Rahoitusmuodot


Yritykset ja muut työyhteisöt voivat kasvattaa henkilökuntansa osaamista eri rahoitusmuodoilla toteutettavissa koulutuksissa.

1. Omarahoitteinen henkilöstö- ja täydennyskoulutus

Suunnittelemme ja toteutamme henkilöstö- ja täydennyskoulutusta omarahoitteisena yrityksille ja työyhteisöille. Organisaatio tai osallistuja maksaa koulutuksen.
Jos haluat juuri teidän tarpeisiinne räätälöidyn koulutuksen, pyydä tarjous myynti@sskky.fi | 044 7704 279.

2. ELY-keskuksen tukema yhteishankintakoulutus

Henkilöstö- ja täydennyskoulutusta sekä koulutusta rekrytointi- ja muutostilanteisiin suunnittelemme ja toteutamme myös osin omarahoitteisena ja osin julkisella rahoituksella tuettuna. Nämä ELY-keskuksen tukemat yhteishankintakoulutukset suunnitellaan täysin asiakkaan tarpeisiin ja niissä kasvatetaan olemassa olevan henkilökunnan osaamista (täsmäkoulutus), rekrytoidaan uutta osaavaa henkilökuntaa (rekrykoulutus) ja koulutetaan henkilökuntaa uusiin työtehtäviin (muutoskoulutus). Yhteishankintakoulutuksilla työyhteisöt ovat saavuttaneet selvää lisäarvoa toimintaansa. Julkinen rahoitus on koulutusmuodosta ja yrityksen koosta riippuen 60-80 prosenttia koko koulutuksen kustannuksista ja yritykselle jää maksettavaa 20-40 % koulutuksen kokonaishinnasta. Päätöksen rahoituksen myöntämisestä rahoittaja tekee aina tapauskohtaisesti.

3. Omaehtoinen valtion tukema koulutus

Omaehtoinen koulutus on kaikille avointa valtion tukemaa koulutusta, josta osallistuja maksaa osallistumismaksun sekä Opetushallituksen määrittämän tutkintomaksun.
Uudelle alalle hakeutuvat sekä eri alojen ammattilaiset voivat ylläpitää ja kehittää ammattitaitoaan sekä hankkia valmiuksia tutkinnon tai tutkinnon osan suorittamiseen - myös töiden ohella.

4. Oppisopimuskoulutus

Oppisopimuksessa pääosa oppimisesta tapahtuu työpaikalla ja työssä oppimista täydennetään tietopuolisella koulutuksella alan oppilaitoksessa. Oppisopimus perustuu työsuhteeseen tai yrittäjyyteen. Tietopuolisesta koulutuksesta ei aiheudu kustannuksia opiskelijalle tai työnantajalle. Opiskelija maksaa Opetushallituksen määrittämän tutkintomaksun 58 €. Lisätietoja oppisopimuksesta

5. Työ- ja elinkeinohallinnon rahoittama koulutus

Työvoimakoulutus on työ- ja elinkeinonhallinnon rahoittamaa koulutusta ja osallistujalle maksutonta. Työvoimakoulutuksessa voi maksuttomasti opiskella ammatillisen tutkinnon tai sen osan. Työvoimakoulutus ei aina ole tutkintotavoitteista vaan tärkeimpänä tavoitteena on parantaa koulutettavan mahdollisuuksia työllistyä.
Työ- ja elinkeinohallinnon rahoittamana toteutamme myös työelämävalmennuksia ja maahanmuuttajien kotoutumiskoulutusta. Koulutuksiin ja valmennuksiin hakeudutaan TE-toimiston kautta.

Tarjouspyyntö koulutuspalveluistamme