Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen erikoisammattitutkinto


Hae koulutukseen Hae oppisopimuskoulutukseen

Kuvaus

Sinulle, jolla on vähintään koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinnon tai vastaavan tutkinnon tasoiset tiedot ja taidot. Sinulla on alan koulutuksen lisäksi myös alan työkokemusta. Edellytämme sinulta riittävää suomen kielen taitoa – vähintään yleisen kielitutkinnon taitotaso 3 (YKI 3). Voit olla työtön tai työssäkäyvä. Alan työsuhteen solmimisen ehtona on pystyttävä esittämään Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) mukainen todistus.

Sisältö

Pakolliset tutkinnon osat:
- Hyvinvoinnin ja osallisuuden tukeminen ja edistäminen
- Ohjauksen koordinointi ja kehittäminen

Valinnainen tutkinnon osa:
- Toiminnallisuus ja luovuus lasten ja nuorten ohjauksessa
- Lasten ja nuorten vapaa-ajan toiminnan ohjaus
- Monikulttuurisessa toimintaympäristössä toimiminen

Koulutus on mahdollista suorittaa oppilaitoksessa tai oppisopimuksella alan työpaikassa.

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit

Hakukelpoisuus:
- vähintään 18 vuoden ikä
- osallistuminen oppilaitoksen järjestämään koulutusinfoon
- yleisopetuksen oppimäärä
- hyvä terveydentila

Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voivat olla:
- sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssä oppimiseen osallistumisen kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus
- sellaiset fyysiset sairaudet kuten tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet tai vammat sekä krooniset ihottumat, jotka rajoittavat toimintakykyä siinä määrin, että estävät käytännön tehtävissä tai työssä oppimisessa toimimisen
- veriteitse tarttuva sairaus saattaa rajoittaa käytännön tehtäviin tai työssä oppimiseen sijoittumista
- päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus

Valintakriteerit:
- koulutustarve
- edellytykset opiskeluun/tutkinnon suorittamiseen

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on suorittaa koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen erikoisammattitutkinto. Saat tutkintoon vaadittavat taidot ja ammattiosaamisen. Tutkinnon suorittaminen antaa pätevyyden toimia eri-ikäisten ja kulttuuritaustaltaan erilaisten ihmisten kasvatuksen ja toimintakyvyn tukemisen ja ohjaamisen työtehtävissä. Tutkinnon suorittaminen antaa jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluun.

Toteutus

Koulutus kestää 1-2 vuotta. Kesto määräytyy henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan.

Tutkinnon suorittaminen

Omaehtoinen opiskelu on päätoimista tai sivutoimista monimuoto-opiskelua työn ohessa. Sivutoiminen opiskelija osallistuu lähiopetukseen noin kerran viikossa. Tutkinnon voi suorittaa myös ilman valmistavaa koulutusta suorittamalla vain tutkintotilaisuudet. Lähiopetusta on keskimäärin kerran viikossa.

Tutkintotiedot

Tutkinto: Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen erikoisammattitutkinto

Hakuaika

10.02.2017 - 31.12.2020

Sijainti

Salo

Yksikkö

Hyvoninkatu 1

Lisätietoja antaa

opettaja Elina Kemppainen | 044 7704 697 | elina.kemppainen@sskky.fi

Oppisopimuskoulutus
Anu Eeronaho | 044 7704 214 | anu.eeronaho@sskky.fi

Salon seudun ammattiopisto pidättää oikeuden muutoksiin ja koulutuksen peruuttamiseen.

Ammattitutkintostipendi ammatillisen tutkinnon suorittaneelle

Koulutusrahasto myöntää ammattitutkintostipendin kertakorvauksena ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon suorittaneille.
Ammattitutkintostipendin suuruus 1.1.2018 alkaen on 400 euroa.

Ammattitutkintostipendin saamisen edellytyksenä on, että olet ollut työssä yhteensä vähintään viisi vuotta tutkinnon suorittamispäivään mennessä ja asut vakinaisesti Suomessa ja kuulut Suomen sosiaaliturvan piiriin sekä tutkinnon suorittamispäivänä että stipendin hakemishetkellä. Stipendiä ei myönnetä, jos olet suorittanut tutkinnon osan tai osia ja päivität tai laajennat aiemmin suorittamaasi tutkintoa.
Lue lisää https://www.koulutusrahasto.fi/fi/ammattitutkintostipendin-hakijoille/