Puhtauspalveluala kaipaa työntekijöitä


Alasta kiinnostuneille on tarjolla joustavia koulutusmalleja

Puhtausalalla tarvitaan työntekijöitä. ”Tänäkin vuonna Salon kaupungin puhtauspalveluissa on tarvetta työtekijöille. Myös sijaisia tarvitaan.”, sanoo Salon kaupungin palveluesimies Asta Tuomela. Samaa tarinaa kertoo myös valtakunnallinen ammattibarometri, jonka mukaan Etelä-Suomessa on paljon pulaa siivousalan työnhakijoista.

Puhtausalalla riittää siis työpaikkoja ja alalle on tarjolla myös paljon koulutusmahdollisuuksia. ”Salon seudun ammattiopistossa on käynnistymässä 1.6.2020 alalle suuntaava kartoitusjakso, joka toteutetaan yhdessä työvoimahallinnon kanssa. Kahden viikon pituisella jaksolla saa hyvän käsityksen alan sopivuudesta osallistujalle sekä tietoa opiskelumahdollisuuksista. Kartoitusjaksolla selvitetään henkilön valmiudet alalle ja mahdollinen aikaisempi osaaminen. Kartoituksen aikana tehdään myös suunnitelmia siitä, miten alan töihin vaadittavaa osaamista voi hankkia.”, opettaja Lotta Jordberg-Hietanen kertoo.

Puhtausalalla opiskelu on hyvin työvaltaista, joten alan työpaikoille päästään oppimaan jo heti opintojen alkuvaiheessa. Työelämässä oppiminen on hyvä tilaisuus saada jalka työpaikan oven väliin. Useimmilla alan opiskelijoilla onkin työpaikka tiedossa, kun opinnot päättyvät.

”Puhtauspalvelualaa, kuten muitakin ammatillisia tutkintoja, voi tulla opiskelemaan myös tutkinnon osa kerrallaan, jos koko tutkinnon suorittaminen tuntuu liian isolta urakalta. Toisaalta, henkilön aikaisempi osaaminen ja koulutus lyhentää tutkinnon suorittamisaikaa.”, Jordberg-Hietanen sanoo. Alalla tehdään tiivistä yhteistyötä työelämän kanssa ja koulutuksesta saa erinomaiset valmiudet alan työtehtäviin.

Alan opintoihin voi hakea verkkosivujemme kautta: https://www.sskky.fi/koulutukset-1/kategoria/Puhtauspalvelut.

Lisätietoja: Lotta Jordberg-Hietanen | 044-7704 638 | lotta.jordberg-hietanen@sskky.fi.