Maarakennusalan ammattitutkinto (myös asfalttiala)


Hae koulutukseen Hae oppisopimuskoulutukseen

Koulutuksen aloituspäivä

  • sopimuksen mukaan

Hakuohjeet

Kuvaus

Koulutus sinulle, joka olet työskennellyt alalla vähintään 3 vuotta ja haluat syventää osaamistasi. Voit olla työtön tai työssäkäyvä.

Sisältö

Pakollisista ja valinnaisista tutkinnon osista valitaan 3 tutkinnon osaa:
- Maarakennuskoneiden huolto- ja korjaustyöt
- Maarakennuskoneiden 3D-paikannus tai –ohjaus
- Käsin tehtävät maarakennustyöt
- Putkilinjojen rakennustyöt
- Vesihuollon hoito ja ylläpito
- Muoviputkien hitsaus
- Kaapeliverkon rakennustyöt
- Stabilointi
- Lyöntipaalutus *
- Ankkurointiin ja tukiseiniin liittyvät työt *
- Teräsrakennetyöt
- Maarakentamisen rakennustekniset työt
- Kosteus- ja lämmöneristystyöt
- Poraus *
- Panostus *
- Injektointi
- Kallion lujituspulttaus, verkotus ja salaojitus *
- Kallion ruiskubetonointi *
- Kuljetusalan perustason ammattipätevyys
- Auraus, pinnan tasaus ja liukkauden torjunta *
- Liikennealueiden käsin tehtävät ylläpitotyöt
- Raideliikenteen koneilla tehtävät ylläpitotyöt
- Raideliikenteen käsin tehtävät ylläpitotyöt
- Massojen kuljetukset *
- Erikoiskuljetukset
- Vaarallisten aineiden kuljetukset
- Viheralueiden rakennustyöt
- Ympäristökiveykset
- Piharakentaminen
- Mittaus
- Murskaus *
- Purku ja lajittelu
- Remonttityöt
- Ruoppaus *
- Seulonta
- Pohjatutkimustyöt *
- Työpaikkaohjaajan tehtävät
- Määritelty tutkinnon osa muusta tutkinnosta

Tutkinnon osat, jotka vastaavat laajuudeltaan 2 tutkinnon osaa, on merkitty *-merkillä.
Voit suorittaa myös yksittäisiä tutkinnonosia.

Koulutus on mahdollista suorittaa oppilaitoksessa tai oppisopimuksella alan työpaikassa. Lue lisää oppisopimuksesta https://www.sskky.fi/hakijalle/oppisopimuskoulutus

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit

Hakukelpoisuus:
- vähintään 18 vuoden ikä
- ammatissa toimimisen edellyttämä terveydentila; ei tasapainoon vaikuttavia sairauksia, näkö hyvä, ei tuki- ja liikuntaelinsairauksia -tarvittaessa lääkärintodistus terveydentilasta
- alan ammatillinen perustutkinto tai työkokemuksen kautta hankittu riittävä perusosaaminen
- B-kortti
- ote ajokorttirekisteristä, jos hakijalla ei ole C-korttia (koulutukseen valittujen on toimitettava ennen valinnan vahvistamista)

Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voivat olla:
- insuliinihoitoinen diabetes
- epilepsia tai muut tasapainoelimistön sairaudet ja toimintahäiriöt
- sellainen näön tai kuulon heikkous, jota ei voida korjata apuvälineillä
- sydän- ja verenkiertoelinten sairaus
- fyysisen kuormituksen sietoa ja ulkotyössä selviytymistä rajoittava hengityselinten sairaus
- tuki- ja liikuntaelimistön sairaus
- munuaissairaudet
- psyykkinen sairaus, joka estää käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen
- päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus

Valintakriteerit:
- koulutustarve (ammatillinen tutkinto puuttuu, puutteellinen koulutus olemassa olevaan työhön)
- työkokemus maarakennusalalta (vähintään 3 vuotta)
- C-luokan ajokortti
- edellytykset opiskeluun/tutkinnonsuorittamiseen

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on suorittaa maarakennusalan ammattitutkinto. Saat tutkintoon vaadittavat taidot ja ammattiosaamisen maarakennusalan tehtäviin.

Toteutus

Omaehtoinen koulutus on päätoimista opiskelua ja sen kesto riippuu tutkinnon suorittajan aikaisemmasta työkokemuksesta ja koulutuksesta. Oppisopimuskoulutus on päätoimista ja oppiminen tapahtuu pääosin työpaikalla.

Opiskelun henkilökohtaistaminen

Lähiopetus ja koulutuksen sisältämä työssäoppiminen toteutetaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti päivä- tai monimuotokoulutuksena hakijan olemassa olevan ajo-oikeuden mukaan.

Tutkinnon suorittaminen

Tutkinnon vaatimusten mukainen osaaminen osoitetaan tutkintotilaisuuksissa työpaikalla.

Tutkintotiedot

Tutkinto: Maarakennusalan ammattitutkinto

Haku

Hae koulutukseen

Sijainti

Salo

Yksikkö

Taitajankatu 4

Kustannukset opiskelijalle

Lupakorteista aiheutuvat kulut n. 9 €/kortti.

Lisätietoja antaa

opettaja Mikko Kemppainen | 0447704636 | mikko.kemppainen@sskky.fi

opettaja Mika Randen | 0447704587 | mika.randen@sskky.fi

opinto-ohjaaja Susanna Vasama | 044 7704 271 | susanna.vasama@sskky.fi

Oppisopimuskoulutus
Anu Eeronaho | 044 7704 214 | anu.eeronaho@sskky.fi

Salon seudun ammattiopisto pidättää oikeuden muutoksiin ja koulutuksen peruuttamiseen.

Ammattitutkintostipendi

Työllisyysrahasto myöntää sinulle 400 euron suuruisen ammattitutkintostipendin, jos olet suorittanut ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon ja sinulle on kertynyt työhistoriaa vähintään viisi vuotta tutkinnon suorittamispäivään mennessä. Tutustu saamisedellytyksiin