Yhdistelmäajoneuvonkuljettajan ammattitutkinto


Haku ei ole käynnissä Hae oppisopimuskoulutukseen

Kuvaus

Koulutus sinulle, joka haluat kuljetusalalta uuden ammatin. Edellytämme sinulta vähintään 21 vuoden ikää, B-luokan ajo-oikeutta ja yhdistelmäajoneuvonkuljettajalta vaadittavaa terveyttä ja soveltuvuutta alalle. Voit olla työtön tai työssäkäyvä. Opiskelijat valitaan haastattelun perusteella.haastatellaan ja haastattelujen perusteella osa hakijoista valitaan ns. koulutuksen alkuvaiheeseen, jossa kartoitetaan soveltuvuutta alalle. Alkuvaiheen jälkeen osa karsiutuu koulutuksesta. Kielitaitovaatimuksena on hyvä suomen kielen taito ja englannin kielestä käytännön kielitaito. Ruotsin kielen taito katsotaan eduksi. Voit olla työtön tai työssäkäyvä.

Sisältö

Opiskelu muodostuu CE-ajo-oikeuskoulutuksesta sekä yhdistelmäajoneuvonkuljettajan tehtäviin valmistavasta koulutuksesta.

Pakolliset tutkinnon osat:
- yhdistelmäajoneuvon ajoneuvotekniikka
- yhteistyö ja asiakaspalvelu
- turvallisuus ja ympäristö
- kuljetusalan perustason ammattipätevyys

Valinnaiset tutkinnon osat, joista valitaan vähintään yksi:
- kappaletavarakuljetukset
- erikoiskuljetukset
- massatavarakuljetukset
- lämpösäädellyt elintarvikekuljetukset
- eläinkuljetukset
- säiliökuljetukset
- puutavaran kaukokuljetukset

Koulutuksen aikana suoritetaan seuraavat lupakorttikoulutukset:
- ADR-perus ja ADR-säiliö
- Ensiapu 1 ja Ensiapu 2
- Ennakoiva, taloudellinen ajaminen
- Trukin käyttö kuorma-auton kuormauksessa
- Työturvakorttikoulutus kuljetusalalle
- Tieturva 1
- Elintarvikehygienia

Koulutus on mahdollista suorittaa oppilaitoksessa tai oppisopimuksella alan työpaikassa.

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit

Hakukelpoisuus:
- vähintään 23 vuoden ikä
- ajokortti, vähintään B-luokan ajo-oikeus
- ote ajokorttirekisteristä (enintään 3 kk vanha)

Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voivat olla:
- insuliinihoitoinen diabetes
- epilepsia tai muut tasapainoelimistön sairaudet ja toimintahäiriöt
- sellainen näön tai kuulon heikkous, jota ei voida korjata apuvälineillä
- sydän- ja verenkiertoelinten sairaus
- fyysisen kuormituksen sietoa ja ulkotyössä selviytymistä rajoittava hengityselinten sairaus
- tuki- ja liikuntaelimistön sairaus
- munuaissairaudet
- psyykkinen sairaus, joka estää käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen
- päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuusseen

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on suorittaa yhdistelmäajoneuvonkuljettajan ammattitutkinto. Saat tutkintoon vaadittavat taidot ja ammattiosaamisen yhdistelmäajoneuvonkuljettajan tehtäviin.

Toteutus

Omaehtoinen koulutus on päätoimista opiskelua ja sen kesto riippuu tutkinnon suorittajan aikaisemmasta työkokemuksesta ja koulutuksesta. Oppisopimuskoulutus on päätoimista ja oppiminen tapahtuu pääosin työpaikalla. Työssä oppimista täydennetään tietopuolisella koulutuksella Salon seudun ammattiopistossa.

Opiskelun henkilökohtaistaminen

Lähiopetus ja koulutuksen sisältämä työssä oppiminen toteutetaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti päivä- tai monimuotokoulutuksena hakijan olemassa olevan ajo-oikeuden mukaan. Työssä oppiminen tapahtuu alan yrityksessä ja tutkinnon vaatimusten mukainen osaaminen osoitetaan työpaikalla todellisissa työtehtävissä.

Tutkinnon suorittaminen

Tutkinnon vaatimusten mukainen osaaminen osoitetaan tutkintotilaisuuksissa työpaikalla.

Tutkintotiedot

Tutkinto: Yhdistelmäajoneuvonkuljettajan ammattitutkinto

Sijainti

Salo

Yksikkö

Taitajankatu 4

Kustannukset opiskelijalle

Lupakorteista aiheutuvat kulut n. 9 €/kortti, ajokortti- ja ADR-korttikustannuksia n. 500 €.

Lisätietoja antaa

opettaja Jani Tontti | 044 7704 316 | jani.tontti@sskky.fi

Oppisopimuskoulutus
Leila Landén | 044 7704 217 | leila.landen@sskky.fi

Salon seudun ammattiopisto pidättää oikeuden muutoksiin ja koulutuksen peruuttamiseen.

Ammattitutkintostipendi ammatillisen tutkinnon suorittaneelle

Koulutusrahasto myöntää ammattitutkintostipendin kertakorvauksena ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon suorittaneille.
Ammattitutkintostipendin suuruus 1.1.2018 alkaen on 400 euroa.

Ammattitutkintostipendin saamisen edellytyksenä on, että olet ollut työssä yhteensä vähintään viisi vuotta tutkinnon suorittamispäivään mennessä ja asut vakinaisesti Suomessa ja kuulut Suomen sosiaaliturvan piiriin sekä tutkinnon suorittamispäivänä että stipendin hakemishetkellä. Stipendiä ei myönnetä, jos olet suorittanut tutkinnon osan tai osia ja päivität tai laajennat aiemmin suorittamaasi tutkintoa.
Lue lisää https://www.koulutusrahasto.fi/fi/ammattitutkintostipendin-hakijoille/