Asiakastyöt ja -palvelut
Eri alojemme opiskelijat tekevät asiakastöitä yksityisille henkilöille ja yrityksille. Asiakastyöt ja -palvelut tukevat ammatillista koulutusta ja antavat opiskelijoille mahdollisuuden harjoitella todellisissa työtehtävissä. Opettajat valvovat töiden laatua. Tilaustöiden tekemisestä päätetään opiskelijoiden osaamistason mukaan ja opiskelijan osaamisen kasvattaminen on ensisijainen tavoite. Tilaustöistä teemme tarjouksen tapauskohtaisesti.