Tekniikan erikoisammattitutkinto


Hae koulutukseen Hae oppisopimuskoulutukseen

Opinnot voi aloittaa joustavasti ympäri vuoden.

Kuvaus

Sinulle, jolla on käytännön kokemusta työnjohtamisesta tai sitä tukevista asiantuntijatehtävistä tai sinulle, joka olet siirtymässä työnjohto- tai asiantuntijatehtäviin. Sinulla on toimialasi vahva ammatillinen osaaminen ja hyvä tuntemus organisaatiosi toiminnasta. Johdat ja kehität vastuualueellasi toimintaa.

Sisältö

- organisaation toiminnan suunnittelu ja johtaminen
- itsensä johtaminen ja kehittäminen, ajanhallinta
- viestintä esimiestyössä
- vuorovaikutustaidot
- kannattavuus- ja kustannuslaskenta
- prosessit ja laatu
- työhyvinvointi tuottavan toiminnan tukena
- osaaminen käyttöön
- kehityskeskustelut

Valinnaiset opintokokonaisuudet:
- henkilöstöjohtaminen, henkilöstövoimavarojen suunnittelu, arviointi ja kehittäminen
- työlainsäädäntö
- prosessien suunnittelu, arviointi ja kehittäminen
- kehittämisprojektin suunnittelu, toteutus ja päättäminen

Koulutus on mahdollista suorittaa oppilaitoksessa tai oppisopimuksella alan työpaikassa.

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit

Hakukelpoisuus:
- vähintään 18 vuoden ikä

Valintakriteerit:
- työnantajan todistuksen perusteella on todettavissa, että työnantaja tukee tutkinnon suorittamista
- käytännön kokemusta työnjohtamisesta tai sitä tukevista asiantuntijatehtävistä (prosessinomistajanvastuu) tai on siirtymässä työnjohto- tai asiantuntijatehtäviin organisaatiossaan

Tavoitteet

Opit suunnittelemaan, johtamaan ja arvioimaan vastuualueesi toimintaa tavoitteellisesti ja vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Koulutusohjelma muodostaa kokonaisuuden, joka sisältää toiminnan johtamisen, ihmisten johtamisen sekä oman johtajuuden kehittämisen osa-alueet. Opintojen aikana suoritat tekniikan erikoisammattitutkinnon. Tutkinto muodostuu yhdestä yhteisestä osasta (työnjohtaminen) ja yhdestä valinnaisesta osasta (prosessinjohtaminen, henkilöstöjohtaminen tai asiakaspalvelun johtaminen).

Toteutus

Koulutuksessa järjestetään lähiopetusta noin 15 päivää lähtötasostasi riippuen. Lähiopetus ja koulutuksen sisältämä työssä oppiminen toteutetaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. Työssä oppiminen tapahtuu omassa työpaikassasi tai muussa alan yrityksessä. Tutkinnon vaatimusten mukainen osaaminen osoitetaan tutkintotilaisuuksissa, joita järjestetään työpaikalla ja jotka liittyvät arjen johtamistilanteisiin sekä oman johtamisen ja työyhteisön kehittämisprojektiin. Tutkinnon voi suorittaa myös ilman koulutusta osoittamalla tutkinnon perusteiden edellyttämä ammattitaito tutkintotilaisuuksissa työpaikalla.

Tutkinnon suorittaminen

Koulutuksen tavoitteena on suorittaa tekniikan erikoisammattitutkinto. Saat tutkintoon vaadittavat taidot ja ammattiosaamisen. Tutkinnon vaatimusten mukainen osaaminen osoitetaan näyttöinä, joita järjestetään työpaikalla ja jotka liittyvät arjen johtamistilanteisiin sekä kehittämisprojektin toteuttamiseen.

Tutkintotiedot

Tutkinto: Tekniikan erikoisammattitutkinto

Hakuaika

10.04.2018 - 31.12.2020

Sijainti

Salo

Yksikkö

Hyvoninkatu 1

Kustannukset opiskelijalle

Koulutus maksaa 220 €

Lisätietoja antaa

Olemme lomalla. Vastaamme kysymyksiin elokuussa.

opettaja
Jaana Hentilä | 044 7704 652 | jaana.hentila@sskky.fi

Oppisopimuskoulutus
Leila Landén | 044 7704 217 | leila.landen@sskky.fi

Salon seudun ammattiopisto pidättää oikeuden muutoksiin ja koulutuksen peruuttamiseen.

Ammattitutkintostipendi ammatillisen tutkinnon suorittaneelle

Koulutusrahasto myöntää ammattitutkintostipendin kertakorvauksena ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon suorittaneille.
Ammattitutkintostipendin suuruus 1.1.2018 alkaen on 400 euroa.

Ammattitutkintostipendin saamisen edellytyksenä on, että olet ollut työssä yhteensä vähintään viisi vuotta tutkinnon suorittamispäivään mennessä ja asut vakinaisesti Suomessa ja kuulut Suomen sosiaaliturvan piiriin sekä tutkinnon suorittamispäivänä että stipendin hakemishetkellä. Stipendiä ei myönnetä, jos olet suorittanut tutkinnon osan tai osia ja päivität tai laajennat aiemmin suorittamaasi tutkintoa.
Lue lisää https://www.koulutusrahasto.fi/fi/ammattitutkintostipendin-hakijoille/