Ammattiopistosta ammattikorkeakouluun


Yhteistyö ammattikorkeakoulun kanssa

Salon seudun ammattiopisto aloitti pari vuotta sitten yhteistyön Turun ammattikorkeakoulun (Salon yksikkö) kanssa.

Nyt uusimmassa sopimuksessa on yhteistyötä laajennettu. Tässä alat, joita sopimus koskee

  • liiketoiminnan perustutkinto, merkonomi
  • taideteollisuusalan perustutkinto, tuotteen valmistuksen osaamisala, visualisti
  • matkailualan perustutkinto, kaikki osaamisalat (3 kpl)
  • tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi
  • kone- ja tuotantotekniikka
  • sosiaali- ja terveysala

Sopimuksen mukaan Salon seudun ammattiopiston opiskelijoilla on oikeus osallistua maksutta sopimukseen kuuluviin Turun ammattikorkeakoulun avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin.

Tarkoin valikoitu joukko Salon seudun ammattiopiston opiskelijoita integroidaan Turun ammattikorkeakoulun tutkintokoulutuksen Salon ja Turun opiskelijaryhmiin. Opettajina toimivat Turun ammattikorkeakoulun opettajat tai ammattiopiston opettajat edellyttäen, että heillä on pätevyys ammattikorkeakouluopetuksen antamiseen. Opintojaksot ovat Turun ammattikorkeakoulun tutkintovaatimuksen mukaisen oppimissuunnitelman opetusta. Turun ammattikorkeakoulun opinnoista saatu osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan osaksi ammatillisen tutkinnon yhteisiä ja ammatillisia valinnaisia tutkinnon osia.

Yhteistyön tavoitteena on luoda joustava jatko-opintoväylä Salon seudun ammattiopiston motivoituneille opiskelijoille. Ammattiopisto valitsee opiskelijat amk-polulle ja varmistaa, että opiskelijalla on tarvittavat valmiudet ja mahdollisuudet selviytyä amk-opinnoista. Opiskelijoille tarjotaan ammattikorkeakouluopintoihin valmentavaa koulutusta, esim. äidinkieli, matematiikka ja kielet. Opinnot ammattikorkeakoulussa tapahtuvat avoimen AMK:n opintoina, joihin valitut ammattiopiston opiskelijat sopimuksen mukaisesti voivat osallistua maksutta.

Sopimus hyödyntää molempia osapuolia. Ammattikorkeakoulu saa motivoituneita opiskelijoita ja ammattiopisto pystyy tarjoamaan edistyneimmille opiskelijoille väylän ammattikorkeaopintoihin. Ammatillisen peruskoulutuksen suorittamisen jälkeen opiskelija hakee normaalisti yhteishaussa ammattikorkeakouluun. AMK-polulle osallistuneella ammattiopiston opiskelijalla on myös mahdollisuus hakea tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa, jos opintopisteitä on kertynyt riittävästi. Jos hän tulee valituksi, hänellä on mahdollisuus suorittaa opinnot nopeammin eli 2,5 vuodessa (normaalisti 3,5v).

Lisätietoja antaa

Elina Korkeaoja | 044 7704 800 | elina.korkeaoja@sskky.fi