Salon seudun ammattiopisto ja Turun ammattikorkeakoulu (Salon yksikkö) aloittavat yhteistyön


Salon seudun ammattiopisto aloittaa uudenlaisen yhteistyön Turun ammattikorkeakoulun (Salon yksikkö) kanssa. Opiskelija voi jatkossa suorittaa ammatillisen peruskoulutuksen aikana ammattikorkeakouluopintoja ja hakea ammatillisen tutkinnon jälkeen amk-opintoihin erillishaussa. Yhteistyösopimus koskee liiketalouden merkonomi- ja käsi- ja taideteollisuusalan visualistiopiskelijoita.

Salon seudun ammattiopiston opiskelijat saavat oikeuden osallistua Turun ammattikorkeakoulun tarjoamiin avoimen amk:n polkuopintoihin. Ammattiopiston opiskelijat integroidaan ammattikorkeakoulun tutkintokoulutuksen opiskelijaryhmiin. Ammattikorkeakoulun opinnoista saatu osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan osaksi ammatillisen tutkinnon ammatillisia, yhteisiä ja vapaasti valittavia opintoja.

Yhteistyötä toteutetaan aluksi pilotti-jaksolla, joka on voimassa 31.7.2018 asti. Pilottiin valitut ammattiopiston opiskelijat voivat sopimuksen mukaisesti osallistua opintoihin maksutta. Yhteistyön seurantaan perustetaan ohjausryhmä, joka seuraa opintojen etenemistä ja tekee esityksiä jatkokehittämiseen. Tavoitteena on luoda tästä pysyvä malli.

Yhteistyön tavoitteena on luoda joustava jatko-opintoväylä ammattiopiston motivoituneille opiskelijoille. Ammattiopisto valitsee opiskelijat amk-polulle ja varmistaa, että opiskelijalla on tarvittavat valmiudet ja mahdollisuudet selviytyä amk-opinnoista. Opiskelijoille tarjotaan ammattikorkeakouluopintoihin valmentavaa koulutusta, esim. äidinkieli, matematiikka ja kielet. Opinnot ammattikorkeakoulussa tapahtuvat avoimen AMK:n opintoina, joihin pilottiin valitut ammattiopiston opiskelijat sopimuksen mukaisesti voivat osallistua maksutta.

Sopimus hyödyntää molempia osapuolia. Ammattikorkeakoulu saa motivoituneita opiskelijoita ja ammattiopisto pystyy tarjoamaan edistyneimmille opiskelijoille väylän ammattikorkeaopintoihin. Ammatillisen peruskoulutuksen suorittamisen jälkeen opiskelija hakee normaalisti yhteishaussa ammattikorkeakouluun. Hänellä on myös mahdollisuus hakea tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa, jos pisteitä on kertynyt riittävästi. Jos hän tulee valituksi, hänellä on mahdollisuus suorittaa opinnot nopeammin eli 2,5 vuodessa (normaalisti 3,5v).

Tämä on loistava avaus toisen asteen ja korkea-asteen koulutusyhteistyölle. Se on linjassa myös Opetusministeriön tulevaisuuden suunnitelmien kanssa, jossa on tavoitteena lisätä yhteistyötä eri koulutusasteiden välillä ja nopeuttaa työelämään siirtymistä.