Päivitys korona-ohjeisiin

Huolehdi omasta ja toisten turvallisuudesta

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri on todennut 6.10. Varsinais-Suomen alueen olevan koronan osalta kiihtymisvaiheessa. Salon seudun ammattiopiston toimintaohjeet Koronan leviämisen estämiseksi ja hidastamiseksi ovat 8.10. alkaen seuraavat:

Maskien käyttö

 • Suosittelemme, että kaikki opiskelijat käyttävät maskeja opiskelupäivän aikana, mikäli turvavälin säilyttäminen opetustilanteissa on vaikeaa.  Erityisesti maskeja tulee käyttää oppilaitoksen yhteisissä tiloissa.
 • Maskin käyttösuositus koskee myös koulumatkoja julkisessa liikenteessä.
 • Maskien hankkimisesta opiskelija vastaa itse.
 • Maskin käyttöohjeet löytyvät linkin takaa https://www.youtube.com/watch?v=UspFb2X-uYA&feature=youtu.be
 • Käytetyt maskit on ehdottomasti laitettava käytön jälkeen roska-astiaan.

Koronavilkku

 • Suosittelemme, että kaikki ottavat käyttöön koronavilkku-sovelluksen.

Sairaana tai oireisena ei tulla oppilaitokseen

 • Mikäli opiskelijalla on oireita tai on sairas, tulee ottaa puhelimitse yhteyttä oppilaitoksen terveydenhoitajaan, joka antaa tarkemmat toimenpideohjeet esimerkiksi koronatestiin hakeutumiseksi.  Oman alan terveydenhoitajan yhteystiedot ovat opiskeluoppaassa opiskeluopas.sskky.fi

Hygienian tehostaminen

 • Jokaisen tulee huolehtia osaltaan hygienian tehostamisesta. Kädet pestään tai käytetään käsihuuhdetta aina oppilaitokseen tullessa, ruokailun yhteydessä, ulkoa sisälle tullessa ja oppilaitoksesta lähtiessä. Ulko-ovien läheisyyteen ja opetustiloihin on järjestetty käsihuuhdepisteet. Ruokaloissa on käsihuuhteen lisäksi käsienpesupiste. Noudata thl:n ohjeita.
 • Tietokoneiden näppäimistöt, koneet ja laitteet puhdistetaan käytön jälkeen opettajien antamien ohjeiden mukaisesti. Mikäli opiskelijalla on mahdollisuus käyttää omaa tietokonetta, suositellaan sen käyttöä ja vähennetään näin yhteiskäytössä olevia tietokoneita.

Turvavälien pitäminen

 • Jokainen huolehtii suosituksen mukaisen 1-2 metrin turvavälin pitämisestä eri tilanteissa.  
 • Luokkatiloissa ja työsaleissa opettajan ohjeistuksella pyritään säilyttämään turvaetäisyydet niin hyvin kuin se on mahdollista. Mikäli turvavälin pitäminen ei ole mahdollista, suositellaan maskin käyttöä.
 • Erityisesti käytävillä ja yhteisissä aulatiloissa tai jonotettaessa on huolehdittava turvaväleistä. Opiskelijoiden tulee välttää liikkumista oman koulutusalan tilojen ulkopuolelle. Oleskelua tauko- ja aulatiloissa on hyvä välttää, ja näissä tiloissa suositellaan maskien ja käsihuuhteen käyttöä. 

Ruokailu

 • Opiskelijoiden ruokailu tapahtuu työjärjestyksen mukaisesti porrastettuna. Oppituntien välissä on tunnin ruokailutauko, joten se antaa mahdollisuuden välttää ruuhkan aikana ruokailuun menemisen. Myös ruokailussa pidetään huolta turvaväleistä ja käsihygieniasta.
 • Kahviloissa ja ruokaloissa suositellaan korttimaksua.    

Opetusjärjestelyt

 • Jos opetusjärjestelyihin tulee muutoksia, ilmoitetaan niistä opiskelijoille erikseen