Aikuisten opiskelu


Mitä on opiskelu aikuisena?

Aikuisena voit opiskella joustavasti työelämän ehdoilla. Sinulla on jo aikaisemmin hankittua osaamista ja koulutusta sekä tavoitteita oman osaamisen kehittämiseksi. Aikaisempi kokemus ja koulutus huomioidaan koulutuksen henkilökohtaisessa suunnittelussa ja toteuttamisessa. Tutkinnot suoritetaan näyttötutkintoina. Osoitat tietosi ja taitosi ensisijaisesti aidoissa työelämän tuotanto- ja palvelutilanteissa. Näyttötutkintojärjestelmän tutkinto on riippumaton ammattitaidon hankkimistavasta. Ammattitaito osoitetaan tutkintotilaisuuksissa. Tutkinnon suorittaminen ja sen edellyttämä ammattitaidon hankkiminen suunnitellaan jokaiselle opiskelijalle yksilöllisesti.

Koulutuksen voi suorittaa omaehtoisesti oppilaitoksessa opiskellen, oppisopimuksella alan työpaikassa tai työvoimakoulutuksena työ- ja elinkeinohallinnon kautta.

Tutkinnon voi suorittaa myös ilman koulutusta. Tutkinnon suorittajana tarvitset vain laajaa osaamista ja vuosien työkokemusta suoritettavan tutkinnon asioista. Tutkinto suoritetaan aidoissa työtilanteissa ja aidoissa työympäristöissä. Lue lisää

Henkilökohtaistaminen

Koulutuksen alkaessa kanssasi tehdään henkilökohtaistamissuunnitelmaa, joka tukee urasuunnitteluasi ja mahdollistaa omien taitojesi itsearvioinnin. Suunnitelma mahdollistaa yksilöllisen etenemisesti opinnoissa ja saat tueksesi myös henkilökohtaista ohjausta. Opintojen alussa perehdyt myös siihen, millaisena on aikuisena oppiminen. Tunnistat omat oppimistyylisi, oppimisen esteesi ja oman elämäntilanteesi vaikutuksen opiskeluun.

Henkilökohtaistamissuunnitelma sisältää kolme vaihetta:

1. Hakeutumisvaihe

  • koulutukseen hakija perehtyy oppilaitoksen koulutustarjontaan, tutkinnon perusteisiin ja ammattitaitovaatimuksiin
  • hakijan osaaminen kartoitetaan
  • hakijan mahdolliset oppimiseen liittyvät tuen tarpeet selvitetään
  • opiskelija laatii yhdessä vastuuopettajan kanssa tutkinnonsuorittamissuunnitelman
    • suunnitelmassa opiskelija kuvaa miten, milloin ja missä hän osoittaa
  • tutkinnon perusteissa edellytetyn osaamisen
  • opiskelijan valmistavan koulutuksen sisältö kirjataan tämän hakeutumisvaiheen ja näyttötutkinnon suorittamisen suunnitelmaan perustuvaan henkilökohtaistamissuunnitelmaan
    • Suunnitelmassa opiskelija kuvaa miten, missä ja milloin hän hankkii tarvittavan osaamisen ammattitaidon saavuttamiseen

2. Näyttötutkinnon suorittamisvaihe

3. Tarvittavan ammattitaidon hankkimisvaihe

Koulutukset ja koulutusmuodot

Koulutustarjontamme

Tutustu

Haussa olevat koulutukset

Hae

Oppisopimuskoulutus

Tutustu

Työvoimakoulutukset ja valmennukset

Lue lisää