Hankinnat


Hankinnat

Salon seudun koulutuskuntayhtymän hankinnat-yksikön tehtävänä on tuottaa opetuksen ja muiden toimintojen tarvittavien aineiden, tarvikkeiden, palveluiden kustannustehokas hankinta.

Hankinta-yksikkö kilpailuttaa kuntayhtymän tavara- ja palveluhankinnat, jotka on hankintalain mukaan kilpailutettava. Yhteishankintasopimukset ovat koko kuntayhtymän käytössä. Erillishankinnat kilpailutetaan toimeksiantoon perustuen. Hankintapalveluista vastaa hankintapäällikkö Matti Ryhänen.

Matti Ryhänen | hankintapäällikkö
Salon seudun koulutuskuntayhtymä | Taitajankatu 6 | 24240 Salo
044 7704 605 | matti.ryhanen@sskky.fi

Avoimet tarjouspyynnöt

Työterveyshuoltopalvelujen hankinta

Hankintailmoitus on julkaistu 15.11.2017 HILMA –palvelussa.

Salon seudun koulutuskuntayhtymä ja Salon seudun koulutus Oy pyytävät tarjouksia työterveyshuoltopalveluista.

Työterveyshuollon palvelut sisältävät ennaltaehkäisevän työterveyshuoltotoiminnan (Kelan korvausluokka I) sekä yleislääkäritasoisen sairaanhoidon (Kelan korvausluokka II).

Tarjouspyyntö työterveyshuoltopalvelut

Liite 1 Palvelun kuvaus

Liite 2 Vähimmäisvaatimukset tarjoajille ja tarjotuille palveluille

Liite 3 Hintalomake

Liite 4 Referenssilomake

Liite 5 Alihankkijat

Liite 6 Sopimusluonnos

Hankinnan kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti tämän tarjouspyynnön liitteessä 1. Palvelunkuvaus.

Sitova tarjous liitteineen tulee toimittaa suljettuna lähetyksenä viimeistään 7.12.2017 klo 14:00 osoitteeseen:

Salon seudun koulutuskuntayhtymä

Taloustoimisto

Taitajankatu 6

24240 SALO

Kuoreen merkintä: ” Tarjous: kopiointi- ja tulostuspalvelut”