Maarakennusalan ammattitutkinto (myös asfalttiala)


Hae koulutukseen

Koulutuksen aloituspäivä

  • joustavasti sopimuksen mukaan

Hakuohjeet

Kuvaus

Koulutus sopii sinulle, joka olet työskennellyt alalla vähintään 3 vuotta ja haluat syventää osaamistasi. Voit olla työtön tai työssäkäyvä.
Maarakennusalan ammattitutkinnon suorittanut hallitsee ja hoitaa oman työtehtävään liittyvät taloudelliset ja laadukkaat tiedot, taidot ja työt itsenäisesti ammattityöntekijän joutuisuudella.
tutkinnon suorittanut pystyy soveltamaan ammattialansa tietoja työhönsä liittyvien ongelmien ratkaisuissa.

Sisältö

Tutkinnon muodostuminen
Maarakennusalan ammattitutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä. Tutkinnossa on 9 osaamisalaa, jotka muodostuvat pakollisista ja valinnaisista tutkinnon osista.
Osaamisalueiden tehtävät liittyvät mm: maarakennuskoneiden käyttöön, verkosto-, pohja-, tai kalliorakentamiseen, liikennealueiden ylläpitoon, asfaltointitöihin, infra-alan kuljetuksiin, ympäristötöihin tai erilaisten osaamis-alueiden yhdistelmiin.
Maarakennusalan ammattitutkinnon voi suorittaa valitsematta osaamisalaa suorittamalla tutkinnon osan Talouden ja työympäristön hallinta maarakennusalalla sekä 120 osaamispisteen laajuisesti muita tutkinnon osia koko valikosta.
Maarakennusalan ammattitutkinto voi muodostua esim: seuraavia tutkinnon osista:
Pakollinen: Talouden ja työympäristön hallinta maarakennusalalla 30 osp ja lisäksi esim. 3 tutkinnon osaa seuraavista tutkinnon osista:
- Maarakennuskoneiden käyttö 1. kone 40 osp
- Maarakennuskoneiden käyttö 2. kone 40 osp
- Maarakennuskoneiden huolto- ja korjaustyöt 40 osp
- Maarakennuskoneiden 3D-koneohjaus 40 osp
- Käsin tehtävät maarakennustyöt 40 osp
- Putkilinjojen rakennustyöt 40 osp
- Maarakennusalan vesihuoltotyöt 40 osp
- Muoviputkien hitsaus 40 osp
- Kaapeliverkon rakennustyöt auraamalla 40 osp
- Kaapeliverkon rakennustyöt kaivamalla 40 osp
- Asfalttimassan valmistus 40 osp
- Asfalttipäällysteen esi,- ja oheistyöt 40 osp
- Asfaltin jyrsintä 40 osp
- Asfalttipäällysteen levitys 40 osp
- Asfalttipäällysteen tiivistys 40 osp
- Stabilointi 40 osp
- Paalutus 80 osp
- Ankkurointiin ja tukiseiniin liittyvät työt 80 osp
- Maarakentamisen rakennustekniset työt 40 osp
- Kosteus- ja lämmöneristystyöt 40 osp
- Kuljetusalan perustason ammattipätevyys 10 osp
- Auraus, pinnan tasaus 40 osp
- Liukkauden torjunta 40 osp
- Liikennealueiden käsin tehtävät ylläpitotyöt 40 osp
- Raideliikenteen koneilla tehtävät ylläpitotyöt 40 osp
- Raideliikenteen käsin tehtävät ylläpitotyöt 40 osp
- Massojen kuljetukset 40 osp
- Maarakennuskoneiden siirtokuljetukset 40 osp
- Erikoiskuljetukset 40 osp
- Vaarallisten aineiden kuljetukset 40 osp
- Viheralueiden rakennustyöt 40 osp
- Ympäristökiveykset 40 osp
- Piharakenteiden asentaminen 40 osp
- Murskaus 80 osp
- Purku ja lajittelu 40 osp
- Maarakennustyömaan remonttityöt 40 osp
- Ruoppaus 80 osp
- Seulonta 40 osp
- Kurottajan käyttö nostotyössä 30 osp
- Ajoneuvoalustaisen henkilönostimen käyttö 30 osp
- Maarakennusalan työpaikkaohjaajana toimiminen 40 osp
- Määritelty tutkinnon osa muusta tutkinnosta
Koulutuksen lähipäiviä on mahdollista suorittaa oppilaitoksessa. Koulutusosittain opiskeluun sisältyy myös etätehtäviä. Koulutuksen voi myös suorittaa oppisopimuksella alan työpaikassa. Lue lisää oppisopimuksesta https://www.sskky.fi/hakijalle/oppisopimuskoulutus. Näytöt suoritetaan työkohteissa työmailla.

