Jäitkö ilman työ- tai opiskelupaikkaa?


 

Ota yhteyttä Voima-hankkeen työntekijöihin:

Kaisa Järvinen | 044 7704 581| kaisa.jarvinen@sskky.fi

Hanna-Riikka Ahtiala | 044 7704 239 | hanna-riikka.ahtiala@sskky.fi

Riika Ylikoski | 044 7704 546 | riika.ylikoski@sskky.fi