Kiinteistönhoidon osaamisala, Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto


Hae koulutukseen Hae oppisopimuskoulutukseen

Koulutuksen aloituspäivät

  • 8.8.2019
  • tai sopimuksen mukaan

Hakuohjeet

Kuvaus

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon suorittanut tekee erikoistumisensa mukaisesti kiinteistöjen huoltotöitä tai siivoustöitä. Kiinteistöpalveluala käsittää kaiken rakennettuun kiinteistöön liittyvän korjaus-, kunnossapitoja ylläpitopalvelun sekä kiinteistön käyttäjien tarvitsemat erilaiset toimitilapalvelut, muun muassa puhdistus-, aula-, turva-, vahtimestari-, kokous- ja postituspalvelut.

Sisältö

Pakolliset tutkinnon osat:
- Kiinteistön yleishoito ja valvonta, 30 osp
- Kiinteistöteknisten järjestelmien hoitaminen, 30 osp

Valinnaiset tutkinnon osat:
- Asuinkiinteistöjen puhtauspalvelujen tuottaminen, 20 osp
- Ilmanvaihtokoneiden toimintakunnon ylläpito, 20 osp
- Kiinteistöautomaation käyttäminen, 20 osp
- LVI-järjestelmien toimintakunnon ylläpito, 20 osp
- Piha- ja ulkoalueiden hoitaminen, 20 osp
- Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 5 osp
- Yrityksessä toimiminen, 15 osp
- Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp

Koulutuksen aikana voit suorittaa seuraavat lupakorttikoulutukset:
- työturvallisuus
- tulitöiden turvallisuus
- vesityö
- ensiapu 1

Koulutus on mahdollista suorittaa oppilaitoksessa tai oppisopimuksella alan työpaikassa.

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit

Opiskelijaksi voidaan ottaa hakija, jolla katsotaan olevan riittävät edellytykset tavoitteena olevan osaamisen hankkimiseen tai tutkinnon suorittamiseen. Opiskelijaksi ottamisessa sovelletaan yhdenvertaisia valintaperusteita.

Valintaperusteissa huomioidaan hakutoive, koulutustarve, alalle suuntautuneisuus ja edellytykset tutkinnon suorittamiseen sekä mahdollinen pääsy- ja soveltuvuuskoe.

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on suorittaa puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto. Saat tutkintoon vaadittavat taidot ja ammattiosaamisen kiinteistönhoitajan tehtäviin. Koulutuksen jälkeen sinulla on valmiudet työskennellä alan tehtävissä toisen palveluksessa tai itsenäisenä yrittäjänä.

Uramahdollisuudet

Työpaikkoina ovat mm. kiinteistönhuoltoyritykset, kunnan ja valtion rakennusvirastot, yritysten ja virastojen julkiset tilat. Ammatillisista perustutkinnoista saa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

Tutkinnon suorittaminen

Lähiopetus ja koulutuksen sisältämä työpaikalla tapahtuva oppiminen toteutetaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti. Koulutus on tekemispainotteinen ja työpaikalla tapahtuva oppiminen toteutetaan kiinteistöpalvelualan yrityksissä sekä oppilaitoksen omilla työmailla. Tästä syystä täysi-ikäisillä hakijoilla toivotaan olevan vähintään B- ajokortti.

Tutkintotiedot

Tutkinto: Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto
Tutkintonimike: Kiinteistönhoitaja
Osaamisala: Kiinteistönhoidon osaamisala

Hakuaika

19.05.2017 - 31.12.2020

Sijainti

Salo

Yksikkö

Taitajankatu 6

Lisätietoja antaa

opettaja Petri Heikkola | 044 7704 283 | etunimi.sukunimi@sskky.fi
opinto-ohjaaja Paula Ekman | 0447704673 | paula.ekman@sskky.fi

Oppisopimuskoulutus
Leila Landén |044 7704 217 | leila.landen@sskky.fi

Salon seudun ammattiopisto pidättää oikeuden muutoksiin ja koulutuksen peruuttamiseen.

Ammattitutkintostipendi ammatillisen tutkinnon suorittaneelle

Koulutusrahasto myöntää ammattitutkintostipendin kertakorvauksena ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon suorittaneille.
Ammattitutkintostipendin suuruus 1.1.2018 alkaen on 400 euroa.

Ammattitutkintostipendin saamisen edellytyksenä on, että olet ollut työssä yhteensä vähintään viisi vuotta tutkinnon suorittamispäivään mennessä ja asut vakinaisesti Suomessa ja kuulut Suomen sosiaaliturvan piiriin sekä tutkinnon suorittamispäivänä että stipendin hakemishetkellä. Stipendiä ei myönnetä, jos olet suorittanut tutkinnon osan tai osia ja päivität tai laajennat aiemmin suorittamaasi tutkintoa.
Lue lisää https://www.koulutusrahasto.fi/fi/ammattitutkintostipendin-hakijoille/