Logistiikan perustutkinto, varastonhoitaja


Hae koulutukseen Hae oppisopimuskoulutukseen

Koulutuksen aloituspäivät

  • sopimuksen mukaan

Hakuohjeet

Kuvaus

Koulutus sinulle, joka olet kiinnostunut logistiikka-alan työtehtävistä ja haluat suorittaa ammatillisen perustutkinnon.

Sisältö

Pakolliset tutkinnon osat:
- tavaran vastaanotto ja säilytys
- tavaran keräily ja lähetys
- inventointi ja saldohallinta
- trukinkuljettajan tehtävät

Koulutukseen voidaan tarvittaessa sisällyttää eri toimialojen ammatillisia sisältöjä, mikäli ne liittyvät varastotyöntekijän työtehtäviin.

Valinnaisia tutkinnon osia mm. (valitaan 3-4):
- yritystoiminnan suunnittelu
- vaarallisten aineiden käsittely
- varaston tietojärjestelmät
- osto- ja myyntitoiminnot varastoissa
- tavaran kuljettaminen

Voit suorittaa myös yksittäisiä tutkinnonosia.

Koulutuksen aikana suoritetaan seuraavat lupakorttikoulutukset:
- Elintarvikehygienia
- Tulityöt
- Työturvallisuus
- Ensiapu 1
- Trukkikortti

Koulutus on mahdollista suorittaa oppilaitoksessa tai oppisopimuksella alan työpaikassa.

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit

Hakukelpoisuus

Opiskelijaksi voidaan ottaa hakija, jolla katsotaan olevan riittävät edellytykset tavoitteena olevan osaamisen hankkimiseen tai tutkinnon suorittamiseen sekä ammatissa toimimisen edellyttämä terveydentila.

Valintakriteerit
1. Koulutustarve (ammatillinen tutkinto puuttuu, puutteellinen koulutus olemassa olevaan työhön)
2. Työkokemus ja/tai aikaisemmat koulutukset
3. Alalle suuntautuneisuus
4. Edellytykset opiskeluun/tutkinnonsuorittamiseen
5. Mahdollinen pääsy- ja soveltuvuuskoe

Haastattelu
1. Alalle ja ammattiin suuntautuminen (harrastukset, työkokemus)
2. Sitoutuuko hakija tutkinnon suorittamiseen
3. Mahdollistaako hakijan elämäntilanne/käytettävissä olevat henkilökohtaiset resurssit opiskelun

Katso myös yleiset terveydentilavaatimukset (Sora-lainsäädäntö) http://www.sskky.fi/hakijalle/terveydentilavaatimukset

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on suorittaa logistiikan perustutkinto. Saat tutkintoon vaadittavat taidot ja ammattiosaamisen varastonhoitajan tehtäviin. Koulutuksen jälkeen hallitset varastoasiakirjat ja varastokirjanpidon. Ymmärrät myös asiakaspalvelun merkityksen ja varastotalouden vaikutuksen yrityksen toimintaan sekä kansainvälisten materiaalivirtojen perustoiminnot.

Toteutus

Omaehtoinen koulutus on päätoimista opiskelua ja sen kesto riippuu tutkinnon suorittajan aikaisemmasta työkokemuksesta ja koulutuksesta. Oppisopimuskoulutus on päätoimista ja oppiminen tapahtuu pääosin työpaikalla. Työssäoppimista täydennetään tietopuolisella koulutuksella Salon seudun ammattiopistossa.

Opiskelun henkilökohtaistaminen

Lähiopetus ja koulutuksen sisältämä työssäoppiminen toteutetaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti hakijan olemassa olevan ajo-oikeuden mukaan.

Uramahdollisuudet

Yleisimmät työpaikat ovat kiinteistö- ja varastotehtävissä, esim. kaupan ja teollisuuden alan varastot ja terminaalit.

Tutkinnon suorittaminen

Tutkinnon vaatimusten mukainen osaaminen osoitetaan tutkintotilaisuuksissa työpaikalla.

Tutkintotiedot

Tutkinto: Logistiikan perustutkinto
Tutkintonimike: Varastonhoitaja

Hakuaika

19.05.2017 - 31.12.2020

Sijainti

Salo

Yksikkö

Taitajankatu 4

Kustannukset opiskelijalle

Lupakorteista aiheutuvat kulut n. 9 €/kortti

Lisätietoja antaa

opettaja Markku Junnila | 044 7704 310 | markku.junnila@sskky.fi
opinto-ohjaaja Susanna Vasama | 044 7704 271 | susanna.vasama@sskky.fi

Oppisopimuskoulutus
Leila Landén |044 7704 217 | leila.landen@sskky.fi

Salon seudun ammattiopisto pidättää oikeuden muutoksiin ja koulutuksen peruuttamiseen.

Ammattitutkintostipendi

Työllisyysrahasto myöntää sinulle 400 euron suuruisen ammattitutkintostipendin, jos olet suorittanut ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon ja sinulle on kertynyt työhistoriaa vähintään viisi vuotta tutkinnon suorittamispäivään mennessä. Tutustu saamisedellytyksiin