Johtamisen erikoisammattitutkinto


Haku ei ole käynnissä

Kuvaus

Sinulle, jolla on jo käytännön kokemusta oman vastuualueen johtamisesta. Toimit joko organisaation esimiehenä tai vastaat asiantuntijana jonkin kokonaisuuden johtamisesta. Vastuullasi on oman yksikkösi tai vastuualueesi toiminnan johtaminen niin, että organisaatiosi strategia toteutuu ja tavoitteet saavutetaan.

Koulutus kestää 1,5-2 vuotta. Kesto määräytyy henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan.

Sisältö

• organisaation toiminnan suunnittelu ja johtaminen
• itsensä johtaminen ja kehittäminen, ajanhallinta
• viestintä esimiestyössä
• vuorovaikutustaidot
• talouden johtaminen
• prosessit ja laatu
• työhyvinvointi tuottavan toiminnan tukena
• osaaminen käyttöön
• kehityskeskustelut

Valinnaiset opintokokonaisuudet:
• henkilöstöjohtaminen, henkilöstövoimavarojen suunnittelu, arviointi ja kehittäminen
• työlainsäädäntö
• prosessien suunnittelu, arviointi ja kehittäminen
• kehittämisprojektin suunnittelu, toteutus ja päättäminen

Uusien tutkinnon perusteiden mukainen koulutus alkaa maaliskuussa 2019

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit

Hakukelpoisuus:
- suomen kielen riittävä taito (YKI 3)
- vähintään 18 vuoden ikä
- hakijalla on johdettavana oma työyksikkö, verkosto, kumppanuusyhteisö tai suuri hanke
- tutkinnon suorittamisen edellyttämä kielitaito: ruotsin ja yhden vieraan kielen taito

Valintakriteerit:
- Työnantajan todistuksen perusteella on todettavissa, että työnantaja tukee tutkinnon suorittamista.
- Työkokemus esimiestehtävissä.

Tavoitteet

Opit suunnittelemaan, johtamaan ja arvioimaan vastuualueesi toimintaa tavoitteellisesti ja vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Koulutusohjelma muodostaa kokonaisuuden, joka sisältää toiminnan johtamisen, ihmisten johtamisen sekä oman johtajuuden kehittämisen osa-alueet. Opintojen aikana suoritat johtamisen erikoisammattitutkinnon. Tutkinto muodostuu yhdestä yhteisestä osasta (johtajana toimiminen) ja yhdestä valinnaisesta osasta (henkilöstön johtaminen, asiakkuuksien johtaminen, tuotannon johtaminen tai verkostojen johtaminen).

Toteutus

Koulutuksessa järjestetään lähiopetusta noin 15 päivää lähtötasostasi riippuen. Lähiopetus ja koulutuksen sisältämä työssä oppiminen toteutetaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. Työssä oppiminen tapahtuu omassa työpaikassasi tai muussa alan yrityksessä. Tutkinnon vaatimusten mukainen osaaminen osoitetaan tutkintotilaisuuksissa, joita järjestetään työpaikalla ja jotka liittyvät arjen johtamistilanteisiin sekä oman johtamisen ja työyhteisön kehittämisprojektiin. Tutkinnon voi suorittaa myös ilman koulutusta osoittamalla tutkinnon perusteiden edellyttämä ammattitaito tutkintotilaisuuksissa työpaikalla.

Opiskelun henkilökohtaistaminen

Lähiopetus ja koulutuksen sisältämä työssä oppiminen toteutetaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. Työssä oppiminen tapahtuu omassa työpaikassasi tai muussa alan yrityksessä. Tutkinnon vaatimusten mukainen osaaminen osoitetaan tutkintotilaisuuksissa, joita järjestetään työpaikalla ja jotka liittyvät arjen johtamistilanteisiin sekä oman johtamisen ja työyhteisön kehittämishankkeeseen.

Tutkinnon suorittaminen

Koulutuksen tavoitteena on suorittaa johtamisen erikoisammattitutkinto. Saat tutkintoon vaadittavat taidot ja ammattiosaamisen organisaation toiminnan ja johtamisen suunnitteluun sekä toiminnan johtamiseen. Tutkinto muodostuu yhdestä yhteisestä osasta (johtajana toimiminen) ja yhdestä valinnaisesta osasta (henkilöstön johtaminen, asiakkuuksien johtaminen, tuotannon johtaminen tai verkostojen johtaminen).

Tutkintotiedot

Tutkinto: Johtamisen erikoisammattitutkinto

Sijainti

Salo

Yksikkö

Taitajankatu 2

Kustannukset opiskelijalle

Koulutus maksaa 420 €

Lisätietoja antaa

opettaja Jaana Hentilä | 044 7704 652 | jaana.hentila@sskky.fi

Oppisopimuskoulutus
Leila Landén |044 7704 217 | leila.landen@sskky.fi

Salon seudun ammattiopisto pidättää oikeuden muutoksiin ja koulutuksen peruuttamiseen.

Ammattitutkintostipendi ammatillisen tutkinnon suorittaneelle

Koulutusrahasto myöntää ammattitutkintostipendin kertakorvauksena ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon suorittaneille.
Ammattitutkintostipendin suuruus 1.1.2018 alkaen on 400 euroa.

Ammattitutkintostipendin saamisen edellytyksenä on, että olet ollut työssä yhteensä vähintään viisi vuotta tutkinnon suorittamispäivään mennessä ja asut vakinaisesti Suomessa ja kuulut Suomen sosiaaliturvan piiriin sekä tutkinnon suorittamispäivänä että stipendin hakemishetkellä. Stipendiä ei myönnetä, jos olet suorittanut tutkinnon osan tai osia ja päivität tai laajennat aiemmin suorittamaasi tutkintoa.
Lue lisää https://www.koulutusrahasto.fi/fi/ammattitutkintostipendin-hakijoille/