Rakennusalan perustutkinto, maarakennuskoneenkuljettaja


Hae koulutukseen Hae oppisopimuskoulutukseen

Koulutuksen aloituspäivä

  • 2.1.2020
  • 10.8.2020

Hakuohjeet

Kuvaus

Maarakennuskoneenkuljetuksen osaamisalan suorittanut maarakennuskoneenkuljettaja osaa tehdä talonrakennustyömaan perustusvaiheen töitä. Hän osaa käyttää ainakin yhtä maarakennuskonetta turvallisesti ohjeita ja määräyksiä noudattaen tavanomaisissa maarakentamisen kohteissa. Hän osaa tehdä tavanomaisiin maarakentamisen kohteisiin sisältyviä yleisimpiä mittaus- ja merkintätöitä. Maarakennuskoneenkuljettaja osaa käyttää rakennustyömaan perustyövälineitä, oikeita työtapoja ja materiaaleja. Maarakennuskoneenkuljetuksen osaamisalalla voi erikoistua mm. liikennealueiden hoitokoneiden käyttöön, maa-ainesten kuljetukseen, vesirakentamiseen, maa- ja kiviainesten jalostamiseen, kalliorakentamiseen, pohjanvahvistustöihin, asfaltointiin, piharakentamiseen tai rakennusalan moniosaajaksi.

Sisältö

Pakolliset tutkinnon osat:
- perustustyöt
- maarakennuskoneiden käyttö

Valinnaiset tutkinnon osat (4 osaa):
- maarakennuskoneen huolto
- maarakennuskoneen käyttö
- piharakentaminen
- maa-ainesten kuljetus
- liikennealueiden hoitokoneiden käyttö

Voit suorittaa myös yksittäisiä tutkinnonosia.

Koulutuksen aikana suoritetaan seuraavat lupakorttikoulutukset:
- Tieturva I
- Tulityö
- Työturvallisuus
- Ensiapu 1
- Vesityö

Koulutukseen sisältyy lisäksi:
- ATK:n perusteet
- ajokortin korotusmahdollisuus B:stä C:hen

Koulutus on mahdollista suorittaa oppilaitoksessa tai oppisopimuksella alan työpaikassa. Lue lisää oppisopimuksesta https://www.sskky.fi/hakijalle/oppisopimuskoulutus

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit

Hakukelpoisuus
Opiskelijaksi voidaan ottaa hakija, jolla katsotaan olevan riittävät edellytykset tavoitteena olevan osaamisen hankkimiseen tai tutkinnon suorittamiseen sekä ammatissa toimimisen edellyttämä terveydentila. Katso yleiset terveydentilavaatimukset

Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voivat olla:
- insuliinihoitoinen diabetes
- epilepsia tai muut tasapainoelimistön sairaudet ja toimintahäiriöt
- sellainen näön tai kuulon heikkous, jota ei voida korjata apuvälineillä
- sydän- ja verenkiertoelinten sairaus
- fyysisen kuormituksen sietoa ja ulkotyössä selviytymistä rajoittava hengityselinten sairaus
- tuki- ja liikuntaelimistön sairaus
- munuaissairaudet
- psyykkinen sairaus, joka estää käytännön tehtäviin tai työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen osallistumisen
- päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus
(Sora-lainsäädäntö)

Valintakriteerit
1. Koulutustarve (ammatillinen tutkinto puuttuu, puutteellinen koulutus olemassa olevaan työhön)
2. Työkokemus ja/tai aikaisemmat koulutukset
3. Alalle suuntautuneisuus
4. Edellytykset opiskeluun/tutkinnon suorittamiseen
5. Mahdollinen pääsy- ja soveltuvuuskoe

Haastattelu
1. Alalle ja ammattiin suuntautuminen (harrastukset, työkokemus)
2. Sitoutuuko hakija tutkinnon suorittamiseen
3. Mahdollistaako hakijan elämäntilanne/käytettävissä olevat henkilökohtaiset resurssit opiskelun

Katso myös yleiset terveydentilavaatimukset (Sora-lainsäädäntö) http://www.sskky.fi/hakijalle/terveydentilavaatimukset

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on suorittaa rakennusalan perustutkinto maarakennuskoneenkuljettajaksi. Saat tutkintoon vaadittavat taidot ja ammattiosaamisen maarakennuskoneenkuljettajan tehtäviin. Koulutuksen päätyttyä sinulla on mm. perustiedot ja -taidot maarakenteista, käytettävistä materiaaleista ja erilaisista rakentamismenetelmistä, kunnossapidosta sekä maarakenteiden laatuvaatimuksista. Tavoitteena on, että hallitset maarakennuskoneiden käytön, niiden rakenteet, huollot sekä yksinkertaiset korjaustyöt. Opiskelussa käydään läpi työmenekit, materiaalitarpeet ja työjärjestelyt. Koulutuksen jälkeen tunnet myös alalla käytössä olevien urakka- ja konevuokraussopimusten periaatteet. Koulutuksessa perehdytään lisäksi yrittäjyyteen ja palveluiden markkinointiin.

Opiskelun henkilökohtaistaminen

Lähiopetus ja koulutuksen sisältämä työpaikalla tapahtuva oppiminen toteutetaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti hakijan olemassa olevan ajo-oikeuden mukaan. Työpaikalla tapahtuva oppiminen suoritetaan alan yrityksessä.

Uramahdollisuudet

Maarakennuskoneenkuljettaja toimii monipuolisissa maarakennuksen kuljetustehtävissä. Tehtäviin kuuluvat myös maarakennuksen oheistyöt, mittaukset ja asennustyöt. Itsenäisen yrittämisen lisäksi työllistyä voi esim. maansiirtoyrityksissä, kiinteistön hoitoon erikoistuneissa liikkeissä tai valtion ja kunnan katu- ja tierakennusosastoilla. Ammatillisista perustutkinnoista saa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Luonteva jatko-opintoväylä on tekniikan ja liikenteenalan ammattikorkeakoulututkinto, insinööri(AMK).

Tutkintotiedot

Tutkinto: Rakennusalan perustutkinto
Tutkintonimike: Maarakennuskoneenkuljettaja

Hakuaika

16.10.2017 - 31.12.2020

Sijainti

Salo

Yksikkö

Taitajankatu 4

Kustannukset opiskelijalle

Lupakorteista aiheutuvat kulut n. 9 €/kortti

Lisätietoja antaa

opettajat
Mika Randén | 044 7704 587 | mika.randen@sskky.fi
Mikko Kemppainen | 0447704636 | mikko.kemppainen@sskky.fi

opinto-ohjaaja Susanna Vasama | 044 7704 271 | susanna.vasama@sskky.fi

Oppisopimuskoulutus
Leila Landén |044 7704 217 | leila.landen@sskky.fi

Salon seudun ammattiopisto pidättää oikeuden muutoksiin ja koulutuksen peruuttamiseen.

Ammattitutkintostipendi

Työllisyysrahasto myöntää sinulle 400 euron suuruisen ammattitutkintostipendin, jos olet suorittanut ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon ja sinulle on kertynyt työhistoriaa vähintään viisi vuotta tutkinnon suorittamispäivään mennessä. Tutustu saamisedellytyksiin