PopupcollegeUusi ammatillisen koulutuksen tiimioppimisen ja yrittäjyyden oppimisympäristö koulun ulkopuolella

Tavoitteet

 • kehittää ammatilliseen koulutukseen uusi tiimioppimisen ja yrittäjyyden oppimisympäristö, joka toimii määräajoin oppilaitosten ulkopuolella.
 • kehittää oppilaitosten pedagogisia käytänteitä kohti yrittäjämäistä toiminnallista tekemistä ja tiimioppimista. Uusi opettajuus määrittyy valmentajuudeksi ja kollegiaaliseksi yhteistyöksi.
 • hyödyntää digitalisaation tuomia mahdollisuuksia PopUpCollege –kokeiluissa.

Toteuttajat

Suomen Liikemiesten Kauppaopisto (koordinoija), Stadin ammattiopisto, Salon seudun ammattiopisto

Toimenpiteet

 • Toteutetaan kolme kahden kuukauden mittaista PopUpCollege -kokeilua ensisijaisesti pääkaupunkiseudulla kauppakeskuksissa. Myös Salossa toteutetaan yksi Popupcollege-kokeilu.
 • Kuhunkin toteutukseen otetaan mukaan n. 20-40 opiskelijaa hankeverkoston oppilaitoksista Opiskelijat voivat olla eri osaamisaloilta ja eri tutkintojen suorittajia, sekä nuoria että aikuisia.
 • Oppimistavoitteet saavutetaan ympäröiviltä yrityksiltä hankituilla projektitöillä. Opiskelijatiimit vastaavat itsenäisesti projekteista. Tavoitteena on tutkinnon osien suorittaminen yksilöllisen oppimistavoitteiden mukaisesti.
 • Hankeverkoston oppilaitoksista haetaan jokaiseen kolmeen kokeiluun opettajia työpareina ohjaamaan opiskelijatiimien toimintaa.
 • Tiimiakatemian asiantuntija osallistuu PopUpCollege – työskentelyyn ja ohjaa valmentajia tiimioppimisen pedagogiikkaan ja työkalujen käyttöön.
 • Pop up college-toimintaa voi seurata opiskelijoiden blogista, http://popupcollege.blogspot.fi/

Tulokset

 • mallinnetaan ammatilliseen koulutukseen soveltuva, monistettavissa oleva toimintamalli tiimioppimisen ja yrittäjyyden oppimisympäristöstä, joka toimii oppilaitosten ulkopuolella liike-elämän keskellä ja soveltuu useille ammattialoille.
 • eri ammattialojen opettajat pätevöityvät tiimivalmentajan rooliin ja tiimioppimisen pedagogiikkaan
 • opettajien sparrausta tiimivalmentamiseen on kokeiltu digitaalisia keinoja hyödyntäen
 • opiskelijat hankkivat osaamista aitojen työelämäprojektien kautta ja kuvaavat oman kasvutarinan digitaalisesti
 • kokeilun kautta saatuja tuloksia ja osaamista jaetaan koko hankkeen ajan alueellisesti, kansallisesti sekä kansainvälisesti

Kesto

4.11.2016 – 31.12.2017

Rahoittaja

Opetushallitus, 75%

Lisätiedot

Jaana Nyström | 044 7704 590 | jaana.nystrom@sskky.fi