon suorittaneelle

Koulutusrahasto myöntää ammattitutkintostipendin kertakorvauksena ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon suorittaneille.
Ammattitutkintostipendin suuruus 1.1.2018 alkaen on 400 euroa.

Ammattitutkintostipendin saamisen edellytyksenä on, että olet ollut työssä yhteensä vähintään viisi vuotta tutkinnon suorittamispäivään mennessä ja asut vakinaisesti Suomessa ja kuulut Suomen sosiaaliturvan piiriin sekä tutkinnon suorittamispäivänä että stipendin hakemishetkellä. Stipendiä ei myönnetä, jos olet suorittanut tutkinnon osan tai osia ja päivität tai laajennat aiemmin suorittamaasi tutkintoa.
Lue lisää https://www.koulutusrahasto.fi/fi/ammattitutkintostipendin-hakijoille/