Työpaikkaohjaaja- ja arvioijakoulutus


Työpaikkaohjaajakoulutus

Työssäoppiminen on osa ammatillista koulutusta. Se on aidossa työympäristössä tapahtuvaa tavoitteellista, ohjattua ja arvioitua opiskelua. Työssäoppimisen tavoitteena on koulutuksen työelämävastaavuuden parantaminen, osaamisen syventäminen ja opiskelijan työllistymisen edistäminen.

Järjestämme maksutonta työpaikkaohjaajakoulutusta. Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa yhteistyötä työelämän ja tutkinnonjärjestäjän välillä sekä taata opiskelijoille ja tutkinnon suorittajille oikeudenmukainen ammattitaidon arviointi. Koulutusten sisältö perustuu Opetushallituksen laatimiin perusteisiin. Lisä- ja täydennyskoulutus vahvistavat ammatillisen osaamisen arviointitaitoja, joita tarvitaan työssäoppimisen ohjaamisen lisäksi myös esimiestyössä.

Näyttötutkintojen arvioijakoulutus

Tutkintotilaisuus arvioidaan kolmikantaisesti työnantajan, työntekijän ja opettajan yhteistyönä. Arvioijakoulutuksen tavoitteena on kouluttaa työelämän edustajia näyttötutkintosuoritusten arvioijiksi. Koulutus perehdyttää työelämän näyttötutkinnon arvioijat (työnantaja- ja työntekijäarvioija) aikuisten näyttötutkintojärjestelmään, kyseisen alan näyttötutkinnon rakenteeseen, tutkintotilaisuuksien suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. Arvioijakoulutuksia toteutetaan tutkintokohtaisesti useita kertoja vuodessa.

Koulutusten ajankohdat ja haut löydät koulutukset-sivulta.

Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt 2017

Kysely työpaikkaohjaajalle (ops- ja näyttöperusteinen koulutus)

Tutkintosuorituksien toteuttamisen arviointi (SOTE) 2017