Ota työelämän muutos haltuunOlemme suunnitelleet sinulle johtamisen koulutustarjottimen, josta josta voit valita haluamasi teemat. Saat opiskelusta ideoita ja työkaluja työhösi esimiehenä tai asiantuntijana. Harjoitukset sekä opetus sovelletaan yksilöllisesti tehtävänkuvasi mukaan. Voit suorittaa koko tutkinnon tai tutkinnon osia.

Miten toimimme?

Sinä valitset työtehtäviisi sopivan tutkinnon osan. Suunnittelet vastuuopettajan ja työnantajan kanssa yhdessä, miten tutkinnon suorittaminen yhdistetään työtehtäviisi. Tutkintosuorituksesi teet suunnitelman mukaan omalla työpaikallasi omassa työssäsi esimerkiksi oppisopimuksella. Verkko-oppimisympäristön ansiosta opinnoissa eteneminen on joustavaa, mutta sen tukena on myös lähiopetusta, joka järjestetään Salossa tai Turussa.

Tutustu tutkintoihin

KEVÄÄN 2021 KOULUTUKSET ETÄYHTEYDEN VÄLITYKSELLÄ!

Alkavat koulutuksemme:

LÄHIESIMIESTYÖN AMMATTITUTKINTO, aloitus 16.2.2021
- esimiestyön perusasiat tiiviissä paketissa
- koulutus sopii hyvin aloittaville esimiehille, tiimivastaaville ja teollisuuden ”kympeille”

TUOTANNON ESIMIESTYÖN ERIKOISAMMATTITUTKINTO (TYÖNJOHTAJA), aloitus 16.2.2021
- hanki osaamista esimiestyöhön ja tuotannon johtamiseen sekä kehittämiseen.

- koulutus soveltuu teollisuus- ja tuotantoalojen työnjohto- ja esimiestehtävissä toimivalle.

 - Opintojen aikana voi syventyä erityisesti tuotannon kehittämiseen, henkilöstön osaamisen kehittämiseen, projektinhallintaan tai tuotannon turvallisuus- ja ympäristöjohtamiseen

JOHTAMISEN JA YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO, aloitus 9.3.2021
- sopii jo esimieskokemusta omaavalle, jolla on vastuualue johdettavana

-koulutus tarjoaa näkökulmia yrityksen tai oman vastuualueen johtamiseen ja kehittämiseen niin, että organisaatiosi strategia toteutuu ja tavoitteet saavutetaan

LIIKETOIMINNAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO, aloitus 9.3.2021
- liiketoiminnan kehittäjälle erikoistumisopintoja
- suuntautumisvaihtoehdot: henkilöstöpäällikkö tai –asiantuntija, myynti- ja markkinointipäällikkö, talouspäällikkö tai talouden asiantuntija

YRITTÄJÄN AMMATTITUTKINTO (YAT), opinnot voi aloittaa joustavasti
- sopii aloittavalle tai jo yrittäjänä toimivalle, joka haluaa kehittää yrittäjävalmiuksiaan ja yritystoimintaansa sekä samalla virallistaa yrittäjäosaamisensa tutkinnolla.

- Koulutus sopii erinomaisesti mm. sukupolvenvaihdostilanteisiin.  

Yllä mainittuihin koulutuksiin voidaan yhdistää eri alojen ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista osia tarpeen mukaan – opiskelet juuri niitä asioita, joita työssäsi tarvitset. Tässä olemme alueella edelläkävijä!

Kaikissa näissä valmennuksissa kehität työyhteisön toimintaa yhdessä työntekijöiden kanssa sekä itseäsi esimiehenä! Monimuoto-opinnot on mahdollista suorittaa etäyhteyden välityksellä.

Järjestämme koulutusinfot etäyhteydellä seuraavasti:

  • 15.12. klo 17-19
  • ti 5.1. klo 17 - 19
  • ti 12.1. klo 17 - 19

ILMOITTAUDU TÄSTÄ

TERVETULOA INNOSTUMAAN UUDEN OPPIMISESTA!​​​​​​​

Lataa esite

Palautteita työelämältä kesällä 2020

Työpaikkaohjaaja Rami Himanto, Perniön liha oy kertoo

”Pakkaamon esimiestyöhön valmistautuva Santeri suoritti Salon seudun ammattiopistossa Lähiesimiestyön ammattitutkinnon. Koulutuksen aikana hän oppi uusia asioita, sai rohkeutta tehdä kehittämisehdotuksia ja oppi perustelemaan tehtyjä päätöksiä.

Näyttöinä päivitettiin tehtaan perehdytyssuunnitelma, tehtiin työohjeita ja kustannus- sekä investointilaskentaa, seurattiin hävikkiä ja johdettiin päivittäistä toimintaa. Henkilöstön osaamista arvioitiin ja Santeri tuotti erilaisia kehittämisehdotuksia, jotka on jo toteutettukin isolta osin.

Yksi suurimmista yksittäisistä näytöistä oli kehittämisprojekti, jossa Santeri suunnitteli ja toteutti tuotantolinjan siirron alihankkijalta uuteen tehtaaseen ja otti käyttöön vuorotyön teon.

Opinnot kestivät 1,5 vuotta ja sinä aikana siirtyminen työntekijästä esimieheksi onnistui sujuvasti. Kasvu näkyy nyt varmana työotteena ja innokkaana osallistumisena kehittämiseen sekä sen ideointiin. Tehdas sai opinnoista paljon hyötyä. Osaavan esimiehen lisäksi pystyimme nostamaan tuottavuutta ja kannattavuutta sekä kehittämään hävikinseurantaa. ”