Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto


Hae koulutukseen

Koulutuksen aloituspäivät

  • 4.8.2021
  • 1.9.2021
  • 3.1.2022
  • 7.3.2022

Hakuohjeet

Millaista opiskelu hius- ja kauneudenhoitoalalla on?

Lue hiusalan blogista

Seuraa Instagramissa @amistylesalo

Tutkinnon muodostuminen

Katso tästä

Kuvaus

Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinnon suorittaneilla on ammattitaito palvella asiakkaita sekä myydä hius- ja kauneudenhoitoalan tuotteita ja palveluja. He seuraavat hius- ja kauneudenhoitoalan muotia ja osaavat ohjata asiakasta yksilöllisen tyylin löytämisessä, mikä ilmenee asiakkaan hyvänolontunteena ja tyytyväisyytenä olemukseensa. Asiakaspalvelutaitojen lisäksi hyvä tuotetuntemus sekä työ- ja asiakasturvallisuudesta huolehtiminen ovat osaamisen ydintä.
Kampaajilla on ammattitaito tehdä asiakkaille hiustenleikkauksia kampaajatyötekniikoilla sekä kampauksia erilaisilla tekniikoilla. Parturit osaavat tehdä hiustenleikkauksia parturityötekniikoilla, kampauksia sekä partakäsittelyjä.
Tutkinnon suorittaneilla on laaja-alaisen perusosaamisen lisäksi osaamisalan mukainen erikoistuneempi osaaminen. Osaamisalan valinta tehdään opintojen alkuvaiheessa ja opiskelija saa apua valintoihinsa ja uraohjaukseen henkilökohtaisessa ohjauksessa. Valinnaisilla tutkinnon osilla osaamista voidaan laajentaa kaikissa osaamisaloissa, omat uratoiveet huomioiden.

Sisältö

Osaamisalat ja tutkintonimikkeet:
- Kampaajatyön osaamisala, kampaaja
- Parturityön osaamisala, parturi

Lisäksi oppisopimuksella on mahdollista suorittaa: hius‐ ja kauneudenhoidon neuvonnan osaamisala, kosmetiikkaneuvoja

Voit suorittaa samaan aikaan parturi- ja kampaajantyön osaamisalat.

Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp

Kampaajantyön osaamisala, kampaaja

Pakolliset tutkinnon osat 40 osp:
- Kampaajapalvelut, 25 osp
- Myyntityö ja asiakaslähtöinen palvelu hius- ja kauneudenhoitoalalla, 15 osp

Valinnaisina tutkinnon osina voit suoritta mm.
- Hiusten ja hiuspohjan hoitopalvelut
- Juhla- ja teemakampauspalvelut
- Rakennekäsittelypalvelut
- Värjäyspalvelut
- Yritystoiminnan suunnittelu
- Ehostuspalvelut
- Huippuosaajana toiminen
- Parturipalvelut
- Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen
- Yrityksessä toimiminen

Parturityön osaamisala, parturi

Pakolliset tutkinnon osat 40 osp:
- Myyntityö ja asiakaslähtöinen palvelu hius- ja kauneudenhoitoalalla, 15 osp
- Parturipalvelut, 25 osp

Valinnaisina tutkinnon osina voit suoritta mm.
- Hiusten ja hiuspohjan hoitopalvelut
- Juhla- ja teemakampauspalvelut
- Rakennekäsittelypalvelut
- Värjäyspalvelut
- Yritystoiminnan suunnittelu
- Ehostuspalvelut
- Huippuosaajana toiminen
- Kampaajapalvelut
- Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen
- Yrityksessä toimiminen

Lisäksi opintoihin sisältyy
- Työskentely oppilaitoksen Parturi-kampaamo AmiStylessä
- Työpaikalla oppimista

Kosmetiikkaneuvoja

Jos työskentelet esimerkiksi tavaratalon, lentokentän tai laivan kosmetiikkaosastolla tai maahantuojien myynti- tai koulutustehtävissä, kartoitamme mahdollisuuksiasi suorittaa tutkinto ja kosmetiikkaneuvojan osaamisala oppisopimuskoulutuksena. Kosmetiikkaneuvojat osaavat ohjata ja neuvoa asiakkaita ihon ja hiusten hoidossa sekä tuotteiden käytössä.

