Ammatillinen koulutus uudistuu


opiskelija saa rakentaa itse polkuaan

Ammatillisen koulutuksen reformi

Eduskunta sorvaa parhaillaan historiallisen suurta muutosta ammatilliseen koulutukseen. Reformissa keskeistä on mm. aikuisten ja nuorten koulutusten raja-aitojen kaataminen, jatkuva haku, yksilölliset opintopolut ja opintojen kestot. Pedagogisia uudistuksia ovat esimerkiksi ilmiöoppiminen, projektit, yrittäjyys, työvaltainen oppiminen ja digitaalisuus. Uusi laki ammatillisesta koulutuksesta tulee voimaan ensi vuoden alusta.

Miten Salon seudun ammattiopisto on valmistautunut reformiin?

Salon seudun ammattiopisto lähti uudistamaan toimintaansa reformin tavoitteiden mukaisiksi jo puolitoista vuotta sitten erilaisilla valmisteluryhmillä. Entinen aikuisopisto ja ammattiopisto yhdistyivät 1.1.2016 ja koulutusalat muuttivat nuorten ja aikuisten osalta samoihin tiloihin. Yhteistä elämää on eletty reilun vuoden ja osassa koulutusaloja nuoret ja aikuiset aloittivat samoissa ryhmissä viime elokuussa. Yhdistyminen tarkoittaa kaikille opiskelijoille laajempaa opetustarjontaa, sillä aikaisemmin osa koulutuksista oli tarjolla vain nuorille tai aikuisille. Tilojen lisäksi kalusto ja opettajien osaaminen saadaan yhteiskäyttöön, siksi ammattiopistossa tehdään nyt alakohtaisia yhteisiä opetustarjottimia, joista voidaan rakentaa opiskelijalle yksilöllisiä polkuja.

Opiskelijoille lisää mahdollisuuksia

Uudistus tarkoittaa, että opiskelija saa lisää valinnanmahdollisuuksia, hän voi vaikuttaa opintojensa sisältöön, toteuttamiseen ja kestoon. Opinnot etenevät osaamisen kehittyessä ja tutkinto suoritetaan näyttöinä - osaaminen siis ratkaisee! Ammattiopisto tekee yhteistyötä myös paikallisten lukioiden kanssa, jolloin opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa ammatillisten opintojen ohella lukiokursseja ja ammatillisen tutkinnon saatuaan, hän voi jatkaa lukiossa suorittaen ylioppilaskirjoitukset. Ammattiopisto aloittaa yhteistyön myös Turun ammattikorkeakoulun kanssa, jolloin opiskelija voi suorittaa ammatillisen peruskoulutuksen aikana ammattikorkeakouluopintoja ja jatkaa ammatillisen tutkinnon jälkeen amk-opintoja.

Perusopetus on jo ottanut käyttöön uuden opetussuunnitelman ja se antaa hyvän pohjan ammatillisen koulutuksen uudistuvaan pedagogiikkaan. Opiskelijan siirtyessä toiselle asteelle, hänelle ovat jo tuttuja ilmiöihin perustuva oppiminen ja erilaiset projektit tiimeissä sekä digitaalisuuden lisääntyminen. Puhutaan ”Flipped classroomista” eli pedagogisesti siitä, että oppija on aktiivinen toimija ja opettaja oppimisen ohjaaja.

Ammatillisessa koulutuksessa tehdään myös tiivistä yhteistyötä työelämän kanssa koulutuksen uudistamisessa ja toteuttamisessa. Opiskelijoille on tärkeää päästä heti tutustumaan oman alan työpaikkoihin, jotta käsitys alasta konkretisoituu, samalla opiskelijalle saattaa avautua kesätyöpaikka tai vaikkapa oppisopimustyöpaikka.