Talotekniikan perustutkinto, putkiasentaja


Hae koulutukseen Hae oppisopimuskoulutukseen

Koulutuksen aloituspäivät

  • 2.1.2020

Hakuohjeet

Kuvaus

Talotekniikan perustutkinnon suorittanut osaa lukea sekä talonrakentamiseen että LVI-järjestelmien rakentamiseen liittyviä piirustuksia. Hän ottaa erityisen tarkkaan huomioon työn turvallisuuden sekä työkyvyn edistämisen. Ympäristötietoisuus talotekniikka-alalla edellyttää alan toimijoilta uusia tietoja esimerkiksi eri materiaalien ominaisuuksista, mutta ennen kaikkea eri ratkaisujen energiataloudellisuudesta.

Sisältö

Pakolliset tutkinnon osat:
- lämmitysjärjestelmien asentaminen
- putkistojen hitsaus
- käyttövesi- ja viemärijärjestelmien asentaminen

Valinnaiset tutkinnon osat:
- Lämmitysjärjestelmien mittaukset ja tasapainotus
- LVI-korjausrakentaminen
- LV-järjestelmien huoltaminen

Voit suorittaa myös yksittäisiä tutkinnonosia.

Koulutuksen aikana voit suorittaa seuraavat lupakorttikoulutukset:
- Henkilönostimen käyttö
- Työturvallisuus
- Tulityö
- Vesityö
- Ensiapu 1

Edellä mainittujen sisältöjen lisäksi opintoihin voidaan sisällyttää osioita itsenäisenä ammatinharjoittajana toimimisesta ja työn tekemisestä yksityiselle asiakkaalle.

Koulutus on mahdollista suorittaa oppilaitoksessa tai oppisopimuksella alan työpaikassa.

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit

Hakukelpoisuus
Opiskelijaksi voidaan ottaa hakija, jolla katsotaan olevan riittävät edellytykset tavoitteena olevan osaamisen hankkimiseen tai tutkinnon suorittamiseen sekä ammatissa toimimisen edellyttämä terveydentila.

Valintakriteerit
1. Koulutustarve (ammatillinen tutkinto puuttuu, puutteellinen koulutus olemassa olevaan työhön)
2. Työkokemus ja/tai aikaisemmat koulutukset
3. Alalle suuntautuneisuus
4. Edellytykset opiskeluun/tutkinnon suorittamiseen
5. Mahdollinen pääsy- ja soveltuvuuskoe

Haastattelu
1. Alalle ja ammattiin suuntautuminen (harrastukset, työkokemus)
2. Sitoutuuko hakija tutkinnon suorittamiseen
3. Mahdollistaako hakijan elämäntilanne/käytettävissä olevat henkilökohtaiset resurssit opiskelun

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on suorittaa talotekniikan perustutkinto. Saat tutkintoon vaadittavat taidot LVI-alan töistä ja ammattiosaamisen putkiasentajan tehtäviin. Opiskelijat valitaan haastattelun perusteella.

Uramahdollisuudet

Talotekniikan putkiasentajan työtehtävät koostuvat lämmityksen, vesihuollon, viemäröinnin ja ilmastoinnin asennuksista, korjauksista ja huolloista.Uudisrakennusten lisäksi putkiasentajia työllistävät yhä enemmän vanhojen rakennusten saneeraustyöt, joissa talotekniikkaa joudutaan uusimaan. Työ on itsenäistä ja edellyttää alan osaamisen lisäksi myös hyvää asiakaspalvelutaitoa. Tietojenkäsittelytaidot ovat tärkeä osa putkiasentajan ammattitaitoa, koska LVI-automaatio lisääntyy koko ajan lämmitys-, ilmastointi- ja jäähdytysjärjestelmissä. Ammatillisista perustutkinnoista saa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

Tutkintotiedot

Tutkinto: Talotekniikan perustutkinto
Tutkintonimike: Putkiasentaja
Osaamisala: Putkiasennuksen osaamisala

Hakuaika

19.05.2017 - 31.12.2020

Sijainti

Salo

Yksikkö

Taitajankatu 6

Kustannukset opiskelijalle

Lupakorteista aiheutuvat kulut n. 9 € /kortti.

Lisätietoja antaa

opettaja Pentti Ruotsalainen | 044 7704 548 | pentti.ruotsalainen@sskky.fi
opinto-ohjaaja Ulla Jokinen | 0447704533 | ulla.jokinen@sskky.fi

Oppisopimuskoulutus
Leila Landén | 044 7704 217 | leila.landen@sskky.fi

Salon seudun ammattiopisto pidättää oikeuden muutoksiin ja koulutuksen peruuttamiseen.

Ammattitutkintostipendi

Työllisyysrahasto myöntää sinulle 400 euron suuruisen ammattitutkintostipendin, jos olet suorittanut ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon ja sinulle on kertynyt työhistoriaa vähintään viisi vuotta tutkinnon suorittamispäivään mennessä. Tutustu saamisedellytyksiin