Hius- ja kauneudenhoidon neuvonnan osaamisala, kosmetiikkaneuvoja (tämä osaamisala ei ole valittavissa 9-luokkalaisille yhteishaussa)

Pakolliset tutkinnon osat 40 osp:
- Hius- ja kauneudenhoidon neuvontapalvelut, 25 osp
- Myyntityö ja asiakaslähtöinen palvelu hius- ja kauneudenhoitoalalla, 15 osp

Valinnaisina tutkinnon osina voit suorittaa mm.
- Ehostuspalvelut
- Hiusten ja hiuspohjan hoitopalvelut
- Kasvohoitopalvelut
- Yritystoiminnan suunnittelu
- Huippuosaajana toiminen
- Kampaajapalvelut
- Parturipalvelut
- Rakennekäsittelypalvelut
- Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen
- Värjäyspalvelut
- Yrityksessä toimiminen

Koulutus antaa kosmetiikkaneuvojalle mahdollisuuden toimia asiakaspalvelutyössä, jossa palvellaan asiakkaita sekä myydään hius- ja kauneudenhoitoalan tuotteita ja palveluja. Koulutus antaa myynti- ja asiakaspalvelun lisäksi osaamisen asiakkaan ihon ja hiusten hoidon ja tuotteiden käytön ohjaamiseen, hius- ja kauneudenhoitoalan tuotetuntemukseen sekä työ- ja asiakasturvallisuudesta huolehtimiseen. Hänellä on mahdollisuus valita myös ehostuspalveluja, hiusten ja hiuspohjan hoitopalveluita, kasvojenhoitopalveluja ja yrityksen perustamisen opintoja. Hän voi laajentaa osaamistaan myös kampaajantyön ja parturityön osaamisalaan, kuten hiusten leikkauksiin, värjäys- ja rakennekäsittelypalveluihin.

Kosmetiikkaneuvojat työskentelevät tavaratalojen, laivojen ja lentokenttien kosmetiikkaosastoilla, apteekeissa tai maahantuojien myynti- ja koulutustehtävissä. Kosmetiikkaneuvojat toimivat yleensä työntekijöinä, mutta voivat toimia myös yrittäjinä.


Voit suorittaa myös yksittäisiä tutkinnonosia.

Koulutus on mahdollista suorittaa oppilaitoksessa tai oppisopimuksella alan työpaikassa. Lue lisää oppisopimuksesta https://www.sskky.fi/hakijalle/oppisopimuskoulutus

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit

Katso kriteerit täältä https://www.sskky.fi/hakijalle/haku-ja-valintakriteerit

Tavoitteet

Koulutus antaa parturille ja/tai kampaajalle mahdollisuuden toimia asiakaspalvelutyössä, jossa palvellaan asiakkaita sekä myydään hius- ja kauneudenhoitoalan tuotteita ja palveluja. Koulutus antaa osaamisen vallinnaisuuden mukaan hiustenleikkaus ja partapalveluihin, juhla- ja teemakampauspalveluihin, ehostus-, värjäys- ja rakennekäsittelypalveluiden toteuttamiseen sekä asiakkaan hiusten ja hiuspohjan hoitamiseen. Hiusalan ammattilainen seuraa hiusalan muotia ja tukee asiakkaan oman tyylin löytymistä sekä hyvinvointia. Työ on yksilöllistä asiakkaan palvelua, jossa korostuvat tärkeät avaintaidot kuten asiakaspalvelu-, vuorovaikutus-, viestintä- ja yhteistyötaidot, käden taidot ja esteettinen näkemys. Hiusalan opintoihin voi valita myös yrittäjyys ja yritystoiminnan opintoja tai suuntautua alan huippuosaajaksi kilpailujen kautta.

Uramahdollisuudet

Kampaajat ja parturit työskentelevät parturi-kampaamoissa joko yrittäjinä tai työntekijöinä. He voivat työskennellä myös alan tuote-edustajana tai koulutuksen, myynnin ja markkinoinnin tehtävissä maahantuojien ja tavaratalojen palveluksessa.

Ammatillisista perustutkinnoista saa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Luonteva jatko-opintoväylä esim. ammatillisen perustutkinnon suorittaneilla on sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, esim. estenomi AMK.

Tutkintotiedot

Tutkinto: Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto

Haku

Hae koulutukseen

Sijainti

Salo

Yksikkö

Taitajankatu 6

Lisätietoja antaa

opettaja
Marjo Heikkilä | 044 7704 514 | marjo.heikkila@sskky.fi

opinto-ohjaaja
Paula Ekman | 0447704673 | paula.ekman@sskky.fi


Salon seudun ammattiopisto pidättää oikeuden muutoksiin ja koulutuksen peruuttamiseen.

Ammattitutkintostipendi

Työllisyysrahasto myöntää sinulle 400 euron suuruisen ammattitutkintostipendin, jos olet suorittanut ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon ja sinulle on kertynyt työhistoriaa vähintään viisi vuotta tutkinnon suorittamispäivään mennessä. Tutustu saamisedellytyksiin