Tiedote opetusjärjestelyistä


Jatkamme etäopetusta ja siirrymme 14.5 alkaen hallitusti lähiopetukseen väljyys- ja hygieniaohjeita noudattaen.

Lähiopetusta toteutamme käytännön harjoitustöissä työsaleissa ja ulkoalueiden harjoitusalueilla.

Teoriaopetuksen osalta toteutamme pääsääntöisesti edelleen etäopetusta. Lähiopetusta toteutamme niille opiskelijoille, joiden opinnot eivät etäopetuksessa ole edenneet

suunnitelman mukaisesti. Lähiopetustukea on oppilaitoksessa päivittäin saatavilla.

Tarvittaessa vastuuopettaja voi kutsua opiskelijan oppilaitokseen myös HOKSIN päivittämiseen.

Opettajat tiedottavat opiskelijoita työjärjestyksestä ja oppilaitoksessa tapahtuvasta lähiopetuksesta.

Lähiopetukseen osallistuville opiskelijoille on tarjolla lounas oppilaitoksessa.