Perusopetuksen päättävät


Yhteishaussa olevat koulutukset

Yhteishaku

Yhteishaun kautta Opintopolussa voivat hakea henkilöt, jotka ovat suorittaneet peruskoulun tai lukion ja heillä ei ole aiempaa ammatillista tutkintoa.

Haku tapahtuu osoitteessa Opintopolku.fi.

Pääsy- ja soveltuvuuspäivämäärät löydät alakohtaisesti Opintopolusta.

Jatkuva haku

Ammattiopistoon voi hakea myös yhteishaun ulkopuolella ja opinnot voi aloittaa kesken lukuvuoden, mikäli opiskelupaikkoja on vapaana. Tutustu ja hae jatkuvassa haussa oleviin koulutuksiin

Ammatillinen koulutus YouTubessa

Pääsy- ja soveltuvuuskokeet

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

 • Soveltuvuuskoe sisältää Psykologikeskuksen järjestämät soveltuvuustehtävät, ryhmäkeskustelun ja haastattelun

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, perustason ensihoitaja

 • Soveltuvuuskoe sisältää opiskeluedellytyksiä mittaavia tehtäviä, persoonallisuustestin, ryhmätyökeskustelun sekä psykologin haastattelun. Lisäksi pääsykoe sisältää toiminnallisen ja fyysistä toimintakykyä mittaavan osuuden. Pääsykoe on karsiva.

Logistiikka

 • Logistiikan pääsykoe on kaksivaiheinen.

  Ensimmäisessä vaiheessa vastataan sähköpostitse saapuvaan ennakkotietokyselyyn. Kyselyssä on alan valintaan, opiskelumotivaatioon, mahdollisiin oppimisvaikeuksiin ja alakohtaisiin terveydentilavaatimuksiin liittyviä kysymyksiä. Kaikki kyselyn ajoissa palauttaneet kutsutaan toisen vaiheen haastatteluun.

  Toisessa vaiheessa haastattelun lisäksi tehdään matematiikan ja suomen kielen testi. Haastatteluun tuodaan huoltajan allekirjoittama ennakkotietokyselylomake (alle 18-vuotiaat).

  Opiskelupaikan voi saada vain osallistumalla pääsykokeen molempiin vaiheisiin.

  Pääsykokeessa pisteytys eri osioiden välillä jakautuu seuraavasti: haastattelu max. 3 pistettä, suomen kieli max. 3,5 pistettä ja matematiikka max. 3,5 pistettä.

Ammatti- ja lukiopakettiopinnot

Kiinnostaako lukio-opintojen suorittaminen ammatillisen koulutuksen yhteydessä tai ammatillisten opintojen suorittaminen lukio-opintojen yhteydessä?

Lue lisää

Opintososiaaliset etuudet

Opintotuki

Opintotukea voi hakea 17 vuotta täyttänyt päätoiminen opiskelija. Tarkempia tietoja opintotuesta saa opintotoimistosta, Kelan esitteistä sekä kotisivuilta www.kela.fi

Koulumatkatuki

Kela korvaa päivittäisten koulumatkojen kustannuksia koulumatkatukena, kun

 • yhdensuuntainen koulumatka opiskelijan asunnolta oppilaitokseen on vähintään 10 km
 • koulumatkan kustannukset ovat yli 54€/kk

Opiskelija maksaa aina itse matkastaan vähintään 43€/kk. Tuen saamiseen eivät vaikuta opiskelijan ikä tai taloudellinen asema. Koulumatkatuki myönnetään lukuvuodeksi kerrallaan. Tästä syystä koulumatkatukihakemus ja ostotodistus on täytettävä joka vuosi uudelleen. Mikäli suoritat sinulla jo olevan perustutkinnon toisen osaamisalan opintoja, et ole oikeutettu koulumatkatukeen. Tarkempia tietoja koulumatkatuesta saa opintotoimistosta ja Kelan kotisivuilta.

Opiskelijakortit

Opiskelijoilla ei ole oppilaitoksen omia opiskelijakortteja.

Päätoiminen opiskelija, joka on Kelan opintotuen piirissä ja opiskelu kestää yhtäjaksoisesti vähintään 8 kk voi hakea SAKKI ry:n opiskelijakorttia, joka on kattava ja ympäri Euroopan alennuksiin oikeuttava etukortti

Lisätietoa ja hakemuslomakkeita saa opintotoimistosta sekä SAKKIn, VR:n tai matkahuollon kotisivuilta.

Peruskoululaisten tutustumispäivät ja koulukokeilut

Ammattiopiston osaamisalat järjestävät lukuvuoden aikana tutustumispäivän, jolloin yhdeksäsluokkalaisilla on mahdollisuus tulla tutustumaan ao. alaan. Päivä on suunnattu niille oppilaille, joiden osaamisalavalinta tuottaa erityisiä vai-keuksia. Päivään tulee ilmoittautua etukäteen. Ko. alan opinto-ohjaaja kerää ilmoittautumiset.

Koulukokeiluja järjestetään vain poikkeustapauksissa niille kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaisille, joiden jatko-opintosuunnitelman tekeminen tuottaa erityisiä vaikeuksia. Koulukokeilu tarkoittaa 1-5 päivän mittaista tutustumista osaamis-alaan/-aloihin. Koulukokeiluun osallistuvilla oppilailla pitää olla realistinen mahdollisuus opiskella ko. alalla. Koulukokeilun aikana arvioidaan koulukuntoisuutta ja alan sopivuutta nuorelle. Peruskoulun koulukokeilijalla on mahdollisuus tutustua vain yhteen osaamisalaan/päivä. Oppilas saa päivän aikana lounaan Salon seudun ammattiopistosta.