Perusopetuksen päättävät


Yhteishaussa olevat koulutukset

Yhteishaku

Yhteishaun kautta Opintopolussa voivat hakea henkilöt, jotka ovat suorittaneet peruskoulun tai lukion ja heillä ei ole aiempaa ammatillista tutkintoa.

Haku tapahtuu osoitteessa Opintopolku.fi.

Pääsy- ja soveltuvuuspäivämäärät löydät alakohtaisesti Opintopolusta.

Jatkuva haku

Ammattiopistoon voi hakea myös yhteishaun ulkopuolella ja opinnot voi aloittaa kesken lukuvuoden, mikäli opiskelupaikkoja on vapaana. Tutustu ja hae jatkuvassa haussa oleviin koulutuksiin

Ammatillinen koulutus YouTubessa

Maahanmuuttajien kielikoe

Salon seudun ammattiopistoon yhteishaussa hakeneet nuoret, joiden äidinkieli on muu kuin suomi, kutsutaan valtakunnalliseen kielikokeeseen.

Hakijan ei tarvitse osallistua kielikokeeseen, jos hakijalla on

 • perusopetuksen päättötodistus vastaanottavan oppilaitoksen opetuskielellä
 • suorittanut vähintään arvosanalla 7 perusopetuksen toisen kotimaisen A-kielen oppimäärän, joka on vastaanottavan oppilaitoksen opetuskieli
 • suomi toisena kielenä oppimäärää, ja siitä on vähintään arvosana 7

tai jos hän on suorittanut

 • Yleisen kielitutkinnon vähintään taso 3
 • suomenkielisen ylioppilastutkinnon tai lukion

Hakijan tulee toimittaa todistus ko. opinnoista oppilaitokseen ennen kielikoepäivää. Kielikoe järjestetään (maksuton). Kielikoe sisältää kirjallisen ja suullisen osuuden.

Muille hakijoille kielikoepäiviä järjestetään tarpeen mukaan.

Pääsy- ja soveltuvuuskokeet

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

 • Soveltuvuuskoe sisältää Psykologikeskuksen järjestämät soveltuvuustehtävät, ryhmäkeskustelun ja haastattelun

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, perustason ensihoitaja

 • Soveltuvuuskoe sisältää opiskeluedellytyksiä mittaavia tehtäviä, persoonallisuustestin, ryhmätyökeskustelun sekä psykologin haastattelun. Lisäksi pääsykoe sisältää toiminnallisen ja fyysistä toimintakykyä mittaavan osuuden. Pääsykoe on karsiva.

Hiusalan perustutkinto

 • maksuton pääsykoe
 • pääsykoe sisältää ennakkotehtävän (essee), haastattelun, kaksi soveltuvuustehtävää

Logistiikan perustutkinto

 • matematiikan testi + haastattelu

Rakennusalan perustutkinto, maarakennuskoneenkuljettaja

 • matematiikan testi + haastattelu

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi

 • ennakkotehtävä + soveltuvuustehtävä
 • haastattelu
 • ennakkotehtävänä on oma portfolio digitaalisessa muodossa

Pääsykoepäivät 2020

 • 27.4. Logistiikka ja maarakennus
 • 4.5. Logistiikka ja maarakennus
 • 4.5 - 8.5. Sosiaali- ja terveysala
 • 18. -19.5. Hiusala
 • 5.- 7.5. Tieto- ja viestintätekniikka

Ammatti- ja lukiopakettiopinnot

Kiinnostaako lukio-opintojen suorittaminen ammatillisen koulutuksen yhteydessä tai ammatillisten opintojen suorittaminen lukio-opintojen yhteydessä?

Lue lisää

Opintososiaaliset etuudet

Opintotuki

Opintotukea voi hakea 17 vuotta täyttänyt päätoiminen opiskelija. Tarkempia tietoja opintotuesta saa opintotoimistosta, Kelan esitteistä sekä kotisivuilta www.kela.fi

Koulumatkatuki

Kela korvaa päivittäisten koulumatkojen kustannuksia koulumatkatukena, kun

 • yhdensuuntainen koulumatka opiskelijan asunnolta oppilaitokseen on vähintään 10 km
 • koulumatkan kustannukset ovat yli 54€/kk

Opiskelija maksaa aina itse matkastaan vähintään 43€/kk. Tuen saamiseen eivät vaikuta opiskelijan ikä tai taloudellinen asema. Koulumatkatuki myönnetään lukuvuodeksi kerrallaan. Tästä syystä koulumatkatukihakemus ja ostotodistus on täytettävä joka vuosi uudelleen. Mikäli suoritat sinulla jo olevan perustutkinnon toisen osaamisalan opintoja, et ole oikeutettu koulumatkatukeen. Tarkempia tietoja koulumatkatuesta saa opintotoimistosta ja Kelan kotisivuilta.

Opiskelijakortit

Opiskelijoilla ei ole oppilaitoksen omia opiskelijakortteja.

Päätoiminen opiskelija, joka on Kelan opintotuen piirissä ja opiskelu kestää yhtäjaksoisesti vähintään 8 kk voi hakea SAKKI ry:n opiskelijakorttia, joka on kattava ja ympäri Euroopan alennuksiin oikeuttava etukortti

Lisätietoa ja hakemuslomakkeita saa opintotoimistosta sekä SAKKIn, VR:n tai matkahuollon kotisivuilta.

Peruskoululaisten tutustumispäivät ja koulukokeilut

Ammattiopiston osaamisalat järjestävät lukuvuoden aikana tutustumispäivän, jolloin yhdeksäsluokkalaisilla on mahdollisuus tulla tutustumaan ao. alaan. Päivä on suunnattu niille oppilaille, joiden osaamisalavalinta tuottaa erityisiä vai-keuksia. Päivään tulee ilmoittautua etukäteen. Ko. alan opinto-ohjaaja kerää ilmoittautumiset.

Koulukokeiluja järjestetään vain poikkeustapauksissa niille kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaisille, joiden jatko-opintosuunnitelman tekeminen tuottaa erityisiä vaikeuksia. Koulukokeilu tarkoittaa 1-5 päivän mittaista tutustumista osaamis-alaan/-aloihin. Koulukokeiluun osallistuvilla oppilailla pitää olla realistinen mahdollisuus opiskella ko. alalla. Koulukokeilun aikana arvioidaan koulukuntoisuutta ja alan sopivuutta nuorelle. Peruskoulun koulukokeilijalla on mahdollisuus tutustua vain yhteen osaamisalaan/päivä. Oppilas saa päivän aikana lounaan Salon seudun ammattiopistosta.