Logistiikan perustutkinto, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja


Hae koulutukseen Hae oppisopimuskoulutukseen

Koulutuksen aloituspäivät

  • 16.3.2020
  • 10.8.2020
  • 9.11.2020

Hakuohjeet

Tutkinnon muodostuminen

Katso tästä

Kuvaus

Logistiikan perustutkinnon suorittanut palvelee henkilö- tai tavaraliikenteessä asiakkaita eri tilanteissa heidän tarpeidensa ja odotustensa mukaisesti sekä hyviä käytöstapoja noudattaen. Hän huolehtii asiakkaiden turvallisuudesta ja omasta turvallisuudestaan ja osaa palvella eri kulttuureista tulevia asiakkaita. Hän noudattaa tehtyjä sopimuksia sekä asiakkaita ja työnantajaa koskevaa vaitiolovelvollisuus-, tietosuoja- ja kuluttajalainsäädäntöä.

Koulutukseen hakijoiden on toimitettava enintään 3 kuukautta vanha ote ajokorttirekisteristä liitettäväksi sähköiseen hakemukseen.

Sisältö

Opiskelijan korttiluokasta riippuen koulutukseen sisältyy C- ja/tai CE-ajo-oikeuskoulutus sekä logistiikan perustutkintoon ja yhdistelmäajoneuvonkuljettajan tehtäviin valmistava koulutus. Halutessaan hakija voi valita yhdistelmäajoneuvonkuljetuksien tilalle kuorma-autonkuljetukset.

Pakolliset tutkinnon osat:
- kuljetusalan perustason ammattipätevyys
- kuorma-auton tavarankuljetusten hallinta
- yhdistelmäajoneuvonkuljetukset

Valinnaiset tutkinnon osat:
- alan yritystoiminta
- työkoneiden käyttö ja huolto
- ulkomaanliikenteen kuljetukset
- elintarvikekuljetukset
- massatavarakuljetukset
- ympäristönhuollonkuljetukset

Voit suorittaa myös yksittäisiä tutkinnonosia.

Koulutuksen aikana suoritetaan seuraavat lupakorttikoulutukset:
- ADR-perus
- Ensiapu 1
- REAK - ennakoiva ajo
- Trukin käyttö kuorma-auton kuormauksessa

Koulutus on mahdollista suorittaa oppilaitoksessa tai oppisopimuksella alan työpaikassa. Lue lisää oppisopimuksesta https://www.sskky.fi/hakijalle/oppisopimuskoulutus

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit

Hakukelpoisuus
Opiskelijaksi voidaan ottaa hakija, jolla katsotaan olevan riittävät edellytykset tavoitteena olevan osaamisen hankkimiseen tai tutkinnon suorittamiseen sekä ammatissa toimimisen edellyttämä terveydentila.

Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voivat olla:
- insuliinihoitoinen diabetes
- epilepsia tai muut tasapainoelimistön sairaudet ja toimintahäiriöt
- sellainen näön tai kuulon heikkous, jota ei voida korjata apuvälineillä
- sydän- ja verenkiertoelinten sairaus
- fyysisen kuormituksen sietoa ja ulkotyössä selviytymistä rajoittava hengityselinten sairaus
- tuki- ja liikuntaelimistön sairaus
- munuaissairaudet
- psyykkinen sairaus, joka estää käytännön tehtäviin tai työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen osallistumisen
- päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus (Sora-lainsäädäntö)

Valintakriteerit
1. Koulutustarve (ammatillinen tutkinto puuttuu, puutteellinen koulutus olemassa olevaan työhön)
2. Työkokemus ja/tai aikaisemmat koulutukset
3. Alalle suuntautuneisuus
4. Edellytykset opiskeluun/tutkinnon suorittamiseen
5. Mahdollinen pääsy- ja soveltuvuuskoe

Haastattelu
1. Alalle ja ammattiin suuntautuminen (harrastukset, työkokemus)
2. Sitoutuuko hakija tutkinnon suorittamiseen
3. Mahdollistaako hakijan elämäntilanne/käytettävissä olevat henkilökohtaiset resurssit opiskelun

Katso myös yleiset terveydentilavaatimukset (Sora-lainsäädäntö) http://www.sskky.fi/hakijalle/terveydentilavaatimukset

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on suorittaa logistiikan perustutkinto. Saat tutkintoon vaadittavat taidot ja ammattiosaamisen yhdistelmäajoneuvonkuljettajan tehtäviin.

Uramahdollisuudet

Logistiikan perustutkinnon suorittaneen yleisimmät työpaikat ovat kuljetus- ja maarakennusliikkeissä sekä kauppaliikkeiden jakeluverkostossa. Työtehtäviin kuuluvat erilaiset kuljetustehtävät tieliikenteessä sekä kaivu-, siirto-, päällystys- ja murskausalan töitä erilaisissa maarakennus-, tie- ja kunnallisteknisissä tehtävissä. Ammatillisista perustutkinnoista saa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

Tutkintotiedot

Tutkinto: Logistiikan perustutkinto
Tutkintonimike: Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja

Hakuaika

17.10.2017 - 31.12.2020

Sijainti

Salo

Yksikkö

Taitajankatu 4

Kustannukset opiskelijalle

Koulutus on maksuton, mutta opiskelija maksaa lupakorteista aiheutuvat kulut n.10€/ kortti ja Trafille menevät maksut:

- Tutkinnonosan valintaan kuuluva mahdollinen ADR-lupakortti kokeineen 130€ .
- Ajokorttikustannuksia n. 170€- 300€.
- Ammattipätevyysmerkintä sekä ammattipätevyyskortti 67€
- Kuljettajakortti 100€

Lisätietoja antaa

opettaja
Kalle Elsilä | 044 7704 359 | kalle.elsila@sskky.fi
Kaapro Särkiniemi | 044 7704 609 | kaapro.sarkiniemi@sskky.fi

opinto-ohjaaja
Susanna Vasama | 044 7704 271 | susanna.vasama@sskky.fi

Oppisopimuskoulutus
Leila Landén |044 7704 217 | leila.landen@sskky.fi

Salon seudun ammattiopisto pidättää oikeuden muutoksiin ja koulutuksen peruuttamiseen.

Ammattitutkintostipendi

Työllisyysrahasto myöntää sinulle 400 euron suuruisen ammattitutkintostipendin, jos olet suorittanut ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon ja sinulle on kertynyt työhistoriaa vähintään viisi vuotta tutkinnon suorittamispäivään mennessä. Tutustu saamisedellytyksiin