Logistiikan perustutkinto, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja


Hae koulutukseen Hae oppisopimuskoulutukseen

Hakuohjeet

Kuvaus

Logistiikan perustutkinnon suorittanut palvelee henkilö- tai tavaraliikenteessä asiakkaita eri tilanteissa heidän tarpeidensa ja odotustensa mukaisesti sekä hyviä käytöstapoja noudattaen. Hän huolehtii asiakkaiden turvallisuudesta ja omasta turvallisuudestaan ja osaa palvella eri kulttuureista tulevia asiakkaita. Hän noudattaa tehtyjä sopimuksia sekä asiakkaita ja työnantajaa koskevaa vaitiolovelvollisuus-, tietosuoja- ja kuluttajalainsäädäntöä.

Koulutukseen hakijoiden on toimitettava enintään 3 kuukautta vanha ote ajokorttirekisteristä liitettäväksi sähköiseen hakemukseen.

Sisältö

Opiskelijan korttiluokasta riippuen koulutukseen sisältyy C- ja/tai CE-ajo-oikeuskoulutus sekä logistiikan perustutkintoon ja yhdistelmäajoneuvonkuljettajan tehtäviin valmistava koulutus. Halutessaan hakija voi valita yhdistelmäajoneuvonkuljetuksien tilalle kuorma-autonkuljetukset.

Pakolliset tutkinnon osat:
- kuljetusalan perustason ammattipätevyys
- kuorma-auton tavarankuljetusten hallinta
- yhdistelmäajoneuvonkuljetukset

Valinnaiset tutkinnon osat:
- alan yritystoiminta
- työkoneiden käyttö ja huolto
- ulkomaanliikenteen kuljetukset
- elintarvikekuljetukset
- massatavarakuljetukset
- ympäristönhuollonkuljetukset

Koulutuksen aikana suoritetaan seuraavat lupakorttikoulutukset:
- ADR-perus
- Ensiapu 1
- REAK - ennakoiva ajo
- Trukin käyttö kuorma-auton kuormauksessa

Huom! Tutkinnot uudistuvat 1.8.2018 mennessä. Muutokset tutkintorakenteessa ja sisällöissä mahdollisia.

Koulutus on mahdollista suorittaa oppilaitoksessa tai oppisopimuksella alan työpaikassa.

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit

Opiskelijaksi voidaan ottaa hakija, jolla katsotaan olevan riittävät edellytykset tavoitteena olevan osaamisen hankkimiseen tai tutkinnon suorittamiseen. Opiskelijaksi ottamisessa sovelletaan yhdenvertaisia valintaperusteita.

Valintaperusteissa huomioidaan hakutoive, koulutustarve, alalle suuntautuneisuus ja edellytykset tutkinnon suorittamiseen sekä mahdollinen pääsy- ja soveltuvuuskoe.


Katso myös yleiset terveydentilavaatimukset (Sora-lainsäädäntö) http://www.sskky.fi/hakijalle/terveydentilavaatimukset

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on suorittaa logistiikan perustutkinto. Saat tutkintoon vaadittavat taidot ja ammattiosaamisen yhdistelmäajoneuvonkuljettajan tehtäviin.

Uramahdollisuudet

Logistiikan perustutkinnon suorittaneen yleisimmät työpaikat ovat kuljetus- ja maarakennusliikkeissä sekä kauppaliikkeiden jakeluverkostossa. Työtehtäviin kuuluvat erilaiset kuljetustehtävät tieliikenteessä sekä kaivu-, siirto-, päällystys- ja murskausalan töitä erilaisissa maarakennus-, tie- ja kunnallisteknisissä tehtävissä. Ammatillisista perustutkinnoista saa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

Tutkintotiedot

Tutkinto: Logistiikan perustutkinto
Tutkintonimike: Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja

Hakuaika

17.10.2017 - 01.06.2018

Sijainti

Salo

Yksikkö

Taitajankatu 4

Kustannukset opiskelijalle

Koulutus on maksuton, mutta opiskelija maksaa lupakorteista aiheutuvat kulut n.10€/ kortti ja Trafille menevät maksut:

- Tutkinnonosan valintaan kuuluva mahdollinen ADR-lupakortti kokeineen 130€ .
- Ajokorttikustannuksia n. 170€- 300€.
- Ammattipätevyysmerkintä sekä ammattipätevyyskortti 67€
- Kuljettajakortti 100€

Lisätietoja antaa

opettaja
Timo Kanervo | 044 7704 618 | timo.kanervo@sskky.fi

opinto-ohjaaja
Susanna Vasama | 044 7704 271 | susanna.vasama@sskky.fi

Oppisopimuskoulutus
Leila Landén |044 7704 217 | leila.landen@sskky.fi

Salon seudun ammattiopisto pidättää oikeuden muutoksiin ja koulutuksen peruuttamiseen.

Ammattitutkintostipendi ammatillisen tutkinnon suorittaneelle

Koulutusrahasto myöntää ammattitutkintostipendin kertakorvauksena ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon suorittaneille.
Ammattitutkintostipendin suuruus 1.1.2018 alkaen on 400 euroa.

Ammattitutkintostipendin saamisen edellytyksenä on, että olet ollut työssä yhteensä vähintään viisi vuotta tutkinnon suorittamispäivään mennessä ja asut vakinaisesti Suomessa ja kuulut Suomen sosiaaliturvan piiriin sekä tutkinnon suorittamispäivänä että stipendin hakemishetkellä. Stipendiä ei myönnetä, jos olet suorittanut tutkinnon osan tai osia ja päivität tai laajennat aiemmin suorittamaasi tutkintoa.
Lue lisää https://www.koulutusrahasto.fi/fi/ammattitutkintostipendin-hakijoille/