Lähiesimiestyön ammattitutkinto


Hae koulutukseen Hae oppisopimuskoulutukseen

Opinnot voi aloittaa joustavasti ympäri vuoden.

Kuvaus

Lähiesimiestyön koulutus soveltuu sinulle, jos
- sinulla on ohjattavanasi tiimi, palveluyksikkö, osasto tai vastaava työryhmä
- haluat vahvistaa ja rakentaa omaa esimiesidentiteettiä
- haluat uusia työkaluja päivittäisiin työelämän haasteisiin

Sisältö

Pakollinen tutkinnon osa:

Lähiesimiehenä toimiminen
- työryhmän ja sen työskentelyn johtaminen
- työtehtäviin perehdyttäminen
- oman ja työryhmän toiminnan arvioiminen

Valinnaiset tutkinnon osat (valitaan kaksi):
- Asiakassuhteiden hoito
- Toiminnan kannattavuus
- Henkilöstötyö
- Kehittämissuunnitelma

Koulutus on mahdollista suorittaa oppilaitoksessa tai oppisopimuksella alan työpaikassa.

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit

Hakukelpoisuus:
Työsuhteessa tai itsenäinen yrittäjä. Mahdollisuus tehdä lähiesimiehen töitä työpaikalla.

Valintakriteerit:
1. Koulutustarve (halu kehittyä lähiesimieheksi, työnantajan sitoutuminen ja koulutustarve)
2. Tarvittava alan perusosaaminen ja tuntemus (3 vuotta työkokemusta, esimieskokemus)
3. Edellytykset opiskeluun/tutkinnon suorittamiseen

Haastattelu:
1. Alalle ja ammattiin suuntautuminen (työkokemus)
2. Sitoutuuko hakija valmentavaan koulutukseen ja tutkinnon suorittamiseen
3. Mahdollistaako hakijan elämäntilanne/käytettävissä olevat henkilökohtaiset resurssit opiskelun

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on suorittaa lähiesimiestyön ammattitutkinto. Koulutus tarjoaa sinulle perustiedot esimiestyöstä. Se tarjoaa sinulle osaamista suunnitella ja ohjata työryhmän työskentelyä sekä perehdyttää työntekijöitä tai opiskelijoita työpaikkaan ja tehtäviin. Samalla kehittyvät viestinnälliset valmiudet ja opit kehittämään työryhmäsi toimintaa. Valintasi mukaan saat osaamista asiakkuuksien vahvistamiseksi, toiminnan kannattavuuden parantamiseksi, kehittämiseen projektin kautta tai henkilöstötyön kehittämiseksi omassa työryhmässä.

Toteutus

Koulutus kestää noin 1,5 vuotta, jonka aikana on koulutuspäiviä yhteensä 0–15 henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.

Opiskelun henkilökohtaistaminen

Koulutuspäiviä Ammattiopistossa on yhteensä 10-15 henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.

Tutkinnon suorittaminen

Tutkinto suoritetaan osoittamalla osaamisen omissa työtehtävissä työpaikalla. Jokaiselle tutkinnon suorittajalle sovitaan yhdessä henkilökohtaiset kehittämispainosteet.

Tutkintotiedot

Tutkinto: Lähiesimiestyön ammattitutkinto

Hakuaika

10.04.2018 - 13.09.2020

Alkaa

13.09.2018

Sijainti

Salo

Yksikkö

Taitajankatu 2

Kustannukset opiskelijalle

Koulutus maksaa 220 €

Lisätietoja antaa

Olemme lomalla. Vastaamme kysymyksiin elokuussa.

opettaja
Miina Murto-Unkilai | 044 7704 458 | minna.murto-unkila@sskky.fi

Oppisopimuskoulutus
Leila Landén |044 7704 217 | leila.landen@sskky.fi

Salon seudun ammattiopisto pidättää oikeuden muutoksiin ja koulutuksen peruuttamiseen.

Ammattitutkintostipendi ammatillisen tutkinnon suorittaneelle

Koulutusrahasto myöntää ammattitutkintostipendin kertakorvauksena ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon suorittaneille.
Ammattitutkintostipendin suuruus 1.1.2018 alkaen on 400 euroa.

Ammattitutkintostipendin saamisen edellytyksenä on, että olet ollut työssä yhteensä vähintään viisi vuotta tutkinnon suorittamispäivään mennessä ja asut vakinaisesti Suomessa ja kuulut Suomen sosiaaliturvan piiriin sekä tutkinnon suorittamispäivänä että stipendin hakemishetkellä. Stipendiä ei myönnetä, jos olet suorittanut tutkinnon osan tai osia ja päivität tai laajennat aiemmin suorittamaasi tutkintoa.
Lue lisää https://www.koulutusrahasto.fi/fi/ammattitutkintostipendin-hakijoille/