Kiinteistönhoidon osaamisala, Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto


Hae koulutukseen

Koulutuksen aloituspäivät

  • 3.1.2022
  • 8.8.2022

Hakuohjeet

Kuvaus

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon suorittanut tekee erikoistumisensa mukaisesti kiinteistöjen huoltotöitä tai siivoustöitä. Kiinteistöpalveluala käsittää kaiken rakennettuun kiinteistöön liittyvän korjaus-, kunnossapitoja ylläpitopalvelun sekä kiinteistön käyttäjien tarvitsemat erilaiset toimitilapalvelut, muun muassa puhdistus-, aula-, turva-, vahtimestari-, kokous- ja postituspalvelut.

Sisältö

Pakolliset tutkinnon osat:
- Kiinteistön yleishoito ja valvonta, 30 osp
- Kiinteistöteknisten järjestelmien hoitaminen, 30 osp
- Asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvevelujen tuottaminen, 15 osp

Valinnaiset tutkinnon osat:
- Ilmanvaihtokoneiden toimintakunnon ylläpito, 20 osp
- Kiinteistöautomaation käyttäminen, 20 osp
- LVI-järjestelmien toimintakunnon ylläpito, 20 osp
- Piha- ja ulkoalueiden hoitaminen, 20 osp
- Koneiden käsittely puhtaus- ja kiinteistöpalvelualalla, 20 osp
- Rakennustekniset korjaustyöt 20 osp
- Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 5 osp
- Yrityksessä toimiminen, 15 osp
- Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp

Voit suorittaa myös yksittäisiä tutkinnonosia.

Koulutuksen aikana voit suorittaa seuraavat lupakorttikoulutukset:
- työturvallisuus
- tulitöiden turvallisuus
- vesityö
- ensiapu 1

Koulutus on mahdollista suorittaa oppilaitoksessa tai oppisopimuksella alan työpaikassa. Lue lisää oppisopimuksesta https://www.sskky.fi/hakijalle/oppisopimuskoulutus

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit

Opiskelijaksi voidaan ottaa hakija, jolla katsotaan olevan riittävät edellytykset tavoitteena olevan osaamisen hankkimiseen tai tutkinnon suorittamiseen. Opiskelijaksi ottamisessa sovelletaan yhdenvertaisia valintaperusteita.

Valintaperusteissa huomioidaan hakutoive, koulutustarve, alalle suuntautuneisuus ja edellytykset tutkinnon suorittamiseen sekä mahdollinen pääsy- ja soveltuvuuskoe.

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on suorittaa puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto. Saat tutkintoon vaadittavat taidot ja ammattiosaamisen kiinteistönhoitajan tehtäviin. Koulutuksen jälkeen sinulla on valmiudet työskennellä alan tehtävissä toisen palveluksessa tai itsenäisenä yrittäjänä.

Uramahdollisuudet

Työpaikkoina ovat mm. kiinteistönhuoltoyritykset, kunnan ja valtion rakennusvirastot, yritysten ja virastojen julkiset tilat. Ammatillisista perustutkinnoista saa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

Tutkinnon suorittaminen

Lähiopetus ja koulutuksen sisältämä työpaikalla tapahtuva oppiminen toteutetaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti. Koulutus on tekemispainotteinen ja työpaikalla tapahtuva oppiminen toteutetaan kiinteistöpalvelualan yrityksissä sekä oppilaitoksen omilla työmailla. Tästä syystä täysi-ikäisillä hakijoilla toivotaan olevan vähintään B- ajokortti.

Tutkintotiedot

Tutkinto: Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto
Tutkintonimike: Kiinteistönhoitaja
Osaamisala: Kiinteistönhoidon osaamisala

Haku

Hae koulutukseen

Sijainti

Salo

Yksikkö

Taitajankatu 6

Lisätietoja antaa

opettaja Petri Heikkola | 044 7704 283 | etunimi.sukunimi@sskky.fi

opinto-ohjaaja
Taina Kauppinen | 044 7704 213 | taina.kauppinen@sskky.fi


Salon seudun ammattiopisto pidättää oikeuden muutoksiin ja koulutuksen peruuttamiseen.

Ammattitutkintostipendi

Työllisyysrahasto myöntää sinulle 400 euron suuruisen ammattitutkintostipendin, jos olet suorittanut ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon ja sinulle on kertynyt työhistoriaa vähintään viisi vuotta tutkinnon suorittamispäivään mennessä. Tutustu saamisedellytyksiin