Perhepäivähoitajan ammattitutkinto


Hae koulutukseen Hae oppisopimuskoulutukseen

Koulutuksen aloituspäivät

  • 29.10.2018
  • 3.1.2019
  • 18.3.2019

Hakuohjeet

Kuvaus

Sinulle, joka työskentelet tai olet kiinnostunut työskentelystä päivähoidon tai kerhotoiminnan parissa ja haluat suorittaa alan ammattitutkinnon. Voit olla työtön tai työssäkäyvä. Alan työsuhteen solmimisen ehtona on pystyttävä esittämään Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) mukainen todistus kelpoisuudestaan työskennellä lasten kanssa.

Sisältö

Pakolliset tutkinnon osat
- ammatillinen toiminta perhepäivähoidossa
- varhaiskasvattajana perhepäivähoidossa
- lapsen terveydestä ja fyysisestä turvallisuudesta huolehtiminen
- lapsen tuen tarpeeseen vastaaminen

Valinnaiset tutkinnon osat
- monikulttuuristen lasten ja perheiden kanssa toimiminen
- tutkinnon osa toisesta tutkinnosta
- yrittäjänä toimiminen

Koulutus on mahdollista suorittaa oppilaitoksessa tai oppisopimuksella alan työpaikassa.

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit

Hakukelpoisuus
Opiskelijaksi voidaan ottaa hakija, jolla katsotaan olevan riittävät edellytykset tavoitteena olevan osaamisen hankkimiseen tai tutkinnon suorittamiseen sekä ammatissa toimimisen edellyttämä terveydentila.

Valintakriteerit
- koulutustarve
- edellytykset opiskeluun/tutkinnonsuorittamiseen
- alalle ja ammattiin suuntautuminen (alan työkokemus)
- tutkinnosta suoriutumisen edellytykset
- monimuoto-opiskelutaidot

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on suorittaa perhepäivähoitajan ammattitutkinto. Opiskelija saa tutkintoon vaadittavat taidot ja valmiudet toimia vastuullisena kasvatusalan ammattilaisena varhaiskasvatuksessa. Pystyt työskentelemään itsenäisesti ja sinulla on tarpeelliset tiedot lapsen perushoidosta, varhaiskasvatuksesta ja sen tavoitteista. Osaat hoitaa myös erityistä hoitoa tarvitsevia lapsia. Toimit eettisesti ja sinulla on tiedot työtä ohjaavista säädöksistä sekä tuntemusta kasvatukseen ja hoitoon liittyvästä palvelujärjestelmästä ja tukitoimista. Sinulla on hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot.

Toteutus

Lähiopetus ja koulutuksen sisältämä työpaikalla tapahtuva oppiminen toteutetaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti. Tietopuolista opetusta on keskimäärin kaksi iltaa ja yksi lauantai kuukaudessa. Tutkinnon vaatimusten mukainen osaaminen osoitetaan näyttöinä työpaikalla. Tutkinnon voi suorittaa myös ilman valmistavaa koulutusta suorittamalla vain näytöt. Oppisopimusopiskelu on päätoimista ja oppiminen tapahtuu pääosin työpaikalla. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista täydennetään tietopuolisella koulutuksella Salon seudun ammattiopistossa.

Opiskelun henkilökohtaistaminen

Koulutuksen kesto määräytyy henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelman mukaan (keskimäärin 1,5v).

Tutkintotiedot

Tutkinto: Perhepäivähoitajan ammattitutkinto

Hakuaika

10.02.2017 - 31.12.2020

Sijainti

Salo

Yksikkö

Hyvoninkatu 1

Lisätietoja antaa

opettaja
Anne-Maija Gilbert | 044 7704 632 | anne-maija.gilbert@sskky.fi

Oppisopimuskoulutus
Anu Eeronaho |044 7704 214 | anu.eeronaho@sskky.fi

Salon seudun ammattiopisto pidättää oikeuden muutoksiin ja koulutuksen peruuttamiseen.

Ammattitutkintostipendi ammatillisen tutkinnon suorittaneelle

Koulutusrahasto myöntää ammattitutkintostipendin kertakorvauksena ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon suorittaneille.
Ammattitutkintostipendin suuruus 1.1.2018 alkaen on 400 euroa.

Ammattitutkintostipendin saamisen edellytyksenä on, että olet ollut työssä yhteensä vähintään viisi vuotta tutkinnon suorittamispäivään mennessä ja asut vakinaisesti Suomessa ja kuulut Suomen sosiaaliturvan piiriin sekä tutkinnon suorittamispäivänä että stipendin hakemishetkellä. Stipendiä ei myönnetä, jos olet suorittanut tutkinnon osan tai osia ja päivität tai laajennat aiemmin suorittamaasi tutkintoa.
Lue lisää https://www.koulutusrahasto.fi/fi/ammattitutkintostipendin-hakijoille/