Vesityökortti (dir)


Hae koulutukseen Hae koulutukseen (Yritykset)

Sisältö

Koulutuksen tavoitteena on suorittaa hyväksytysti Valviran ylläpitämä talousvesihygieeninen osaamistesti
ja saada siitä Valviran myöntämä vesityökortti, joka on voimassa 5 vuotta testipäivästä.
Koulutus antaa perustiedot veden hankinnasta ja käsittelystä, jakeluverkostosta, hygienian merkityksestä,
lainsäädännöstä, talousveden valvonnasta, riskien hallinnasta ja erityistilanteissa toimimisesta.
Koulutus antaa valmiudet suorittaa vaatimusten mukainen osaamistesti. Testissä osaamisalueena on vesilaitostekniikka ja vesijohtoverkostot, joista voi suorittaa vain yhden kerrallaan.
Testikieli on suomi tai ruotsi. Vesityökortin voi suorittaa myös pelkkään testiin osallistumalla. Testeihin valmistaudutaan lukemalla ”Vesilaitostekniikka ja hygienia”, Vesilaitosyhdistyksen julkaisusarja nro 51, Helsinki 2012. Julkaisu sisältyy koulutuksen hintaan suomen- tai ruotsinkielisenä.
Pelkän testin hintaan julkaisu ei sisälly. Koulutuksesta voi saada kuljetusalan EU-direktiivin mukaisen jatkokoulutuspäivä-merkinnän Traficomin rekisteriin (huom! merkintää ei saa pelkkään testiin osallistumalla).
Tarve merkintään pitää mainita ilmoittautumisen yhteydessä ja ilmoittautuminen tulee tehdä viimeistään 8 päivää ennen koulutusta. Jatkokoulutuspäivään osallistuvalla tulee koulutuksessa olla mukanaan ajokortti.

Lisätietoja: Mikko Kemppainen, p. 0447704636 tai mikko.kemppainen@sskky.fi

Hinta

160 €/hlö (sis. alv 24 %), pelkkä testi 70 €/hlö (sis. alv 24 %), sisältää vesityökortin. Jos osallistuja haluaa jatkokoulutuspäivämerkinnän, lisätään lisätään hintaan rek.maksu Traficom 10 €.

Alkaa

18.04.2019

Loppuu

18.04.2019

Kellonaika

8 - 16