Liiketalouden perustutkinto, merkonomi


Hae koulutukseen Hae oppisopimuskoulutukseen

Koulutuksen aloituspäivät

  • 13.8.2018
  • 29.10.2018

Hakuohjeet

Millaista opiskelu alalla on?

Kuvaus

Liiketalouden perustutkinnon suorittanut toimii myynnin, kaupan, talouden, hallinnon ja toimistopalveluiden tehtävissä samoin kuin julkishallinnossa, pankeissa ja vakuutusyhtiöissä. Hän on rakentanut tutkintonsa erilaisista tutkinnon osista ja siten pystyy toimimaan kaikilla aloilla ja monipuolistanut valinnaisuuden avulla tutkintoa eri alojen tarpeisiin. Hänellä on yleistä liiketaloudellista osaamista, hyvät yhteistyö- ja kommunikaatiotaidot, kielitaitoa ja tietoteknistä sekä talouden ja kannattavuuden osaamista. Hän toimii joustavasti ja luovuutta käyttäen myös kansainvälisessä ympäristössä tilanteiden ja asiakkaiden vaatimalla tavalla ottaen huomioon asiakkaiden erilaiset kulttuuritaustat ja olosuhteet. Tutkinnon suorittaneella on myös perusvalmiudet oman yrityksen perustamiseen.

Sisältö

Koulutuksessa valitaan yksi osaamisala seuraavista
- asiakaspalvelu ja myynti
- talous- ja toimistopalvelut

Koulutus sisältää pakolliset ja valinnaiset tutkinnon osat.

Huom! Tutkinnot uudistuvat 1.8.2018 mennessä. Muutokset tutkintorakenteessa ja sisällöissä mahdollisia.

Koulutus on mahdollista suorittaa oppilaitoksessa tai oppisopimuksella alan työpaikassa.

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit

Opiskelijaksi voidaan ottaa hakija, jolla katsotaan olevan riittävät edellytykset tavoitteena olevan osaamisen hankkimiseen tai tutkinnon suorittamiseen. Opiskelijaksi ottamisessa sovelletaan yhdenvertaisia valintaperusteita.

Valintaperusteissa huomioidaan hakutoive, koulutustarve, alalle suuntautuneisuus ja edellytykset tutkinnon suorittamiseen sekä mahdollinen pääsy- ja soveltuvuuskoe.

Tavoitteet

Saat tutkintoon vaadittavat taidot ja ammattiosaamisen monipuolisiin asiakaspalvelun ja myynnin sekä talous- ja toimistopalvelujen tehtäviin.

Uramahdollisuudet

Merkonomit sijoittuvat esim. myyntitehtäviin, rahoitus- ja vakuutusalan palveluneuvojaksi, markkinointiassistentiksi, osastovastaavaksi, talousassistenteiksi, kirjanpitäjiksi, palkanlaskijaksi, toimistotyöntekijöiksi ja yrittäjäksi. Ammatillisista perustutkinnoista saa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

Tutkintotiedot

Tutkinto: Liiketalouden perustutkinto
Tutkintonimike: Merkonomi

Hakuaika

01.06.2017 - 01.06.2018

Sijainti

Salo

Yksikkö

Taitajankatu 2

Lisätietoja antaa

opettajat
Mika Helin | 044 7704 442 | mika.helin@sskky.fi
Petri Laaksonen | 044 7704 839 | petri.laaksonen@sskky.fi
opinto-ohjaaja Merja Korkiakoski | 0447704699 | merja.korkeakoski@sskky.fi

Oppisopimuskoulutus
Anu Eeronaho |044 7704 214 | anu.eeronaho@sskky.fi

Salon seudun ammattiopisto pidättää oikeuden muutoksiin ja koulutuksen peruuttamiseen.

Ammattitutkintostipendi ammatillisen tutkinnon suorittaneelle

Koulutusrahasto myöntää ammattitutkintostipendin kertakorvauksena ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon suorittaneille.
Ammattitutkintostipendin suuruus 1.1.2018 alkaen on 400 euroa.

Ammattitutkintostipendin saamisen edellytyksenä on, että olet ollut työssä yhteensä vähintään viisi vuotta tutkinnon suorittamispäivään mennessä ja asut vakinaisesti Suomessa ja kuulut Suomen sosiaaliturvan piiriin sekä tutkinnon suorittamispäivänä että stipendin hakemishetkellä. Stipendiä ei myönnetä, jos olet suorittanut tutkinnon osan tai osia ja päivität tai laajennat aiemmin suorittamaasi tutkintoa.
Lue lisää https://www.koulutusrahasto.fi/fi/ammattitutkintostipendin-hakijoille/