Linja-autonkuljettajan ammattitutkinto


Haku ei ole käynnissä Hae oppisopimuskoulutukseen

Millaista opiskelu alalla on?

Kuvaus

Koulutus sinulle vähintään 23-vuotias, joka haluat suorittaa linja-autonkuljettajan ammattitutkinnon ja saada kuljetusalalta uuden ammatin. Koulutus henkilökohtaistetaan aikaisemmin hankitun kokemuksen mukaan. Mikäli sinulla ei ole C-luokan ajo-oikeutta, voit suorittaa C-kortin koulutuksen aikana. Tällöin koulutusaikaasi pidennetään vähintään 10 päivällä. Hakijat haastatellaan ja haastattelujen perusteella osa hakijoista valitaan ns. koulutuksen alkuvaiheeseen, jossa kartoitetaan soveltuvuutta alalle. Alkuvaiheen jälkeen osa karsiutuu koulutuksesta. Kielitaitovaatimuksena on hyvä suomen kielen taito ja englannin kielestä käytännön kielitaito. Ruotsin kielen taito katsotaan eduksi. Voit olla työtön tai työssäkäyvä.

Sisältö

Opiskelu muodostuu D–ajo-oikeuskoulutuksesta ja linja-autonkuljettajan tehtäviin valmistavasta koulutuksesta.

Pakolliset tutkinnon osat:
- linja-auton ajoneuvotekniikka
- yhteistyö ja asiakaspalvelu
- turvallisuus ja ympäristö
- kuljetusalan perustason ammattipätevyys

Valinnaiset tutkinnon osat (suoritettava vähintään 2)
- kaupunki- ja palveluliikenne
- kaukoliikenne
- tilausajoliikenne

Vapaavalintainen tutkinnon osa:
- yrittäjyys

Koulutus on mahdollista suorittaa oppilaitoksessa tai oppisopimuksella alan työpaikassa.

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit

Hakukelpoisuus:
- vähintään 23 vuoden ikä
- ajokortti, vähintään B-luokan ajo-oikeus
- ote ajokorttirekisteristä (enintään 3 kk vanha)

Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voivat olla:
- insuliinihoitoinen diabetes
- epilepsia tai muut tasapainoelimistön sairaudet ja toimintahäiriöt
- sellainen näön tai kuulon heikkous, jota ei voida korjata apuvälineillä
- sydän- ja verenkiertoelinten sairaus
- fyysisen kuormituksen sietoa ja ulkotyössä selviytymistä rajoittava hengityselinten sairaus
- tuki- ja liikuntaelimistön sairaus
- munuaissairaudet
- psyykkinen sairaus, joka estää käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen
- päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuusseen

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on suorittaa linja-autonkuljettajan ammattitutkinto. Saat tutkintoon vaadittavat taidot ja ammattiosaamisen linja-autonkuljettajan tehtäviin.

Toteutus

Omaehtoinen koulutus on päätoimista opiskelua ja sen kesto riippuu tutkinnon suorittajan aikaisemmasta työkokemuksesta ja koulutuksesta. Oppisopimuskoulutus on päätoimista ja oppiminen tapahtuu pääosin työpaikalla.

Opiskelun henkilökohtaistaminen

Lähiopetus ja koulutuksen sisältämä työssä oppiminen toteutetaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti hakijan olemassa olevan ajo-oikeuden mukaan. Työpaikkaoppiminen tapahtuu alan yrityksessä.

Tutkinnon suorittaminen

Tutkinnon vaatimusten mukainen osaaminen osoitetaan tutkintotilaisuuksissa työpaikalla.

Tutkintotiedot

Tutkinto: Linja-autonkuljettajan ammattitutkinto

Sijainti

Salo

Yksikkö

Taitajankatu 4

Kustannukset opiskelijalle

Lupakorteista aiheutuvat kulut n. 9 €/kortti, ajokorttikustannukset noin 250 €, kuljettajakortin 100 € sekä Trafin rekisteröimismaksuja ja ammattipätevyyskortin tai ammattipätevyysmerkinnän ajokorttiin noin 50-100 €.

Lisätietoja antaa

opettaja Jani Tontti | 044 7704 316 | jani.tontti@sskky.fi

Oppisopimuskoulutus
Leila Landén |044 7704 217 | leila.landen@sskky.fi

Salon seudun ammattiopisto pidättää oikeuden muutoksiin ja koulutuksen peruuttamiseen.

Ammattitutkintostipendi ammatillisen tutkinnon suorittaneelle

Koulutusrahasto myöntää ammattitutkintostipendin kertakorvauksena ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon suorittaneille.
Ammattitutkintostipendin suuruus 1.1.2018 alkaen on 400 euroa.

Ammattitutkintostipendin saamisen edellytyksenä on, että olet ollut työssä yhteensä vähintään viisi vuotta tutkinnon suorittamispäivään mennessä ja asut vakinaisesti Suomessa ja kuulut Suomen sosiaaliturvan piiriin sekä tutkinnon suorittamispäivänä että stipendin hakemishetkellä. Stipendiä ei myönnetä, jos olet suorittanut tutkinnon osan tai osia ja päivität tai laajennat aiemmin suorittamaasi tutkintoa.
Lue lisää https://www.koulutusrahasto.fi/fi/ammattitutkintostipendin-hakijoille/