Lähiesimiestyön ammattitutkinto


Hae koulutukseen

Koulutuksen aloituspäivä

  • 8.2.2022

 

Koulutuksen esite

Katso tästä

Kuvaus

Tutkinto sinulle, jolla on ohjattavanasi työryhmä tai vastaava yksityisellä, julkisella tai kolmannella sektorilla. Tutkintoon valmentava koulutus tarjoaa näkökulmia työryhmän osaamisen suunnitteluun ja ohjaukseen, perehdyttämiseen ja toiminnan kehittämiseen. Arvioit ja kehität toimintaasi sekä osaamistasi esimiestyössä ja samalla kehität oman organisaatiosi käytäntöjä yhteistyössä muiden kanssa.

Keskeiset teemat
- Tulevaisuustyöpaja työelämän muutoksesta
- Esimiehenä toimiminen
- Strategialähtöinen tavoitteellinen toiminta
- Onnistunut tiimityö
- Esimiehen tukeminen henkilöstötyössä
- Henkilöstö strategisena voimavarana
- Työlainsäädäntö
- Asiakkuuksien hallinta ja kehittäminen
- Kannattava liiketoiminta
- Kehittämisprojekti

Sisältö

Pakollinen tutkinnon osa
- Lähiesimiehenä toimiminen 70 osp

Valinnaiset tutkinnon osat (valitaan kaksi):
- Asiakassuhteiden hoito 40 osp
- Toiminnan kannattavuus 40 osp
- Henkilöstötyö 40 osp
- Kehittämissuunnitelma 40 osp
- Tutkinnon osa tai osia toisesta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta 40 osp

Katso tarkemmin tutkinnon perusteet (OPH): https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/4685450/reformi/rakenne

Voit suorittaa myös yksittäisiä tutkinnonosia.

Koulutus on mahdollista suorittaa oppilaitoksessa tai oppisopimuksella alan työpaikassa. Lue lisää oppisopimuksesta https://www.sskky.fi/hakijalle/oppisopimuskoulutus

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit

- Opiskelijalla tulee olla työpaikka, jossa ohjaat työryhmää tai vastaavaa
- Koulutukseen hakeutuvalle ei ole asetettu muodollisia koulutusvaatimuksia

Toteutus

Koulutus toteutetaan lähiopetuksena, verkko-opetuksena, itsenäisenä opiskeluna ja työelämässä oppimisena. Opiskelija saa henkilökohtaista ja ryhmässä tapahtuvaa ohjausta opiskeluun ja tutkinnon suorittamiseen. Opiskelijalta edellytetään sitoutumista osallistua lähipäiviin ja ohjaustapaamisiin.

Koulutus voidaan toteuttaa:
- Oppisopimuskoulutuksena: Opiskelijalla on työsuhde alan työpaikkaan, jonka kanssa solmitaan oppisopimus.
- Koulutussopimuksella: Opiskelijalla, jolla ei ole työsuhdetta alan työpaikkaan. Opiskelija tarvitsee alan työpaikan, jonne solmitaan koulutussopimus.

Opiskelun henkilökohtaistaminen

Opiskelijalle laaditaan yksilöllinen koulutuspolku, jossa huomioidaan aikaisemmat opinnot, työkokemus ja henkilökohtaiset tavoitteet. Koulutus kestää 1-2 vuotta, jonka aikana lähiopetuspäiviä on 5-15 riippuen tavoitteistasi ja lähtötasostasi

Tutkinnon suorittaminen

Opiskelija osoittaa osaamisen omissa työtehtävissään työpaikalla näytöissä. Henkilö, jolla on riittävän laaja ja monipuolinen ammatillinen osaaminen, voi osoittaa ammattitaitonsa näytöissä osallistumatta koulutukseen.

Tutkintotiedot

Tutkinto: Lähiesimiestyön ammattitutkinto

Hakuaika

26.10.2021 - 09.01.2022

Alkaa

08.02.2022

Sijainti

Salo

Yksikkö

Hyvoninkatu 1

Lisätietoja antaa

opettajat
Pia Pihlajaniemi | 044 7704 566 | pia.pihlajaniemi@sskky.fi
Jaana Hentilä | 044 7704 652 | jaana.hentila@sskky.fi


Salon seudun ammattiopisto pidättää oikeuden muutoksiin ja koulutuksen peruuttamiseen.

Ammattitutkintostipendi

Työllisyysrahasto myöntää sinulle 400 euron suuruisen ammattitutkintostipendin, jos olet suorittanut ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon ja sinulle on kertynyt työhistoriaa vähintään viisi vuotta tutkinnon suorittamispäivään mennessä. Tutustu saamisedellytyksiin