Siivoustyönohjaajan erikoisammattitutkinto


Haku ei ole käynnissä Hae oppisopimuskoulutukseen

Kuvaus

Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka olet jo työskennellyt alalla tai tällä hetkellä työskentelet siivoustyönohjaajakoulutukseen soveltuvassa työpaikassa ja jolla on puhdistuspalvelualan (laitoshuoltajan) ammattipätevyys. Voit olla työtön tai työssäkäyvä.

Sisältö

Pakolliset tutkinnon osat:
- siivoustyön ohjaaminen
- siivouspalvelujen organisointi

Valinnaiset tutkinnon osat (valitaan yksi):
- ympäristönhuoltopalvelujen ohjaaminen ja neuvonta
- monikulttuurisuus siivoustyön ohjaamisessa
- kielitaito ohjaustilanteissa

Koulutus on mahdollista suorittaa oppilaitoksessa tai oppisopimuksella alan työpaikassa.

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit

Hakukelpoisuus:
- vähintään 18 vuoden ikä
- ammatissa toimimisen edellyttämä terveydentila
- yritys tai organisaatio, jossa on mahdollista tehdä siivoustyön ohjaamista ja organisointia nimetyn työpaikkaohjaajan opastuksella

Valintakriteerit:
- koulutustarve
- edellytykset opiskeluun/tutkinnonsuorittamiseen

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on suorittaa siivoustyönohjaajan erikoisammattitutkinto. Saat tutkintoon vaadittavat taidot ja valmiudet työskennellä puhdistuspalvelualan ammattilaisena erilaisissa toimintaympäristöissä kuten siivoustyönohjaajana, tiiminvetäjänä, ryhmänvanhimpana tai yrittäjänä. Koulutuksen jälkeen voit toimia oman siivoustyösi ohella perehdytyksen, opastamisen ja kehittämistyön asiantuntijana.

Toteutus

Omaehtoinen koulutus on päätoimista opiskelua tai sivutoimista monimuoto-opiskelua työn ohessa. Tutkinto on mahdollista suorittaa myös ilman valmistavaa koulutusta näyttötutkintona. Oppisopimuskoulutus on päätoimista ja oppiminen tapahtuu pääosin työpaikalla.

Opiskelun henkilökohtaistaminen

Koulutuksen kesto määräytyy henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan. Lähiopetus ja koulutuksen sisältämä työssä oppiminen toteutetaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti.

Tutkinnon suorittaminen

Lähiopetus ja koulutuksen sisältämä työssä oppiminen toteutetaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. Työssä oppiminen suoritetaan alan yrityksessä ja tutkinnon vaatimusten mukainen osaaminen osoitetaan tutkintotilaisuuksissa työpaikalla.

Tutkintotiedot

Tutkinto: Siivoustyönohjaajan erikoisammattitutkinto

Sijainti

Salo

Yksikkö

Hyvoninkatu 1

Lisätietoja antaa

opettaja
Merja Alaluusua | 044 7704 550 | merja.alaluusua@sskky.fi

Oppisopimuskoulutus
Anu Eeronaho |044 7704 214 | anu.eeronaho@sskky.fi

Salon seudun ammattiopisto pidättää oikeuden muutoksiin ja koulutuksen peruuttamiseen.

Ammattitutkintostipendi ammatillisen tutkinnon suorittaneelle

Koulutusrahasto myöntää ammattitutkintostipendin kertakorvauksena ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon suorittaneille.
Ammattitutkintostipendin suuruus 1.1.2018 alkaen on 400 euroa.

Ammattitutkintostipendin saamisen edellytyksenä on, että olet ollut työssä yhteensä vähintään viisi vuotta tutkinnon suorittamispäivään mennessä ja asut vakinaisesti Suomessa ja kuulut Suomen sosiaaliturvan piiriin sekä tutkinnon suorittamispäivänä että stipendin hakemishetkellä. Stipendiä ei myönnetä, jos olet suorittanut tutkinnon osan tai osia ja päivität tai laajennat aiemmin suorittamaasi tutkintoa.
Lue lisää https://www.koulutusrahasto.fi/fi/ammattitutkintostipendin-hakijoille/