Ota työelämän muutos haltuunOlemme suunnitelleet sinulle johtamisen koulutustarjottimen, josta josta voit valita haluamasi teemat. Saat opiskelusta ideoita ja työkaluja työhösi esimiehenä tai asiantuntijana. Harjoitukset sekä opetus sovelletaan yksilöllisesti tehtävänkuvasi mukaan. Voit suorittaa koko tutkinnon tai tutkinnon osia.

Miten toimimme?

Sinä valitset työtehtäviisi sopivan tutkinnon osan. Suunnittelet vastuuopettajan ja työnantajan kanssa yhdessä, miten tutkinnon suorittaminen yhdistetään työtehtäviisi. Tutkintosuorituksesi teet suunnitelman mukaan omalla työpaikallasi omassa työssäsi esimerkiksi oppisopimuksella. Verkko-oppimisympäristön ansiosta opinnoissa eteneminen on joustavaa, mutta sen tukena on myös lähiopetusta, joka järjestetään Salossa tai Turussa.

Tutustu tutkintoihin

Kevennystä Korona-ajan keskelle opinnoista, tehoa palveluun ja ideoita henkilöstösi jaksamiseen

MAKSUTTOMAT ESIMIESVALMENNUKSET NYT MYÖS VERKOSSA!

Alkavat koulutuksemme 1.10.2020 järjestetään Salossa sekä lähi- että etäopetuksena (striimattuna):

JOHTAMISEN JA YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO (JEAT)
- opi johtamaan ja kehittämään toimintaa kokonaisvaltaisesti ja strategialähtöisesti
- kokeneille esimiehille, joilla on selkeä vastuualue johdettavana

TUOTANNON ESIMIESTYÖN ERIKOISAMMATTITUTKINTO (TEAT)
- työnjohtajan työkalupakki: kehitä päivittäistä johtamistyötäsi ihmisten ja asioiden kanssa
- teollisuuden esimiestaitojen lisäksi voit perehtyä tuotannon turvallisuuteen, kunnossapitoon, projektijohtamiseen, tuotannon kehittämiseen, henkilöstöjohtamiseen tai vaikkapa ympäristöjohtamiseen

LIIKETOIMINNAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO (LITOEAT)
- liiketoiminnan kehittäjälle erikoistumisopintoja
- suuntautumisvaihtoehdot: henkilöstöpäällikkö tai –asiantuntija, myynti- ja markkinointipäällikkö, talouspäällikkö tai talouden asiantuntija

LÄHIESIMIESTYÖN AMMATTITUTKINTO (LAT)
- työryhmän esimiestyöskentelyn perusasiat tiiviissä paketissa
- esimiestyöstä kiinnostuneille ja aloittaville esimiehille, teollisuuden ”kympeille”, apulaisosastonhoitajille sekä varaesimiehille

YRITTÄJÄN AMMATTITUTKINTO (YAT)
- yrittäjätaitojen kehittäminen, liiketoiminta- ja markkinointisuunnitelma sekä perustiedot yrittämisestä
- alkava tai jo toimiva yrittäjä, joka haluat kehittää yrittäjävalmiuksiasi ja yritystoimintaasi ja samalla virallistaa yrittäjäosaamisesi tutkinnolla. Koulutus sopii mm. sukupolvenvaihdostilanteisiin ja sinulle maahanmuuttaja, jolla on riittävä suomen kielen taito

Yllä mainittuihin koulutuksiin voidaan yhdistää eri alojen ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista osia tarpeen mukaan – opiskelet juuri niitä asioita, joita työssäsi tarvitset. Tässä olemme alueella edelläkävijä!

Kaikissa näissä valmennuksissa kehität työyhteisön toimintaa yhdessä työntekijöiden kanssa sekä itseäsi esimiehenä! Monimuoto-opinnot on mahdollista suorittaa etäyhteyden välityksellä mistä tahansa päin maailmaa. Ohjaukset sekä arvioinnit onnistuvat myös etäyhteyksin.

Järjestämme infotilaisuuden koulutuksista seuraavasti

  • ke 9.9. klo 17 - 19 Salon seudun ammattiopisto, Hyvoninkatu 1

Infossa esittelemme alkavat tutkinnot ja vastaamme kysymyksiin. Voit myös hakea suoraan koulutuksiin hakulinkistä. Mikäli olet kiinnostunut yritykselle räätälöidystä johtamiskoulutuksesta, tulemme mielellämme kertomaan vaihtoehdoista.

Ilmoittaudu tilaisuuteen:

Pia Pihlajaniemi | pia.pihlajaniemi@sskky.fi | 044 7704 566

TERVETULOA INNOSTUMAAN UUDEN OPPIMISESTA!

Palautteita työelämältä kesällä 2020

Työpaikkaohjaaja Rami Himanto, Perniön liha oy kertoo

”Pakkaamon esimiestyöhön valmistautuva Santeri suoritti Salon seudun ammattiopistossa Lähiesimiestyön ammattitutkinnon. Koulutuksen aikana hän oppi uusia asioita, sai rohkeutta tehdä kehittämisehdotuksia ja oppi perustelemaan tehtyjä päätöksiä.

Näyttöinä päivitettiin tehtaan perehdytyssuunnitelma, tehtiin työohjeita ja kustannus- sekä investointilaskentaa, seurattiin hävikkiä ja johdettiin päivittäistä toimintaa. Henkilöstön osaamista arvioitiin ja Santeri tuotti erilaisia kehittämisehdotuksia, jotka on jo toteutettukin isolta osin.

Yksi suurimmista yksittäisistä näytöistä oli kehittämisprojekti, jossa Santeri suunnitteli ja toteutti tuotantolinjan siirron alihankkijalta uuteen tehtaaseen ja otti käyttöön vuorotyön teon.

Opinnot kestivät 1,5 vuotta ja sinä aikana siirtyminen työntekijästä esimieheksi onnistui sujuvasti. Kasvu näkyy nyt varmana työotteena ja innokkaana osallistumisena kehittämiseen sekä sen ideointiin. Tehdas sai opinnoista paljon hyötyä. Osaavan esimiehen lisäksi pystyimme nostamaan tuottavuutta ja kannattavuutta sekä kehittämään hävikinseurantaa. ”