Ammatti- ja lukiopakettiopinnot


Ammatillisten opintojen suorittaminen lukio-opintojen yhteydessä

Lukio-opiskelijan on mahdollista suorittaa ammatillisia opintoja ammattiopistossa lukion aikana. Opiskelijan pääkoulu on lukio, koulutusalan opinto-ohjaaja laatii opiskelijalle henkilökohtaisen opintojen etenemissuunnitelman.

Haku ammattipakettiopintoihin

Lukio-opintojen suorittaminen ammatillisen koulutuksen yhteydessä

Opiskelijan pääkoulu on ammattiopisto. Ammatillisten opintojen rinnalla opiskelija voi suorittaa lukio-opintoja jossakin alueen lukiossa tai lukion aikuislinjalla. Ilmoittautuminen tapahtuu heti opintojen alussa koulutusalan opinto-ohjaajalle, jonka kanssa tehdään henkilökohtainen opintojen etenemissuunnitelma. Lukio-opintojen valitseminen saattaa pidentää ammatillisesta tutkinnosta valmistumista.

Lukio-opintoihin haluavilta edellytetään vähintään 7.0 keskiarvoa lukuaineissa.