Opiskeluhuolto


Kuraattori

Opiskelija voi ottaa yhteyttä kuraattoriin, jos

 • on huolia yksityiselämässä tai ristiriitoja ihmissuhteissa
 • kaipaat tukea raha-asioiden selvittelyssä tai itsenäistymisessä
 • koulussa on vaikeaa
 • on ongelmia päihteiden kanssa

Kuraattori etsii yhdessä opiskelijan ja mahdollisesti kotiväen kanssa ratkaisua opiskelijan ongelmatilanteisiin sekä ohjaa tarvittaessa muihin palveluihin.

Psykologi

Opiskelija voi ottaa yhteyttä psykologiin, jos on

 • mielialan laskua tai yleisesti pahanolon tunnetta
 • uupumusta, ahdistuneisuutta
 • opiskeluun liittyvää stressiä
 • ihmissuhteisiin liittyviä huolia
 • elämässä kriisitilanne
 • oppimisen pulmia

Myös huoltaja voi ottaa yhteyttä psykologiin alaikäisen opiskelijan asioissa.

Terveydenhoitajat

Opiskelija kuuluu opiskeluterveydenhuollon piiriin, jos opiskelu kestää päätoimisesti vähintään neljän kuukauden ajan kalenteri- ja lukuvuodessa. Opiskeluterveydenhuollossa tuetaan opiskelijaa terveellisiin elämäntapoihin ja hyvinvoinnin ylläpitämiseen. Opintojen alussa opiskelijalle tehdään terveyskysely, jonka pohjalta opiskelija kutsutaan terveystarkastukseen.

 • avoin vastaanotto molemmissa toimipisteissä ilman ajanvarausta ma-to klo 9–11 ja klo 12–13 sekä pe klo 9–11.
 • suorittaa terveyskyselyn ja tekee terveystarkastuksia
 • ohjaa tarvittaessa lääkärin vastaanotolle
 • antaa ensiapuluonteista sairaanhoitoa
 • neuvoo terveydenhoitoon liittyvissä asioissa
 • suorittaa tarvittaessa näön ja kuulon tarkistuksia sekä verenpaineen
 • mittauksia
 • antaa yleisen rokotusohjelman mukaisia rokotuksia
 • toimii opiskelijan kuuntelijana, rohkaisijana, auttajana

Opiskelija voi olla sairauden takia pois kolme päivää omalla ilmoituksella (ilmoitus tehdään vastuuopettajalle). Neljännestä poissaolopäivästä lähtien opiskelija tarvitsee terveydenhoitajan tai lääkärin todistuksen. Todistuksen saamiseksi opiskelijan on tultava vastaanotolle. Ulkopaikkakuntalaiset voivat käyttää oman paikkakunnan terveysasemaa.

Lääkäri

Salon seudulla asuvien opiskelijoiden sairaanhoito tapahtuu oman lääkärin tai asumisosoitteen mukaan kyseisen alueen omalääkärin vastaanotolla. Koululääkärin vastaanotolle ajanvaraukset terveydenhoitajan kautta.

Hammashuolto

Salon seudulla asuvien opiskelijoiden hammashuolto tapahtuu asumisosoitteen mukaan kyseisen alueen hammashuollossa.

Yhteystiedot

Kuraattorit

Tanja Rönö | 044 7783 046 | tanja.rono@sskky.fi
Palvelu (liiketalous, tieto- ja viestintätekniikka, hiusala, matkailu, ja hotelli-, ravintola ja cateringala)
Tekniikka (kuljetustekniikka, maarakennus, kone-ja metallitekniikka ja autoala)

Tiina Lehtiranta | 044 7783 045 | tiina.lehtiranta@sskky.fi
Rakentamisen alat (talonrakennus, sähkö- ja automaatiotekniikka, tieto- ja tietoliikennetekniikka, tekninen suunnittelu, kiinteistöpalvelu, talotekniikka ja pintakäsittely)
Hyvinvoinnin ja kulttuurinalat (käsi- ja taideteollisuus, sosiaali- ja terveysala) Valma

Terveydenhoitajat

Taitajankatu

Minna Söyrilä 0447723715 | minna.soyrila@sskky.fi
liiketalous ja kauppa, tieto- ja viestintätekniikka, rakentaminen. sähkö- ja automaatiotekniikka, tieto- ja tietoliikennetekniikka, myös näyttöperusteiset tutkinnot

Heini Havia 0447723716 | heini.havia@sskky.fi
hotelli- ja ravintola-ala, hiusala, logistiikka, autoala ja maanrakennus, myös näyttöperusteiset tutkinnot

Hyvoninkatu

Annika Inkivaara-Saare | annika.inkivaara-saare@sskky.fi | 0447723373
taideteollisuusala, sosiaali- ja terveysala, matkailu, kone- ja metalliala, tekninen suunnittelu, valmentavat ja valmistavat koulutukset

Mari Jokiranta | 0447723659 | mari.jokiranta@sskky.fi
näyttöperusteiset tutkinnot Hyvoninkadulla

Psykologi

Anton Valojää | 044 7783 028 | anton.valojaa@sskky.fi