Oppilaitos on suljettu 13.5. asti


Hallitus on päättänyt 30.3.2020, että koulutuksen rajoituksia tullaan jatkamaan 13.5.2020 saakka. Opetusjärjestelyjen toteuttamisessa toimitaan aiemmin tulleiden ohjeiden mukaan. Mikäli aikaisempiin ohjeistuksiin tulee muutoksia, niistä tiedotetaan lisää.

Tiedote opiskelijoille 16.3.2020

Opiskelijat jäävät kotiin tiistaina 17.3. ja saavat päivän aikana ohjeet opetusjärjestelyistä.

Työpaikalla koulutussopimuksella tai oppisopimuksella opiskelevat menevät työpaikalle normaalisti ja toimivat työpaikan linjausten ja ohjeistuksen mukaisesti. Etukäteen sovitut koulutussopimukset aloitetaan ja toteutetaan sovitun mukaisesti, ellei työpaikalla päätetä muuta. Mikäli työnantaja haluaa peruuttaa koulutussopimuksen, on opiskelija yhteydessä vastuuopettajaan ja sopii etäopiskelusta.

Opiskelijat, joilla on meneillään oppisopimus (työsuhde), jatkavat työtä työnantajan palveluksessa, kuten työnantajan muut työntekijät. Jos oppisopimustyöpaikalla olosuhteet muuttuvat niin, että työnantajan henkilökunta esim. lomautetaan, on opiskelijalla mahdollisuus soveltuvin osin jatkaa opintoja etäopiskeluna. Tässäkin tapauksessa otetaan yhteys vastuuopettajaan.

Opettajat tekevät työpaikkaohjauksen puhelimitse. He ovat yhteydessä sekä työpaikkaohjaajaan että opiskelijaan. Myös mahdolliset arviointikeskustelut työpaikoilla tapahtuvat etäyhteyksiä käyttäen. Oppilaitos tiedottaa työpaikkoja tilanteesta.

Näyttöjen arvioinnista on tulossa ohjeet Opetushallitukselta. Tavoitteena on, että keväällä valmistuvien näytöt turvataan. Tarvittaessa voidaan järjestää näyttöjä yksittäisille opiskelijoille oppilaitoksen tiloissa, mikäli se on Opetushallituksen ohjeen mukaisesti mahdollista. Opiskelijoille annetaan tarkemmat ohjeet, kun Opetushallituksesta on saatu tarvittava ohjeistus.

Vastuuopettajat ohjeistavat Wilma-viestillä etäopiskelun toteuttamisesta. Yhteisten aineiden opettajat ohjaavat pajoihin kiinnitettyjen opiskelijoiden etäopiskelun toteuttamisen.

Etäopiskelun aikana opettajat, opinto-ohjaajat, erityisopettajat, ammatilliset ohjaajat ja opintotoimistot ovat päivittäin tavoitettavissa arkipäivinä klo 9 – 15 puhelimitse, sähköpostilla tai Wilman kautta. Opettajat ovat aktiivisesti yhteydessä opiskelijoihin ja toteuttavat ohjausta. Ensisijaisesti ohjaus tapahtuu Wilman kautta.

Mikäli opiskelijoilla on teknisiä ongelmia etäopiskelun suhteen, palvelee ATK-tuki numerossa 044 7704 870.

Terveydenhoitajat, kuraattorit ja psykologit ilmoittavat palveluiden saatavuudesta Wilman kautta.

Mikäli opiskelija on etäopiskelun aikana sairaana, tekee hän normaalisti poissaoloilmoituksen opettajalle.

Tavoitteena on, että ammattikorkeakouluihin hakevien arvioinnit ovat valmiina 15.5.2020.

Valmistujaisjuhlasta päätetään ja ilmoitetaan myöhemmin.

Työvoimakoulutuksen osalta ELY-keskukselta on tulossa erillinen ohjeistus. Ennen ohjeistusta toimitaan, kuten yllä on mainittu. Mahdollisista muutoksista tiedotetaan erikseen.

OKM:n suosituksia koronatilanteen ajaksi

Tiedote työelämäyhteistyöstä 16.3.2020

Korona-epidemian tilanteen vuoksi Salon seudun ammattiopistossa on tiedotettu opiskelijoita työelämäjaksoihin liittyen seuraavasti:

Työpaikalla koulutussopimuksella tai oppisopimuksella opiskelevat menevät työpaikalle normaalisti ja toimivat työpaikan linjausten ja ohjeistuksen mukaisesti. Etukäteen sovitut työelämäjaksot aloitetaan ja toteutetaan sovitun mukaisesti, ellei työpaikalla päätetä muuta. Mikäli työnantaja haluaa peruuttaa koulutussopimuksen tai oppisopimuksen, on opiskelija yhteydessä vastuuopettajaan ja sopii opiskelujärjestelyistä. Tarvittaessa myös työnantaja voi ilmoittaa työelämäjakson peruuntumisesta sopimuksessa mainitulle opettajalle.

Opettajat tekevät työpaikkaohjauksen puhelimitse. He ovat yhteydessä sekä työpaikkaohjaajaan että opiskelijaan. Myös mahdolliset arviointikeskustelut työpaikoilla tapahtuvat etäyhteyksiä käyttäen. Arviointikäytänteistä sovitaan tapauskohtaisesti erikseen.

Näyttöjen arvioinnista on tulossa erilliset ohjeet Opetushallitukselta. Tavoitteena on, että keväällä valmistuvien näytöt turvataan.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Opetus- ja kulttuuriministeriö on koonnut sivuilleen vastauksia monia askarruttaviin kysymyksiin. Sieltä löytyy myös tietoa ammatillisesta koulutuksesta ja sen toteuttamisesta. OKM:n suosituksia ja ohjeita löytyy alla olevan linkin kautta.

https://minedu.fi/koronavirus-ja-varautuminen

Tietoa löytyy myös Opetushallituksen nettisivuilta

https://www.oph.fi/fi/usein-kysyttya?themes%5BKoronavirus%5D=Koronavirus

Ohjeita, suosituksia, määräyksiä

Erilaisia ohjeita, suosituksia ja määräyksiä on tullut runsaasti eri viranomaisilta. Ammatillista koulutusta koskevaa tietoa löytyy alla olevista nettiosoitteista.

Opetushallitus => https://www.oph.fi/fi/usein-kysyttya?themes%5BKoronavirus%5D=Koronavirus§or%5BAmmatillinen%20koulutus%5D=Ammatillinen%20koulutus

Opetus- ja kulttuuriministeriö => https://minedu.fi/koronavirus-ja-varautuminen (kun kelaa sivua hieman alaspäin löytyy vastauksia erityisesti ammatillista koulutusta koskeviin kysymyksiin)

Kuntaliitto => https://www.kuntaliitto.fi/opetus-ja-kulttuuri