Maarakennusalan erikoisammattitutkinto (myös asfalttiala)


Hae koulutukseen Hae oppisopimuskoulutukseen

Koulutuksen aloituspäivä

  • sopimuksen mukaan

Hakuohjeet

Kuvaus

Koulutus sinulle, joka olet työskennellyt asfalttialan yrityksissä usean vuoden etumiehenä ja olet suorittanut maarakennusalan ammattitutkinnon. Voit olla työtön tai työssäkäyvä. Oppisopimus edellyttää alan työpaikkaa.

Sisältö

- lähtötaso: Maarakennusalan ammattitutkinnon ammattitaitovaatimukset
- Tieturva 2 -koulutus
- etumiestyöt: mm. laatu-, lupa- ja talousasiat, toiminnan suunnittelu, riskien analysointi, työkohteen suunnittelu ja toteutus
- ammatinohjaus: mm. perehdyttäminen, palautteen anto, osaamisen arviointi ja työturvallisuus

Voit suorittaa myös yksittäisiä tutkinnonosia.

Koulutuksen aikana voit suorittaa tarpeesi mukaan seuraavat lupakorttikoulutukset:
- Tieturva 1
- Tulityö
- Työturvallisuus
- Ensiapu 1
- ADR-perus

Koulutus on mahdollista suorittaa oppilaitoksessa tai oppisopimuksella alan työpaikassa.

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit

Hakukelpoisuus:
- vähintään 18 vuoden ikä

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on suorittaa maarakennusalan erikoisammattitutkinto. Saat tutkintoon vaadittavat taidot ja ammattiosaamisen sekä valmiudet etumiestehtävissä toimimiseen ja toiminnan johtamiseen.

Toteutus

Omaehtoinen koulutus on päätoimista opiskelua ja sen kesto riippuu tutkinnon suorittajan aikaisemmasta työkokemuksesta ja koulutuksesta. Oppisopimuskoulutus on päätoimista ja oppiminen tapahtuu pääosin työpaikalla.

Opiskelun henkilökohtaistaminen

Lähiopetus ja koulutuksen sisältämä työssä oppiminen toteutetaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti päivä- tai monimuotokoulutuksena hakijan olemassa olevan ajo-oikeuden mukaan.

Tutkinnon suorittaminen

Tutkinnon vaatimusten mukainen osaaminen osoitetaan tutkintotilaisuuksissa työpaikalla. Oppisopimuskoulutus on päätoimista monimuoto-opiskelua ja oppiminen tapahtuu pääosin työpaikalla. Työssä oppimista täydennetään tietopuolisella koulutuksella Salon seudun ammattiopistossa.

Tutkintotiedot

Tutkinto: Maarakennusalan erikoisammattitutkinto

Hakuaika

10.02.2017 - 31.12.2020

Sijainti

Salo

Yksikkö

Taitajankatu 4

Kustannukset opiskelijalle

Lupakorteista aiheutuvat kulut n. 9 €/kortti.

Lisätietoja antaa

opettajat
Mika Randén | 044 7704 587 | mika.randen@sskky.fi
Mikko Kemppainen | 0447704636 | mikko.kemppainen@sskky.fi

opinto-ohjaaja Susanna Vasama | 044 7704 271 | susanna.vasama@sskky.fi

Oppisopimuskoulutus
Leila Landén |044 7704 217 | leila.landen@sskky.fi

Salon seudun ammattiopisto pidättää oikeuden muutoksiin ja koulutuksen peruuttamiseen.

Ammattitutkintostipendi ammatillisen tutkinnon suorittaneelle

Koulutusrahasto myöntää ammattitutkintostipendin kertakorvauksena ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon suorittaneille.
Ammattitutkintostipendin suuruus 1.1.2018 alkaen on 400 euroa.

Ammattitutkintostipendin saamisen edellytyksenä on, että olet ollut työssä yhteensä vähintään viisi vuotta tutkinnon suorittamispäivään mennessä ja asut vakinaisesti Suomessa ja kuulut Suomen sosiaaliturvan piiriin sekä tutkinnon suorittamispäivänä että stipendin hakemishetkellä. Stipendiä ei myönnetä, jos olet suorittanut tutkinnon osan tai osia ja päivität tai laajennat aiemmin suorittamaasi tutkintoa.
Lue lisää https://www.koulutusrahasto.fi/fi/ammattitutkintostipendin-hakijoille/