Taloushallinnon ammattitutkinto (liiketoiminnan ammattitutkinto 1.1.2019 alkaen)


Hae koulutukseen Hae oppisopimuskoulutukseen

Koulutuksen aloituspäivät

  • 3.1.2019
  • 18.3.2019

Kuvaus

Koulutus sinulle, joka haluat päivittää taloushallinnon osaamistasi (kirjanpitäjä, palkanlaskija, talousassistentti) ja jolla on alan peruskoulutus tai työkokemusta alalta.

Sisältö

Kirjanpitäjän osaamisala
- kirjanpidon ja arvonlisäverotuksen hoitaminen
- tilinpäätöksen laatiminen

Palkanlaskijan osaamisala
- palkanlaskenta
- vuosilomalaskenta

Talousassistentin osaamisala
- taloushallinnon tukipalvelujen hoitaminen
- laskutuksen ja myyntireskontran hoitaminen
- ostoreskontran hoitaminen

Valinnaiset tutkinnon osat, joista valitaan kaksi:
- budjetointi
- tilinpäätösanalyysin laatiminen
- konsernitilinpäätöksen tekeminen
- matkajärjestelyiden hoitaminen
- palkanlaskennan eritystilanteiden hoitaminen
- rahoitussuunnittelu
- hinnoittelu
- projektin talousohjaus
- henkilöstöasioiden hoitaminen
- tiiminvetäjänä toimiminen
- tutkinnon osa toisesta ammattitutkinnosta

Koulutus on mahdollista suorittaa oppilaitoksessa tai oppisopimuksella alan työpaikassa.

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit

Hakukelpoisuus:
- liiketalouden perustutkinnon suorittanut tai henkilö, jolla on taloushallinnon alan työkokemusta

Valintakriteerit:
- koulutustarve: ajantasaisen koulutuksen tarve tai puutteellinen koulutus olemassa olevaan taloushallinnon alan työhön
- työkokemus kirjanpitäjän, palkanlaskijan tai talousassistentin tehtävistä, muista taloushallinnon alan tehtävistä
- edellytykset Taloushallinnon ammattitutkinnon valmistavan koulutuksen opiskeluun ja tutkinnonsuorittamiseen

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on suorittaa taloushallinnon ammattitutkinto. Saat tutkintoon vaadittavat taidot ja ammattiosaamisen taloushallinnon eri tehtävistä.

Toteutus

Opetus toteutetaan lähiopetuksena tai verkko-opetuksena. Lähiopetusta on noin kaksi päivää kuukaudessa. Työpaikalla tapahtuva oppiminen suoritetaan alan yrityksessä ja tutkinnon vaatimusten mukainen osaaminen osoitetaan työpaikalla todellisissa työtehtävissä. Omaehtoinen opiskelu on päätoimista tai sivutoimista monimuoto-opiskelua. Tutkinnon voi suorittaa myös ilman valmistavaa koulutusta suorittamalla vain tutkintotilaisuudet. Oppisopimusopiskelu on päätoimista ja oppiminen tapahtuu pääosin työpaikalla.

Opiskelun henkilökohtaistaminen

Koulutus kestää 1,5–2 vuotta, jonka aikana lähiopetuspäiviä on 5–15 riippuen tavoitteistasi ja lähtötasostasi, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti.

Tutkintotiedot

Tutkinto: Taloushallinnon ammattitutkinto

Hakuaika

23.03.2018 - 31.10.2020

Sijainti

Salo

Yksikkö

Hyvoninkatu 1

Lisätietoja antaa

opettaja
Liisa Sulonen | 044 7704 589 | liisa.sulonen@sskky.fi

Oppisopimuskoulutus
Anu Eeronaho | 044 7704 214 | anu.eeronaho@sskky.fi

Salon seudun ammattiopisto pidättää oikeuden muutoksiin ja koulutuksen peruuttamiseen.

Ammattitutkintostipendi ammatillisen tutkinnon suorittaneelle

Koulutusrahasto myöntää ammattitutkintostipendin kertakorvauksena ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon suorittaneille.
Ammattitutkintostipendin suuruus 1.1.2018 alkaen on 400 euroa.

Ammattitutkintostipendin saamisen edellytyksenä on, että olet ollut työssä yhteensä vähintään viisi vuotta tutkinnon suorittamispäivään mennessä ja asut vakinaisesti Suomessa ja kuulut Suomen sosiaaliturvan piiriin sekä tutkinnon suorittamispäivänä että stipendin hakemishetkellä. Stipendiä ei myönnetä, jos olet suorittanut tutkinnon osan tai osia ja päivität tai laajennat aiemmin suorittamaasi tutkintoa.
Lue lisää https://www.koulutusrahasto.fi/fi/ammattitutkintostipendin-hakijoille/