Tietopaketti oppivelvollisuudesta

 

Oppivelvollisuuden laajentuessa 9. luokkalaisia koskee hakeutumisvelvoite.

 

 • Hakeutumisvelvoite tarkoittaa, että kaikki 9. luokkalaiset hakevat toisen asteen koulutukseen, nivelvaiheen koulutukseen tai muuhun oppivelvollisuuden piiriin kuuluvaan koulutukseen.
 • Hakeutumisvelvoite jatkuu niin kauan, kunnes opiskelupaikka on vahvistunut.
 • Oppivelvollisuutta voit suorittaa meillä Salon seudun ammattiopistossa
 • Oppivelvollisuutta on mahdollisuus suorittaa myös nivelvaiheen koulutuksessa, oppisopimuskoulutuksessa, lukiossa tai muussa oppivelvollisuuden piiriin kuuluvassa koulutuksessa kuten kansanopistossa.

Oppivelvollinen on Suomessa vakinaisesti asuva lapsi ja nuori.

HUOM! Laki koskee niitä nuoria, jotka suorittavat 1.1.2021 perusopetuksen oppimäärää. Laki ei koske aikaisemmin perusopetuksen suorittaneita, Valman suorittaneita eikä 10-luokalta valmistuneita. Turvapaikanhakija ei ole oppivelvollinen, koska ei ole vakinaista kotikuntaa ja oleskelulupaa.

 

 

Oppivelvollisuuden laajentuessa 18 ikävuoteen toisen asteen tutkinto on jatkossa maksuton

 

Opiskelijat saavat opetuksen ja kouluaterian lisäksi maksuttomana:

 • Oppikirjat ja -materiaalit
 • Opetuksessa tarvittavat työvälineet, -asut ja -aineet
 • Yli seitsemän kilometrin pituiset koulumatkat


Oikeus maksuttomaan toisen asteen koulutukseen kestää sen vuoden loppuun, jolloin opiskelija täyttää 20 vuotta.

Keväällä 2021 peruskoulun päättävät opiskelijat saavat ensimmäisenä maksuttoman toisen asteen koulutuksen.

 

oppivelvollisuus_opetushallitus_oppivelvollisuudenlaajenemisen_esitemateriaali.png

Koulumatkatuki

Koulumatkatuen kilometrirajaa lasketaan 10 kilometristä 7 kilometriin.

Lisäksi kaikilta oppivelvollisilta poistuu 43 euron koulumatkatuen omavastuu.

Myös 54 euron kuukausittaisia vähimmäismatkakustannuksia koskevasta rajasta luovutaan.

Kouluateria
Lämmin päivittäinen kouluateria on maksuton


Oppivelvollisuuden laajeneminen vaikuttaa koulumatkatukeen ja opintotukeen.

Lisätietoa löydät Kelan sivuilta https://www.kela.fi/oppivelvollisuus-laajenee

 

 

 

Opintojen tulee edistyä

Tässä opintojen edistymiseen liittyvät kolme pointtia:

1. Opintojen tulee edetä yksilöllisen opiskelusuunnitelman mukaisesti.
2. Ammatillisessa koulutuksessa tutkinto suunnitellaan suoritettavaksi enintään neljässä vuodessa.
3. Oppivelvollisuus päättyy, kun opiskelija on suorittanut toisen asteen tutkinnon tai täyttänyt 18 vuotta.

 

 

 

 

Oppivelvollisuuden laajentuessa opinnot voidaan keskeyttää vain erityisestä syystä.


Syyt voivat olla:

 1. Pitkäaikainen sairaus tai vamma
 2. Äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaa
 3. Tilapäinen ulkomailla oleskelu (esim. vaihto-opiskelu)
  Ulkomailla opiskelija jatkaa oppivelvollisuutta vastaavassa koulutuksessa (esim. paikallinen koulu)
 4. Elämäntilanteeseen liittyvä muu painava syy, joka estää oppivelvollisuuden suorittamisen. 

 

 

 

Oppivelvollisuutta on mahdollisuus suorittaa myös oppisopimuskoulutuksessa, jolloin opinnot suoritetaan pääasiassa tai osittain työpaikalla.

Oppisopimuksella voi suorittaa minkä tahansa ammatillisen tutkinnon. Koulutus antaa valmiudet työelämään sekä avaa ovet jatko-opintoihin.

Myös muu työssäkäynti on mahdollista opintojen ohella oppivelvollisuuden laajentuessa.

Opiskelijan tulee kuitenkin varmistaa, että opinnot edistyvät yksilöllisen opiskelusuunnitelman mukaisesti.

 

 

Oppivelvollisuutta voi suorittaa myös kaksoistutkinnolla, jolloin opiskelija saa molemmat tutkinnot maksuttomana.

 • Kaksoistutkintoa suorittavat opiskelevat samanaikaisesti ylioppilastutkintoa sekä ammatillista tutkintoa.
 • Opinnot saa maksuttomana siihen saakka, kunnes opiskelija täyttää 20 vuotta tai saa sitä ennen tutkinnot suoritettua.
 • Opintojen määrä ei vaikuta maksuttomuuden kestoon.

 

 

Oppivelvollisuuden laajentuessa opinto-ohjausta lisätään, jotta jokainen opiskelija saa yksilöllistä ohjausta peruskoulun jälkeiseen koulutukseen.

 • Jos opiskelupaikka jää kevään yhteishaussa saamatta, sitä voi hakea yhteishaun jälkeisessä jatkuvassa haussa. Opinto-ohjauksesta vastaa perusopetuksen järjestäjä.
 • Koulutusalaa tai oppilaitosta voi vaihtaa jatkossakin, jolloin oppilaan nykyinen oppilaitos ohjaa vaihdossa.

Lisätietoa oppivelvollisuuden laajenemisesta