Oppisopimuskoulutus


Oppisopimuskoulutus

Oppisopimuskoulutus on pääosin työpaikalla tapahtuvaa ammatillista koulutusta. Opiskelija voi hankkia itselleen ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon. Valittavana on 43 perustutkintoa ja 121 ammatti- ja erikoisammattitutkintoa. Joissain tapauksissa on mahdollista hankkia täydennyskoulutusta ilman tutkintotavoitetta.

Oppisopimuskoulutus perustuu määräaikaiseen työsopimukseen ja työnantajan ja koulutuksen järjestäjän sopimukseen. Oppisopimuskoulutuksessa opiskelija on päätoiminen työllinen ja saa palkkaa. Oppisopimuskoulutuksessa työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta, jos koulutuksesta aiheutuu työantajalle kustannuksia ja koulutuksen järjestäjä ja työnantaja sopivat korvauksen maksamisesta.

Oppisopimus voidaan tehdä koko tavoitteena olevan osaamisen hankkimisajalle yhdellä sopimuksella koskien koko tutkintoa, tutkinnon osaa tai muuta ammatillista osaamista syventävää tai täydentävää koulutusta.

Oppisopimuskoulutus on pääosin työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävää koulutusta, jota täydennetään tarvittaessa muissa oppimisympäristöissä tapahtuvalla opiskelulla. Salon seudun ammattiopistolla on oppisopimuskoulutuksen laajennettu järjestämislupa, joka mahdollistaa koulutuksen hankkimisen myös muilta tahoilta.

Lue lisää

Oppisopimuksen edellytykset

Oppisopimuksen solmimisen edellytyksenä on, että opiskelijalla on opiskeluun sopiva työpaikka ja että myös työnantaja on valmis tekemään oppisopimuksen. Oppisopimusopiskelija hankkii työpaikan itse.

Oppisopimuksen kesto

Oppisopimuksen pituuteen vaikuttaa opiskelijan aikaisempi koulutus ja työkokemus sekä opiskeltava koulutusala ja tutkinto. Perustutkintojen opiskelu kestää pääsääntöisesti 2 - 2,5 vuotta, ammattitutkintojen opiskelu 1,5 - 2 vuotta ja erikoisammattitutkintojen 1,5 - 2 vuotta.

Oppisopimus on joustava tapa opiskella ja pätevöityä työn ohella

Oppisopimus on sekä nuorille että aikuisille sopiva koulutusmuoto, joka edellyttää kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Tietopuolisten opintojen ja etätehtävien määrä vaihtelee eri tutkinnoissa. Tutkintoon valmistavat oppisopimukset perustuvat valtakunnallisiin tutkinnon perusteisiin.

Eri tutkintoihin voi tutustua tästä.

Oppisopimuskoulutus on sinulle sopiva koulutusmuoto, jos...

  • sinulta puuttuu ammatillinen koulutus
  • haluat opiskella työn ohella
  • haluat kehittää itseäsi ja osoittaa ammattitaitosi ja osaamisesi suorittamalla ammatillisen tutkinnon
  • työtehtäväsi muuttuvat
  • olet valmis panostamaan myös vapaa-aikaasi opiskeluun

Opintososiaaliset edut

Työnantaja maksaa opiskelijalle työssäoloajalta työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Opintososiaaliset edut ovat verottomia.

  • päiväraha: 15 € / opetuspäivä
  • perheavustus (alle 18 v. huollettavana): 17 € / opetuspäivä
  • matkakorvaus maksetaan matkoista opetuspaikkakunnalle ja takaisin, mikäli yhdensuuntainen matka on yli 10 km, halvimman julkisen matkustustavan mukaan, tietopuolisen opintojakson alkaessa ja päättyessä
  • majoituskorvaus: 8 € / opetuspäivä, mikäli matkakorvausta ei makseta joka päivältä.

Lisätietoa oppisopimuksesta

Hakeminen oppisopimukseen

Oppisopimuskoulutukseen hakeudutaan ottamalla yhteyttä koulutussuunnittelijaan.

Jätä yhteydenottopyyntö

Yhteystiedot

Elina Korkeaoja | työelämäpalveluiden johtaja
elina.korkeaoja@sskky.fi | 044 7704 800

Lomakkeet

Opintososiaalisten etujen hakulomake

Oppisopimuksen muutoslomake