Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto


Hae koulutukseen Hae oppisopimuskoulutukseen

Koulutuksen aloituspäivät

  • 3.4.2018
  • 13.8.2018
  • 29.10.2018

Hakuohjeet

Millaista opiskelu alalla on?

Kuvaus

Kone- ja tuotantotekniikan teollisuudella on Suomen kansantaloudessa ja ulkomaankaupassa keskeinen asema. Alan työllistävä vaikutus on suuri ja yli puolet tuotannosta menee vientiin. Koneiden ja laitteiden toiminnan ja rakenteen tunteminen, työvälineiden ja työstökoneiden käytön hallinta sekä työpiirustusten ja kytkentäkaavioiden lukutaito ovat alan ammatillisia perustaitoja. Alalla edellytetään erilaisten valmistustekniikoiden osaamista, asennus-, automaatio- ja kokoonpanotöiden hallitsemista sekä koneiden käyttö- ja kunnossapitotaitoja.

Sisältö

Koulutuksessa valitaan yksi osaamisala seuraavista
- asentaja
- koneistaja
- levyseppähitsaaja

Koulutus sisältää pakolliset ja valinnaiset tutkinnon osat.

Pakolliset kaikille
- Asennuksen ja automaation perustyöt
- Valmistustyöt

Levyseppähitsaaja
- Hitsaus ja levytyöt

Koneistaja
- Koneistus

Asentaja
- Automaatioasennustyöt tai koneasennus

Huom! Tutkinnot uudistuvat 1.8.2018 mennessä. Muutokset tutkintorakenteessa ja sisällöissä mahdollisia.

Koulutus on mahdollista suorittaa oppilaitoksessa tai oppisopimuksella alan työpaikassa.

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit

Opiskelijaksi voidaan ottaa hakija, jolla katsotaan olevan riittävät edellytykset tavoitteena olevan osaamisen hankkimiseen tai tutkinnon suorittamiseen. Opiskelijaksi ottamisessa sovelletaan yhdenvertaisia valintaperusteita.

Valintaperusteissa huomioidaan hakutoive, koulutustarve, alalle suuntautuneisuus ja edellytykset tutkinnon suorittamiseen sekä mahdollinen pääsy- ja soveltuvuuskoe.

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on suorittaa kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto. Saat tutkintoon vaadittavat taidot ja ammattiosaamisen alan työtehtäviin. Koulutuksen jälkeen sinulla on valmiudet työskennellä alan työtehtävissä toisen palveluksessa tai itsenäisenä yrittäjänä.

Uramahdollisuudet

Kone- ja tuotantotekniikan koulutuksesta valmistuneiden työllistyminen alan yrityksiin on hyvä. Työpaikkoja on runsaasti ja tulevaisuudessa tarvitaan osaavaa työvoimaa paljon.

Pääsääntöiset työtehtävät ovat hitsaus, CNC- ja manuaalikoneistus, asennus- käyttö- ja kunnossapitotehtävät.

Tuotantotekniikan koulutusohjelman suorittanut osaa kone- ja tuotantotekniikan tehtävät monipuolisesti.

Tutkintotiedot

Tutkinto: Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto
Tutkintonimike: Kunnossapitoasentaja

Hakuaika

19.05.2017 - 31.12.2018

Sijainti

Salo

Yksikkö

Hyvoninkatu 1

Lisätietoja antaa

Asennus:
Jesse Sanden | 044 7704 576 | jesse.sanden@sskky.fi

Hitsaus:
Taito Tieranta | 044 7704 671 | taito.tieranta@sskky.fi

Koneistus:
Lasse Pakola | 044 7704 255 | lasse.pakola@sskky.fi

opinto-ohjaaja
Susanna Vasama | 044 7704 271 | susanna.vasama@sskky.fi

Oppisopimuskoulutus
Leila Landén |044 7704 217 | leila.landen@sskky.fi

Salon seudun ammattiopisto pidättää oikeuden muutoksiin ja koulutuksen peruuttamiseen.

Ammattitutkintostipendi ammatillisen tutkinnon suorittaneelle

Koulutusrahasto myöntää ammattitutkintostipendin kertakorvauksena ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon suorittaneille.
Ammattitutkintostipendin suuruus 1.1.2018 alkaen on 400 euroa.

Ammattitutkintostipendin saamisen edellytyksenä on, että olet ollut työssä yhteensä vähintään viisi vuotta tutkinnon suorittamispäivään mennessä ja asut vakinaisesti Suomessa ja kuulut Suomen sosiaaliturvan piiriin sekä tutkinnon suorittamispäivänä että stipendin hakemishetkellä. Stipendiä ei myönnetä, jos olet suorittanut tutkinnon osan tai osia ja päivität tai laajennat aiemmin suorittamaasi tutkintoa.
Lue lisää https://www.koulutusrahasto.fi/fi/ammattitutkintostipendin-hakijoille/