Pääsy- ja soveltuvuuskokeissa on poikkeusjärjestelyitä


Hakijoihin ollaan yhteydessä.

Pääsy- ja soveltuvuuskokeissa on poikkeusjärjestelyitä. Opetushallituksen ohjeistuksen mukaisesti kevään 2020 kokeet järjestetään etänä, kokeeseen ei sisälly osia, jotka toteutuisivat oppilaitoksen tiloissa. Hakijat saavat 20.4.2020 sähköpostiin tehtävät, jotka palauttaa oppilaitokseen sähköpostilla 27.4.2020 klo 8.00 mennessä. Jos hakija ei palauta tehtävää, se tarkoittaa, että soveltuvuuskokeen tulos on hylätty.