Työvoimakoulutukset ja valmennukset


Salon seudun ammattiopiston järjestämät valmennukset ovat siirtyneet koulutuskuntayhtymän tytäryhtiön Salon seudun koulutus Oy:n toteutettavaksi. Koulutukset toteutetaan yhteistyössä Salon seudun ammattiopiston kanssa.

Työvoimakoulutukset

Järjestämme yhteistyössä TE-palvelujen kanssa osallistujalle maksuttomia, työvoimahallinnon rahoittamia ammatillisia koulutuksia työttömille työnhakijoille sekä niille, joita työttömyys uhkaa.

Ammatillisissa koulutuksissa saat kyseisen alan perus- tai täydennyskoulutusta, ylläpidät ja kehität osaamistasi tai voit saada kokonaan uuden ammatin! Koulutusten ensisijainen tavoite on parantaa mahdollisuuksiasi työllistyä, mutta niiden aikana tai niiden jälkeen voit myös halutessasi suorittaa alan tutkinnon tai tutkintojen osia.

Hae työvoimakoulutuksiin

Valmennukset

Järjestämme maksuttomia, työvoimahallinnon rahoittamia, työhönvalmennuksia, työnhakuvalmennuksia ja uravalmennuksia työttömille työnhakijoille. Valmennuksissa tuetaan ja ohjataan ammatinvalinnassa, annetaan tietoa työllistymismahdollisuuksista ja koulutusvaihtoehdoista sekä valmennusta urasuunnittelussa. Tavoitteena on kehittää osallistujan työelämävalmiuksia ja parantaa mahdollisuuksia työllistyä.

Valmennuksiin hakeudutaan paikallisessa työ- ja elinkeinotoimistossa