Väylä ammattiopistosta ammattikorkeakouluun


Salon seudun ammattiopisto aloitti keväällä 2017 yhteistyön Turun ammattikorkeakoulun (Salon yksikkö) kanssa.

Salon seudun ammattiopiston opiskelijoilla on oikeus osallistua maksutta Turun ammattikorkeakoulun tarjoamaan liiketalouden opetukseen avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin.

Tarkoin valikoitu joukko Salon seudun ammattiopiston opiskelijoita integroidaan Turun ammattikorkeakoulun tutkintokoulutuksen opiskelijaryhmiin. Opettajina toimivat Turun ammattikorkeakoulun opettajat ja opintojaksot ovat Turun ammattikorkeakoulun tutkintovaatimuksen mukaisen oppimissuunnitelman opetusta. Turun ammattikorkeakoulun opinnoista saatu osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan osaksi ammatillisen tutkinnon yhteisiä ja ammatillisia valinnaisia tutkinnon osia.

Yhteistyötä on laajennettu uusimmassa sopimuksessa, joka alkaa syksystä 2019. Uudessa sopimuksessa alat, joita sopimus koskee, ovat

  • liiketoiminnan perustutkinto, merkonomi
  • taideteollisuusalan perustutkinto, tuotteen valmistuksen osaamisala, visualisti
  • matkailualan perustutkinto, kaikki osaamisalat (3 kpl)
  • tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi

Yhteistyön tavoitteena on luoda joustava jatko-opintoväylä Salon seudun ammattiopiston motivoituneille opiskelijoille. Ammattiopisto valitsee opiskelijat amk-polulle ja varmistaa, että opiskelijalla on tarvittavat valmiudet ja mahdollisuudet selviytyä amk-opinnoista. Opiskelijoille tarjotaan ammattikorkeakouluopintoihin valmentavaa koulutusta, esim. äidinkieli, matematiikka ja kielet. Opinnot ammattikorkeakoulussa tapahtuvat avoimen AMK:n opintoina, joihin valitut ammattiopiston opiskelijat sopimuksen mukaisesti voivat osallistua maksutta.

Sopimus hyödyntää molempia osapuolia. Ammattikorkeakoulu saa motivoituneita opiskelijoita ja ammattiopisto pystyy tarjoamaan edistyneimmille opiskelijoille väylän ammattikorkeaopintoihin. Ammatillisen peruskoulutuksen suorittamisen jälkeen opiskelija hakee normaalisti yhteishaussa ammattikorkeakouluun. AMK-polulle osallistuneella ammattiopiston opiskelijalla on myös mahdollisuus hakea tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa, jos opintopisteitä on kertynyt riittävästi. Jos hän tulee valituksi, hänellä on mahdollisuus suorittaa opinnot nopeammin eli 2,5 vuodessa (normaalisti 3,5v).

Tämä on loistava tapa toisen asteen ja korkea-asteen koulutusyhteistyölle. Se on linjassa myös Opetusministeriön asettamiin tavoitteisiin, jossa on tavoitteena lisätä yhteistyötä eri koulutusasteiden välillä ja nopeuttaa työelämään siirtymistä.

Liiketoiminnan opiskelija Timi Leinon tarina amk-polulta

Aloin miettimään amiksen ensimmäisellä luokalla, että menenkö töihin valmistumisen jälkeen vai jatkanko opiskelua korkeammalla asteella. Toisena vuonna sain tietää, että Salon seudun ammattiopisto antaa mahdollisuuden opiskella liiketoimintaa Turun ammattikorkeakoulussa ja ajattelin heti, että tartun tilaisuuteen. Myös perheeni tuki päätöstäni ja tarjosivat tukeaan.

Pääsykoetta ja lukuvuosimaksua ammattikorkeakouluun ei ollut ensimmäisenä vuonna, sillä Salon seudun ammattiopisto ja Turun ammattikorkea tekevät yhteistyötä. Toisena vuotena minun täytyy pääsykoe tehdä, koska silloin olen valmistunut Salon ammattiopistosta.

Opiskelu tapahtuu kokonaan Turun amk:ssa. Saan suoritetuista kursseista opintopisteitä, jotka hyväksiluetaan ammattiopistoon. Käyn siis samaan aikaan kolmatta vuotta ammattikoulua ja ensimmäistä vuotta ammattikorkeakoulua. Opiskelut ovat tuntuneet oikein mielekkäiltä. Opiskelu on ollut erittäin itsenäistä, mutta myös ryhmätöitä on ollut tosi paljon. Mielestäni itsenäinen opiskelu on mukavaa ja se on helpompi tapa oppia uusia asioita

Keväällä valmistun merkonomiksi Salon seudun ammattiopistosta ja haen Turun ammattikorkeakouluun pääsykokeen kautta.