Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto


Hae koulutukseen Hae oppisopimuskoulutukseen

Koulutuksen aloituspäivät

  • 10.8.2020
  • tai sopimuksen mukaan

Hakuohjeet

Millaista opiskelu hius- ja kauneudenhoitoalalla on?

Lue hiusalan blogista

Seuraa Instagramissa @amistylesalo

Tutkinnon muodostuminen

Katso tästä

Kuvaus

Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinnon suorittaneilla on ammattitaito palvella asiakkaita sekä myydä hius- ja kauneudenhoitoalan tuotteita ja palveluja. He seuraavat hius- ja kauneudenhoitoalan muotia ja osaavat ohjata asiakasta yksilöllisen tyylin löytämisessä, mikä ilmenee asiakkaan hyvänolontunteena ja tyytyväisyytenä olemukseensa. Asiakaspalvelutaitojen lisäksi hyvä tuotetuntemus sekä työ- ja asiakasturvallisuudesta huolehtiminen ovat osaamisen ydintä. Tutkinnon suorittaneilla on laaja-alaisen perusosaamisen lisäksi osaamisalan mukainen erikoistuneempi osaaminen. Osaamisalan valinta tehdään opintojen alkuvaiheessa ja opiskelija saa apua valintoihinsa ja uraohjaukseen henkilökohtaisessa ohjauksessa.

Kosmetiikkaneuvojat osaavat ohjata ja neuvoa asiakkaita ihon ja hiusten hoidossa sekä tuotteiden käytössä. Kampaajilla on ammattitaito tehdä asiakkaille hiustenleikkauksia kampaajatyötekniikoilla sekä kampauksia erilaisilla tekniikoilla. Parturit osaavat tehdä hiustenleikkauksia parturityötekniikoilla, kampauksia sekä partakäsittelyjä.

Valinnaisilla tutkinnon osilla osaamista voidaan laajentaa kaikissa osaamisaloissa, omat uratoiveet huomioiden. Hius- ja kauneudenhoidon neuvonnan osaamisalaan, kampaajatyön osaamisalaan ja parturityön osaamisalaan sisältyy kaksi pakollista tutkinnon osaa. Valinnaiset tutkinnon osat on jaettu kahteen ryhmään. Jokaisessa osaamisalassa on määritelty valinnaisia tutkinnon osia, jotka muodostavat osaamisalan ydinosaamisen yhdessä pakollisten tutkinnon osien kanssa. Lisäksi tutkintoon sisältyy yhteisiä valinnaisia tutkinnon osia. Kampaajan on mahdollista suorittaa valinnaisena tutkinnon osana parturipalvelut tutkinnon osa ja parturilla vastaavasti kampaajapalvelut tutkinnon osa, jolloin tutkinnon suorittaja saavuttaa parturin ja kampaajan osaamisen.

Sisältö

Osaamisalat ja tutkintonimikkeet:
- Hius‐ ja kauneudenhoidon neuvonnan osaamisala, kosmetiikkaneuvoja
- Kampaajatyön osaamisala, kampaaja
- Parturityön osaamisala, Parturi

Voit suorittaa samaan aikaan parturi- ja kampaajantyön osaamisalat.

Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp

Hius- ja kauneudenhoidon neuvonnan osaamisala, kosmetiikkaneuvoja

Pakolliset tutkinnon osat 40 osp:
- Hius- ja kauneudenhoidon neuvontapalvelut, 25 osp
- Myyntityö ja asiakaslähtöinen palvelu hius- ja kauneudenhoitoalalla, 15 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 1 (valitaan 45 – 80 osp)
- Ehostuspalvelut, 15 osp
- Hiusten ja hiuspohjan hoitopalvelut, 15 osp
- Kasvohoitopalvelut, 35 osp
- Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 2 (valitaan 25 – 60 osp)
- Huippuosaajana toiminen, 15 osp
- Kampaajapalvelut, 25 osp
- Parturipalvelut, 25 osp
- Rakennekäsittelypalvelut, 15 osp
- Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 5 osp
- Värjäyspalvelut, 20 osp
- Yrityksessä toimiminen, 15 osp

Kampaajantyön osaamisala, kampaaja

Pakolliset tutkinnon osat 40 osp:
- Kampaajapalvelut, 25 osp
- Myyntityö ja asiakaslähtöinen palvelu hius- ja kauneudenhoitoalalla, 15 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 1 (valitaan 45 – 80 osp)
- Hiusten ja hiuspohjan hoitopalvelut, 15 osp
- Juhla- ja teemakampauspalvelut, 15 osp
- Rakennekäsittelypalvelut, 15 osp
- Värjäyspalvelut, 20 osp
- Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 2 (valitaan 25 – 60 osp)
- Ehostuspalvelut, 15 osp
- Hius- ja kauneudenhoidon neuvontapalvelut, 25 osp
- Huippuosaajana toiminen, 15 osp
- Kasvohoitopalvelut, 35 osp
- Parturipalvelut, 25 osp
- Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 5 osp
- Yrityksessä toimiminen, 15 osp