Koulutus on mahdollista suorittaa oppilaitoksessa tai oppisopimuksella alan työpaikassa. Lue lisää oppisopimuksesta https://www.sskky.fi/hakijalle/oppisopimuskoulutus

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit

Hakukelpoisuus:
- vähintään 18 vuoden ikä
- ammatissa toimimisen edellyttämä terveydentila; ei tasapainoon vaikuttavia sairauksia, näkö hyvä, ei tuki- ja liikuntaelinsairauksia -tarvittaessa lääkärintodistus terveydentilasta
- alan ammatillinen perustutkinto tai työkokemuksen kautta hankittu riittävä perusosaaminen
- vähintään B-kortti

Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voivat olla:
- insuliinihoitoinen diabetes
- epilepsia tai muut tasapainoelimistön sairaudet ja toimintahäiriöt
- sellainen näön tai kuulon heikkous, jota ei voida korjata apuvälineillä
- sydän- ja verenkiertoelinten sairaus
- fyysisen kuormituksen sietoa ja ulkotyössä selviytymistä rajoittava hengityselinten sairaus
- tuki- ja liikuntaelimistön sairaus
- munuaissairaudet
- psyykkinen sairaus, joka estää käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen
- päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus

Valintakriteerit:
- koulutustarve (ammatillinen tutkinto puuttuu, puutteellinen koulutus olemassa olevaan työhön)
- työkokemus maarakennusalalta (vähintään 3 vuotta)
- vähintään B-luokan ajokortti
- edellytykset opiskeluun/tutkinnonsuorittamiseen

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on suorittaa maarakennusalan ammattitutkinto. Saat tutkintoon vaadittavat taidot ja ammattiosaamisen maarakennusalan tehtäviin.

Toteutus

Omaehtoinen koulutus on päätoimista opiskelua ja sen kesto riippuu tutkinnon suorittajan aikaisemmasta työkokemuksesta ja koulutuksesta. Oppisopimuskoulutus on päätoimista ja oppiminen tapahtuu pääosin työpaikalla.

Opiskelun henkilökohtaistaminen

Lähiopetus ja koulutuksen sisältämä työpaikalla tapahtuva oppiminen toteutetaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti päivä- tai monimuotokoulutuksena hakijan olemassa olevan osaamisen mukaan.

Tutkinnon suorittaminen

Tutkinnon vaatimusten mukainen osaaminen osoitetaan tutkintotilaisuuksissa työpaikalla.

Tutkintotiedot

Tutkinto: Maarakennusalan ammattitutkinto

Haku

Hae koulutukseen

Sijainti

Salo

Yksikkö

Taitajankatu 4

Kustannukset opiskelijalle

Lupakorteista aiheutuvat kulut n. 9 €/kortti.

Lisätietoja antaa

opettaja Mikko Kemppainen | 0447704636 | mikko.kemppainen@sskky.fi (Asfaltti)

opettaja Mika Randen | 0447704587 | mika.randen@sskky.fi (Maarakennus)

opinto-ohjaaja Susanna Vasama | 044 7704 271 | susanna.vasama@sskky.fi


Salon seudun ammattiopisto pidättää oikeuden muutoksiin ja koulutuksen peruuttamiseen.

Ammattitutkintostipendi

Työllisyysrahasto myöntää sinulle 400 euron suuruisen ammattitutkintostipendin, jos olet suorittanut ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon ja sinulle on kertynyt työhistoriaa vähintään viisi vuotta tutkinnon suorittamispäivään mennessä. Tutustu saamisedellytyksiin