Laitoshuoltajan ammattitutkinto


Haku ei ole käynnissä Hae oppisopimuskoulutukseen

Kuvaus

Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka haluat työskennellä puhdistuspalvelualalla ja jolla on alalle soveltuva terveys. Voit olla työtön tai työssäkäyvä. Opiskelijat valitaan haastattelun perusteella.

Sisältö

Pakolliset tutkinnon osat:
- siivouspalvelut
- perussiivouspalvelut

Valinnaiset tutkinnon osat, joista valitaan 2:
- ateriapalvelut
- erityissiivouspalvelut
- laitoshuoltopalvelut
- huonekasvien huoltaminen
- tekstiilien huoltaminen
- työalueelle opastaminen
- ympäristönhuoltopalvelut
- yrittäjänä toimiminen
- muun ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon osa

Koulutus on mahdollista suorittaa oppilaitoksessa tai oppisopimuksella alan työpaikassa.

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit

Hakukelpoisuus:
- vähintään 18 vuoden ikä
- ammatissa toimimisen edellyttämä terveydentila

Valintakriteerit:
- koulutustarve
- edellytykset opiskeluun/tutkinnonsuorittamiseen

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on suorittaa laitoshuoltajan ammattitutkinto. Saat tutkintoon vaadittavat taidot ja valmiudet työskennellä puhdistuspalvelualan ammattilaisena tai vahvistat ja kehität omaa osaamistasi nykyisissä työtehtävissäsi.

Toteutus

Omaehtoinen koulutus on päätoimista opiskelua tai sivutoimista monimuoto-opiskelua työn ohessa. Tutkinto on mahdollista suorittaa myös ilman valmistavaa koulutusta näyttötutkintona. Oppisopimuskoulutus on päätoimista ja oppiminen tapahtuu pääosin työpaikalla. Työssäoppimista täydennetään tietopuolisella koulutuksella Salon seudun ammattiopistossa.

Opiskelun henkilökohtaistaminen

Koulutuksen kesto määräytyy henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan. Lähiopetus ja koulutuksen sisältämä työssä oppiminen toteutetaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti.

Tutkintotiedot

Tutkinto: Laitoshuoltajan ammattitutkinto

Hakuaika

10.11.2017 - 15.12.2017

Sijainti

Salo

Yksikkö

Hyvoninkatu 1

Lisätietoja antaa

opettajat
Lotta Jordberg-Hietanen | 0447704638 | lotta.jordberg-hietanen@sskky.fi
Ritva Peikkala | 044 7704 554 | ritva.piekkala@sskky.fi
Merja Alaluusua | 044 7704 550 | merja.alaluusua@sskky.fi

Oppisopimuskoulutus
Anu Eeronaho |044 7704 214 | anu.eeronaho@sskky.fi

Salon seudun ammattiopisto pidättää oikeuden muutoksiin ja koulutuksen peruuttamiseen.

Ammattitutkintostipendi ammatillisen tutkinnon suorittaneelle

Koulutusrahasto myöntää ammattitutkintostipendin kertakorvauksena ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon suorittaneille.
Ammattitutkintostipendin suuruus 1.1.2018 alkaen on 400 euroa.

Ammattitutkintostipendin saamisen edellytyksenä on, että olet ollut työssä yhteensä vähintään viisi vuotta tutkinnon suorittamispäivään mennessä ja asut vakinaisesti Suomessa ja kuulut Suomen sosiaaliturvan piiriin sekä tutkinnon suorittamispäivänä että stipendin hakemishetkellä. Stipendiä ei myönnetä, jos olet suorittanut tutkinnon osan tai osia ja päivität tai laajennat aiemmin suorittamaasi tutkintoa.
Lue lisää https://www.koulutusrahasto.fi/fi/ammattitutkintostipendin-hakijoille/