Maksuohje stipendin lahjoittajalle


Stipendiohjeet

Stipendirahastoon voi tehdä lahjoituksia ajankohdasta riippumatta. Stipendirahojen tulee kuitenkin olla oppilaitoksen tilillä 18.5.2018 mennessä mikäli halutaan, että stipendi luovutetaan kevään päätösjuhlassa. Sama päivämäärä koskee myös shekkien toimitusta.

Stipendin lahjoittaja voi esittää toiveen minkä alan opiskelijalle stipendi annetaan.

Huom! Verotuksellisesta syystä opiskelijan nimi ei saa esiintyä tilisiirrossa

Stipenditili

FI66 5410 0250 3375 01 | Lounaismaan osuuspankki

Toimitus shekkinä osoitteeseen

Salon seudun ammattiopisto/Opintotoimisto
Taitajankatu 6
24240 Salo

Lisätietoja antaa

  • koulutussihteeri Sirkka Manelius | sirkka.manelius@sskky.fi | 044 7704 804
  • koulutussihteeri Arja Vanhatalo | arja.vanhatalo@sskky.fi | 044 7704 701

Stipendien vero-ohjeistus

Pääsääntö

Tuloverolain 82 §:ssä on säädetty verovapaaksi stipendit ja apurahat (ja tunnustuspalkinnot), jotka on saatu opintoja, tieteellistä tutkimusta tai taiteellista toimintaa varten. Em. lainkohdassa tarkoitetusta stipendistä, apurahasta tai tunnustuspalkinnosta ei tarvitse toimittaa ennakonpidätystä. Stipendin/apurahan/tunnustuspalkinnon verovapaus edellyttää kuitenkin, ettei tarkoitus ole tosiasiallisesti miltään osin korvata palkanmaksua tai ettei maksettava suoritus muutoin ole vastiketta tehdystä työstä.

Ilmoitusvelvollisuudesta

Stipendin antaja on velvoitettu antamaan verottajalle vuosi-ilmoituksen antamastaan stipendistä, jos stipendin suuruus/luonnollinen henkilö/vuosi on vähintään 1000 €. Tällöin stipendin verovapaus tutkitaan vielä saajansa säännönmukaisen verotuksen yhteydessä.

Tärkeää

Stipendin/apurahan/tunnustuspalkinnon verovapautta tulkittaessa olennaista ei siis ole se, millä nimellä kulloinkin maksettavaa suoritusta kutsutaan. Toisin sanoen kaikki stipendin, apurahan tai tunnustuspalkinnon nimellä maksettavat suoritukset eivät ole saajilleen verovapaita.

Stipendin antajana oma työnantaja

Jos stipendin antaja on oma työnantaja, saatetaan suoritus katsoa palkaksi. Jos stipendi on annettu työssä tarvittavaa ammattitaitoa ylläpitävää ja täydentävää opiskelua tai koulutusta varten, se voidaan antaa verovapaasti.

Stipendin myöntämistä edeltänyt palkaton harjoittelu

Jos veroton stipendi/apuraha/tunnustuspalkinto annetaan henkilölle, joka on hiljattain (esim. vuoden sisällä) ollut antajayrityksessä palkattomassa työharjoittelussa, verottaja saattaa joissain tilanteissa tulkita kyseessä olevan stipendin/apurahan/tunnustuspalkinnon sijasta palkanmaksuun rinnastettavan suorituksen. Jos kyseessä tosiasiallisesti on kaksi eri asiaa eli palkaton työharjoittelu ja tämän jälkeen objektiivisesti arvostellen jollekin työharjoittelussa olleelle henkilölle esim. onnistuneesta lopputyöstä annettu tunnustuspalkinto/stipendi, voidaan suoritus maksaa saajalleen verovapaasti.