Parturityön osaamisala, parturi

Pakolliset tutkinnon osat 40 osp:
- Myyntityö ja asiakaslähtöinen palvelu hius- ja kauneudenhoitoalalla, 15 osp
- Parturipalvelut, 25 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 1 (valitaan 45 – 80 osp)
- Hiusten ja hiuspohjan hoitopalvelut, 15 osp
- Juhla- ja teemakampauspalvelut, 15 osp
- Rakennekäsittelypalvelut, 15 osp
- Värjäyspalvelut, 20 osp
- Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 2 (valitaan 25 – 60 osp)
- Ehostuspalvelut, 15 osp
- Hius- ja kauneudenhoidon neuvontapalvelut, 25 osp
- Huippuosaajana toiminen, 15 osp
- Kampaajapalvelut, 25 osp
- Kasvohoitopalvelut, 35 osp
- Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 5 osp
- Yrityksessä toimiminen, 15 osp

Lisäksi opintoihin sisältyy
- Työskentely Parturi-kampaamo AmiStylessä
- Työpaikalla oppimista

Voit suorittaa myös yksittäisiä tutkinnonosia.

Koulutus on mahdollista suorittaa oppilaitoksessa tai oppisopimuksella alan työpaikassa. Lue lisää oppisopimuksesta https://www.sskky.fi/hakijalle/oppisopimuskoulutus

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit

Katso kriteerit täältä https://www.sskky.fi/hakijalle/haku-ja-valintakriteerit

Tavoitteet

Koulutus antaa kosmetiikkaneuvojalle mahdollisuuden toimia asiakaspalvelutyössä, jossa palvellaan asiakkaita sekä myydään hius- ja kauneudenhoitoalan tuotteita ja palveluja. Koulutus antaa myynti- ja asiakaspalvelun lisäksi osaamisen asiakkaan ihon ja hiusten hoidon ja tuotteiden käytön ohjaamiseen, hius- ja kauneudenhoitoalan tuotetuntemukseen sekä työ- ja asiakasturvallisuudesta huolehtimiseen. Hänellä on mahdollisuus valita myös ehostuspalveluja, hiusten ja hiuspohjan hoitopalveluita, kasvojenhoitopalveluja ja yrityksen perustamisen opintoja. Hän voi laajentaa osaamistaan myös kampaajantyön ja parturityön osaamisalaan, kuten hiusten leikkauksiin, värjäys- ja rakennekäsittelypalveluihin.

Koulutus antaa parturille ja/tai kampaajalle mahdollisuuden toimia asiakaspalvelutyössä, jossa palvellaan asiakkaita sekä myydään hius- ja kauneudenhoitoalan tuotteita ja palveluja. Koulutus antaa osaamisen vallinnaisuuden mukaan hiustenleikkaus ja partapalveluihin, juhla- ja teemakampauspalveluihin, ehostus-, värjäys- ja rakennekäsittelypalveluiden toteuttamiseen sekä asiakkaan hiusten ja hiuspohjan hoitamiseen. Hiusalan ammattilainen seuraa hiusalan muotia ja tukee asiakkaan oman tyylin löytymistä sekä hyvinvointia. Työ on yksilöllistä asiakkaan palvelua, jossa korostuvat tärkeät avaintaidot kuten asiakaspalvelu-, vuorovaikutus-, viestintä- ja yhteistyötaidot, käden taidot ja esteettinen näkemys. Hiusalan opintoihin voi valita myös yrittäjyys ja yritystoiminnan opintoja tai suuntautua alan huippuosaajaksi kilpailujen kautta. Parturin ja kampaajan on mahdollista laajentaa osaamistaan myös hius- ja kauneudenhoidon neuvonnan osaamisalalle, kuten hius- ja kauneudenhoidon neuvontapalveluihin.

Uramahdollisuudet

Kosmetiikkaneuvojat työskentelevät tavaratalojen, laivojen ja lentokenttien kosmetiikkaosastoilla, apteekeissa tai maahantuojien myynti- ja koulutustehtävissä. Kosmetiikkaneuvojat toimivat yleensä työntekijöinä, mutta voivat toimia myös yrittäjinä.

Kampaajat ja parturit työskentelevät parturi-kampaamoissa joko yrittäjinä tai työntekijöinä. He voivat työskennellä myös alan tuote-edustajana tai koulutuksen, myynnin ja markkinoinnin tehtävissä maahantuojien ja tavaratalojen palveluksessa.

Ammatillisista perustutkinnoista saa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Luonteva jatko-opintoväylä esim. ammatillisen perustutkinnon suorittaneilla on sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, esim. estenomi AMK.

Tutkintotiedot

Tutkinto: Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto

Haku

Hae koulutukseen

Sijainti

Salo

Yksikkö

Taitajankatu 6

Lisätietoja antaa

opettaja Marjo Heikkilä | 044 7704 514 | marjo.heikkila@sskky.fi
opinto-ohjaaja Paula Ekman | 0447704673 | paula.ekman@sskky.fi

Oppisopimuskoulutus
Anu Eeronaho |044 7704 214 | anu.eeronaho@sskky.fi

Salon seudun ammattiopisto pidättää oikeuden muutoksiin ja koulutuksen peruuttamiseen.

Ammattitutkintostipendi

Työllisyysrahasto myöntää sinulle 400 euron suuruisen ammattitutkintostipendin, jos olet suorittanut ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon ja sinulle on kertynyt työhistoriaa vähintään viisi vuotta tutkinnon suorittamispäivään mennessä. Tutustu saamisedellytyksiin